h

SP: landelijke meldkamer veiligheidsdiensten zet burger op afstand

14 mei 2016

SP: landelijke meldkamer veiligheidsdiensten zet burger op afstand

Patrick Zoomermeijer
De zienswijze van de raad wordt verplicht toegevoegd aan de begroting en wordt vervolgens verzonden aan het algemeen bestuur. Maar het algemeen bestuur is niet verplicht om de zienswijze van de gemeenteraad over te nemen. Dan is dus de vraag wat de zienswijze van de raad waard is, als men niet verplicht is deze over te nemen? Maar goed, er wordt om een zienswijze gevraagd, dus zal de SP die geven.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het Zaans Beraad van 12 mei 2016

Er staat in het stuk dat de Minister van Veiligheid en Justitie een zogernaamde 'gateway review' wil laten uitvoeren naar de vorming van de landelijke meldkamer (LMO). De conclusie is getrokken dat een koerswijziging noodzakelijk is. De haalbaarheid van de afgesproken taakstelling, namelijk €50 miljoen, wordt op een later moment onderzocht. Op dit moment is het realiseren van de besparing niet reëel. Tot 2020 vindt geen 'doorrekening' van de besparing aan de veiligheidsregio’s plaats.

Ondanks alle kritiek vanuit de bonden en ondernemingsraden blijft het ministerie van veiligheid en justitie werken aan een landelijke meldkamer. Voorzitter Priem van de ANPV wist te vertellen over een politie-eenheid waar 50 wijkagenten de helft van hun werktijd in de meldkamer doorbrengen. Er wordt daarmee gewerkt aan een mission impossible!

Het trieste van de hele regionalisering - of het nu de brandweer, de politie, de ambulancedienst of de medewerkers op de meldkamer zijn: zij zien er geen enkel voordeel in, alleen de beleidsmakers en hogerhand zien dat zo.

Ook de SP is kritisch over de veiligheidsregio en alle schaalvergroting die daarmee gepaard gaat. Onze hulpverleningsinstanties worden steeds meer afstand gezet omdat gebiedsgebonden kennis verloren gaat, denk maar aan het sluiten van de brandweerposten in Jisp, Landsmeer, Knollendam en Oostzaan. En dan ook nog gaan experimenteren met de veiligheid van onze inwoners door de variabele voertuigbezetting bij de brandweer, en dus vaak mert een kleinere bezetting uit te laten rukken. De SP heeft zich vanaf de invoering hiervan kritisch uitgelaten, want het is gewoon een ordinaire bezuiniging.

In het programma van EenVandaag van 18 januari was te zien dat er een grote leegloop is onder vrijwillige brandweerkorpsen en dat blijkt ook in onze regio. Van de in totaal 644 vrijwilligers is dit afgenomen tot 589. De SP vind het triest dat de burgemeesters in het veiligheidsberaad gewoon op dezelfde manier door gaan. Het wordt genegeerd, want denken ze 'dan gaat het vanzelf weg'.

Maar ook de medewerkers in de meldkamer die voertuigen moeten aansturen naar de juiste plek vanuit een centrale plek (dit wordt Haarlem in 2018), moeten dit doen zonder gebiedskennis. Bij het positioneren van hulpverleningsvoertuigen en inzetten van deze voertuigen is gedegen kennis van het inzetgebied van groot belang, ook met het oog op aanrijtijden. En zijn er drie politieposten gesloten (Krommenie, Assendelft en Zaandam-Zuidoost, waardoor de bereikbaarheid van de politie steeds slechter wordt.

Kortom: een kaalslag! Dorpen raken bibliotheken kwijt, verzorgingshuizen, pinautomaten, buurthuizen, brandweer en politieposten... En dan hebben we als gemeenteraad niet tot nauwelijks invloed op de veiligheidsregio.

De SP vind het dat inwoners steeds meer op afstand worden gezet door de overheid en dat doet de veiligheidsregio ook. De SP zal dan ook een negatieve zienswijze geven.

Aan deze bijdrage is meegeschreven door Roland van Braam.

Meer lezen?

U bent hier