h

Alternatieven SP op Begroting Zaanstad

13 november 2013

Alternatieven SP op Begroting Zaanstad

Deze week wordt in de Zaanse raad de Begroting 2014-2017 besproken. Die staat vol met neoliberale leuzen als 'eigen verantwoordelijkheid' en 'eigen kracht'. Bezuinigingen van in totaal 60 miljoen euro worden over ons uitgestort. Die raken ons via de afbraak van culturele voorzieningen, buurthuizen, BaanStede, onderhoud en vooral via de sociale voorzieningen. De SP en linkse oppositiepartijen als ROSA houden er de moed in en proberen de schade te beperken.

Voorstellen voor beter sociaal beleid

Omdat alle seinen op rood staan wat betreft de dramatische groeit van armoede, maar we tegelijkertijd al jaren geen informatie meer krijgen over hoe het daar nu precies mee staat, vraagt de SP in een motie om het herinvoeren van de armoedemonitor. Ondertussen vragen we in andere motie om een plan voor de (her)invoering van de stadspas voor minima te werken.

Verder roept de SP in een motie op om niet te beknibbelen op onderhoud van de straten, stoepen en het groen in volkswijken, terwijl het college met PvdA, VVD en ZOG dat onderhoud vooral in willen zetten om bedrijven en toeristen te paaien.

Samen met ROSA dient de SP een motie in om armoedegelden uit Den Haag te oormerken voor armoedebeleid, zodat ze niet in de algemene middelen verdwijnen, zoals dat heet. Zodat geld voor armoedebestrijding ook echt alleen daarvoor wordt ingezet. Samen dienen we ook een motie in de langdurigheidstoeslag overeind te houden en uit te breiden naar 'werkende armen'.

De SP dient verder een motie in om Vluchtelingenwerk te blijven ondersteunen.

Redden van cultuur en welzijn

Om te voorkomen dat De Bieb, Fluxus, amateurkunst en andere culturele instellingen worden stukbezuinigd, dient de SP met ROSA een motie in om de zogenaamde 'weerstrandsratio' te verlagen en zo geld vrij te spelen. Via een gezamelijke motie om de jaarlijkse opbrengst van abri's anders te besteden spelen we nog meer geld vrij.

Dit geld moet dan volgens ons worden gebruikt om de bezuinigingen op cultuur te verzachten en het exploitatietekort bij de buurthuizen (reeds verzelfstandigt en die nog dreigen te worden verzelfstandigd) aan te vullen.

Daarnaast zal de SP alle andere moties en amendementen steunen die cultuur, welzijn en sociaal beleid in de ruimste zin des woords ten goede komen. En waar we ons met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen die kwetsbare mensen onevenredig raken, steunen we uiteraard bezuinigingen op de raad zelf.

Wordt niet alleen boos, kom in verzet!

We hebben niet de illusie dat al onze moties het gaan halen en zelfs als ze het zouden halen zouden ze slechts de pijn hier en daar verzachten. Want de bulk van de bezuingingen blijft ook dan nog overeind, dankzij de bezuinigingen door Den Haag. De PvdA en VVD hier in Zaanstad en in Den Haag laten ons, de niet-rijke meerderheid van de bevolking, de crisis betalen die wij niet hebben veroorzaakt.

Om te zorgen dat er nu eens fundamenteel iets veranderd, is er een linkse meerderheid op een socialistisch programma nodig. Stem dus bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart op de SP. Maar bouw ook mee aan het verzet buiten de raad, kom 30 november naar de vakbondsmanifestatie in Utrecht. En sluit je natuurlijk aan bij de SP!

U bent hier