h
Verkiezingsprogramma SP Zaanstad 2018

Wonen

In Zaanstad is de afgelopen bestuursperiode MAAK.Zaanstad gelanceerd. MAAK.Zaanstad is een visie op de bouwontwikkelingen in de stad tot 2040. De visie zou samen met de bewoners worden opgezet. In eerste instantie is dat niet helemaal gelukt, doordat de gemeente met een kant-en-klaar plan kwam dat aan de bewoners werd voorgelegd. Er was geen sprake van dat bewoners actief zelf plannen en visies konden mee helpen ontwikkelen. Men kon slechts achteraf meepraten.

De SP heeft daar veel kritiek op gegeven en kreeg daar veel bijval voor. Voortaan gaat men actief met bewoners praten over nog te ontwikkelen plannen. De stand van zaken nu is dat er vier kerngebieden komen die als eerste worden aangepakt. Men wil tot 2040 15.000 tot 20.000 woningen bij bouwen want Zaanstad groeit, mede door de onstuimige ontwikkeling van Amsterdam.

Aan het begin van de bestuursperiode, in 2014, is een woonvisie opgesteld door het college. Afgesproken is dat het absolute aantal sociale huurwoningen niet onder de huidige 25.100 mag komen. De SP is daar buitengewoon kritisch over geweest, omdat de stad groeit en mede daarmee ook het aantal mensen met midden- en lagere inkomens, wat de tekorten laat oplopen. Onze prognose is uitgekomen, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is gestegen naar 10 jaar. Er moet een inhaalslag worden gemaakt, door betaalbare woningen bij te bouwen. Jongeren zitten klem, kunnen alleen zelfstandig gaan wonen als student of in een woning die te duur is of te ver weg van Zaanstad en Amsterdam, waar de meesten werk vinden.

Daarnaast is de bestaande voorraad woningen voor een groot deel van onvoldoende kwaliteit. Er moet funderingsherstel plaatsvinden en woningen moeten energiezuiniger worden.

Wat gaan we doen:

 • De totale voorraad sociale huurwoningen moet minimaal 40% van het totaal zijn, want dat sluit aan bij de inkomensverdeling in Zaanstad.
 • Jongerenhuisvesting krijgt de grootste prioriteit.
 • Er komt een woningverbeteringsprogramma om woningen energiezuiniger en gasvrij te maken, zonder dat daarbij de huur wordt verhoogd.
 • Er komt een financieringsplan voor woningen met slechte funderingen, met subsidiemogelijkheden en zo laag mogelijke, bij voorkeur gelijke woonlasten na aanpak.
 • We willen een boete op leegstand.
 • Er komen strikte regels voor handhaving van AirB&B en pensions.
 • Er komt meer en beter betaalbare huisvesting voor ouderen, met alternatieve woonvormen zoals woongroepen en zorgwoningen.
 • De wijk wordt actief betrokken bij nog te realiseren woningbouwplannen.
 • De SP wil dat de gemeente streeft naar een gemeentelijk woonbedrijf.
 • Stop de uitverkoop van sociale huurwoningen.
 • Mensen die geboren en getogen zijn in Zaanstad krijgen voorrang op mensen van buiten de stad.
 • De gemeentelijke woonlasten (OZB, Riool- en afvalheffing) gaan omlaag.

U bent hier