h

Strijd, solidariteit en socialisme

10 januari 2014

Strijd, solidariteit en socialisme

Patrick Zoomermeijer"Ik wil jullie iets beloven. En veel kan ik natuurlijk niet beloven want we doen niet aan cliëntelisme. En ik beloof ook geen ‘blood, sweat and tears’, want het is hier geen oorlog, behalve dan van de 1% tegen de 99%. Maar samen met jullie beloof ik strijd, solidariteit en socialisme!"

Tekst van de toespraak van fractievoorzitter en lijsttrekker Patrick Zoomermeijer op de nieuwjaarsreceptie

Lieve mensen, kameraden, vrienden,

Dit is het jaar dat we het kabinet Rutte via het stembiljet een schot voor de boeg kunnen geven. Want laat het duidelijk zijn, de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart gaan niet in de eerste plaats over de lokale politiek, maar zullen worden bepaald door de woede over het afbraakbeleid. Afbraak en de woede daartegen, die nu overal voelbaar is. Ook in Zaanstad. Het is aan ons die woede om te zetten in een positieve kracht, een kracht voor sociale verandering. Dat is onze taak als socialisten, de reden van ons bestaan.

Als wij mensen niet uiteindelijk in beweging weten te krijgen, niet weten te overtuigen van een sociale uitweg uit de crisis... Als wij, zoals de PvdA helaas doet, alles stuk zouden bezuinigen om maar de begroting op orde te houden... Dan zouden we de hoop op een rechtvaardige maatschappij om zeep helpen. En als we dat doen, zoals rechtse partijen en hun medestanders nu doen... En we zouden daar geen links antwoord op hebben... Dan zullen mensen teleurgesteld raken en zich richten op extreemrechts en verdrinken in vreemdelingenhaat. Dan zullen werkende mensen, met of zonder baan, wit of zwart, jong of oud, kortom de overgrote meerderheid van de bevolking waarvoor wij opkomen, verdeeld raken en verdeeld blijven. En dat is in het belang van diegenen die onze welvaartsstaat nu afbreken. Uiteindelijk kan alleen gezamenlijke actie hen stoppen.

Hier en nu in Zaanstad zien we wat er gebeurt dankzij het Haagse beleid van dezelfde VVD en dezelfde PvdA die het ook in Zaanstad voor het zeggen hebben. Massale bezuinigingen, in totaal 60 miljoen, die dit college zonder noemenswaardig teken van protest één-op-één vanuit Den Haag doorzet naar de Zaanse bevolking.

Krokodillentranen helpen niet als bibliotheekvestigingen dreigen te moeten sluiten, buurthuizen aan hun lot worden overgelaten, de sociale werkvoorziening BaanStede wordt ontmanteld, welzijnswerk verdwijnt, er in nieuwbouwprojecten nauwelijks meer betaalbaar wordt gebouwd, miljoenen garant wordt gestaan voor onzekere projecten, bijstandsgerechtigden verplicht vrijwilligerswerk moeten doen, uitkeringsaanvragers eerst 4 weken moeten wachten op hun geld, parkeerbeleid alleen maar dient om 7,5 ton op te halen, honderden mensen in de thuiszorg onzeker zijn over hun baan en honderden ambtenaren hun baan zullen verliezen. De lijst is eindeloos, het is één grote kaalslag.

De SP is de enige die kritiek hierop in de raad consequent koppelt aan actie buiten de raad! De SP-raadsleden zijn de stem van verzet in de raad, de SP-afdeling – jullie dus – de stem van verzet op straat!

We zijn er dan ook trots op zijn dat de SP het initiatief nam tot het actiecomité BaanStede, dat meer dan 5.000 handtekeningen ophaalde, honderden mensen mobiliseerde, mensen hielp om in te spreken in de raad en zo hun lot zichtbaar te maken. En we waren niet alleen ‘tegen’, we kwamen ook met een alternatief plan. Dat werd echter terzijde geschoven omdat de gemeenten niet zelf willen investeren in mensen, terwijl ze wel verwachten dat het bedrijfsleven dat doet. Als wij dat allemaal niet hadden gedaan, samen met de mensen van BaanStede, dan waren de plannen er zonder aanpassing al doorgejast in de raad. En we blijven een vinger aan de pols houden, volgende week komt BaanStede weer in de raad.

We mogen ook trots zijn op de Mars tegen Armoede in september. Het is ons streven om mensen te mobiliseren en te overtuigen van hun eigen kracht. En dat hebben we gedaan, geen partij in de Zaanse raad doet ons dat na!

We stonden zij aan zij met de stakers bij de Zaanse bakkerij Primus in één van de langste stakingen in de recente geschiedenis. Welke partij was daar nog meer bijna elke dag? Geen.

Dat is wat de SP is: een kameraad in de strijd. Niet vóór de mensen, maar mèt de mensen. Samen!

En ja, ook in de raad halen we onze overwinningen, hoe klein soms ook. Recent nog bij de sociale wijkteams, die dankzij onze voorstellen niet zullen worden gebruikt als sociale recherche en we hebben gezorgd dat het succes van de wijkteams niet afgemeten wordt aan geld alleen.

Maar om in de raad werkelijk een deuk in een pakje boter te kunnen slaan moeten we back-up hebben. Want nu is het nog vechten tegen de bierkaai, met een meerderheid in de raad die het neoliberalisme heeft omarmd en begrotingsevenwicht belangrijker vind dan goede publieke voorzieningen, belangrijker dan echte banen en echte kansen voor iedereen. Een grote SP kan hierbij helpen, ook door andere partijen te dwingen hun standpunten aan te passen, hen linkse eisen te laten steunen. En een grote SP is juist ook nodig buiten de raad, in actie.

Ik zie een gemeente die er is voor mensen, niet een gemeente als uitgekleed uitvoeringskantoor van Den Haag. Ik zie een gemeente die de beuk erin gooit en zegt: ‘tot hier en niet verder’. Die zegt: nòg meer bezuinigingen op sociale voorzieningen, op cultuur, op welzijn? Over my dead body!

Een stem op de SP in maart is een stem voor een klap in het gezicht van de gevestigde partijen, hier en in Den Haag. Een stem op de SP is een stem voor verzet tegen afbraak. Een stem op de SP is een stem op de meest strijdbare, gepassioneerde mensen in de raad, niet voor zakkenvullers of vergadertijgers. Als SP'ers zitten we er niet voor het geld, want dat dragen we af, maar voor een socialistisch alternatief.

Ik wil jullie iets beloven. En veel kan ik natuurlijk niet beloven want we doen niet aan cliëntelisme. En ik beloof ook geen ‘blood, sweat and tears’, want het is hier geen oorlog, behalve dan van de 1% tegen de 99%. Maar samen met jullie beloof ik strijd, solidariteit en socialisme!

U bent hier