h

Overwegingen over wegen

27 september 2016

Overwegingen over wegen

Al sedert 2005 zet de SP zich in voor de bewoners die rondom de Coenbrug en het 'stadse' gedeelte van de A8 wonen. Nog veel eerder dan 2005 hadden deze bewoners te kampen met lawaai, fijnstof, stikstofdioxide en stank. In 2005 diende de SP (samen met GroenLinks en ROSA) een motie in die ervoor moest zorgen dat op de Coenbrug de snelheid zou worden teruggebracht naar 80 km/u. Een lagere snelheid brengt een lagere uitstoot van ongezonde uitstoot te weeg.

De motie werd door de toenmalige gemeenteraad aanvaard. Het burgemeester en wethouders van Zaanstad moesten bij de minister gaan pleiten voor deze verkeersmaatregel. Helaas! De snelheid op en om de Coenbrug bleef 100 km/u. Behalve bij files, natuurlijk.
In 2015 kwamen de bewoners in de wijken rond de Coenbrug in actie. Ze haalden veel handtekeningen op om hun wens gerealiseerd te krijgen. Hogere geluidsschermen op de Coenbrug en het 'lawaaiarm' maken van de brugklep. De bewoners gingen zelfs naar Den Haag om de ambtenaren van met ministerie ervan te overtuigen dat er écht maatregelen nodig waren. Dit zette geen zoden aan de dijk.

Anna de Groot, nu lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, maar in 2005 lid van de gemeenteraad van Zaanstad (én maker van de motie van destijds) kwam in actie. Ze schakelde het SP Tweede Kamerlid Eric Smaling in. En toen ging het balletje opnieuw rollen. De SP gemeenteraadsfractie in Zaanstad ging er ook aan werken. Gelukkig was de gemeente Zaanstad ditmaal wéér bereid naar de bewoners te luisteren. De gemeente Zaanstad ging aan de slag met een onderzoek. Wat de uitkomst van dit onderzoek zal zijn en of de Coenbrug daadwerkelijk nieuwe en hogere geluidsschermen krijgt weten we op dit moment nog niet. Wel blijven we ons inzetten.

Al sedert heel veel jaren zijn er plannen om de snelwegen A8 en A9 met elkaar te verbinden. Toen ooit de A8 werd aangelegd was er geen geld meer om het laatste stukje weg aan te leggen. Eigenlijk is er nog steeds niet voldoende geld. Maar de provincie Noord-Holland bedenkt, vooruitlopend op de komst van voldoende geld, plannen voor de verbindingsweg. Het Rijk ziet niets in deze verbindingsweg en heeft er daarom geen geld voor over.

Op dit moment heeft de provincie drie mogelijkheden voor de aanleg van de verbindingsweg in onderzoek. Twee mogelijke varianten van deze weg gaan dwars door het groene open landschap tussen Assendelft en Heemskerk, een andere mogelijke variant gaat ongeveer over het huidige tracé, over de provinciale weg N203 die onder meer langs Krommenie loopt. De SP vindt dat de verbindingsweg niet door het groene open landschap mag. Waarom? Om het landschap te sparen, om de groene long die het landschap is te behouden, omdat mensen in het open landschap recreëren, omdat er boeren zijn die dit landschap prima onderhouden en er hun brood verdienen én om het cultuurhistorisch monument werelderfgoed Stelling van Amsterdam niet te doorsnijden.

De SP zou de SP niet zijn als zij niet ook onderzoek zou doen. Om op de hoogte te zijn van de mening van de bewoners die in Krommenie direct langs de N203 wonen deed de SP Zaanstreek een uitgebreide enquête. Later deed de SP nog een keer een onderzoek onder de inwoners van Assendelft.

Áls Provinciale Staten van Noord-Holland uiteindelijk kiest voor de A8-A9 variant die langs Krommenie zal lopen verandert er ook heel veel. De weg zal verdiept worden aangelegd en verplaatst worden naar direct langs de spoorlijn. De huizen direct naast de provinciale weg N203 zullen veel minder last krijgen van de weg.
Het onderzoek van de provincie is nog steeds niet afgerond. Naar verwachting neemt Provinciale Staten ergens in oktober 2017 een besluit over waar de verbindingsweg moet komen.

Al met al is er door de SP een zorgvuldige overweging gedaan voor zowel de A8 op en rondom de Coenbrug als voor de verbinding van de A8 naar de A9.

Foto: SP Zaanstreek / www.zaanstreek.sp.nl

De door de SP, GroenLinks en ROSA al in september 2005 ingediende motie om de maximum snelheid op de A8 over de Coenbrug te verlagen tot 80 kilometer per uur

Meer lezen?

U bent hier