h

Koude douche voor Zaanstad voor slechte staat openbare ruimte

4 november 2016

Koude douche voor Zaanstad voor slechte staat openbare ruimte

Roland van Braam"Steeds meer inwoners zijn actief in hun eigen woon- en werkomgeving. Zij ruimen bijvoorbeeld gezamenlijk zwerfafval op of onderhouden groenvoorzieningen. Hiermee wordt de openbare ruimte meer divers en de betrokkenheid met de eigen leefomgeving vergroot." Zo staat te lezen in de begroting. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een ordinaire bezuiniging die we bij onze bewoners neerleggen en dan zeggen we: 'het is goed voor jullie om te participeren in jullie wijk'. De SP heeft niks tegen participatie, integendeel, maar wel als excuus voor bezuinigingen.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in het Zaans Beraad over de begroting op 3 november 2016

We zijn als SP in een vorige periode toen we in het college zaten aan de gang gegaan met de over vele jaren ontstane achterstand van het onderhoud in de openbare ruimte. De stoepen, straten en het groen verkeerden en verkeren in veel van onze wijken, vooral buiten het centrum van Zaandam en de grote winkelgebieden, in een erbarmelijke staat. We namen toen met onze wethouder de verantwoordelijkheid voor jarenlang wanbeleid vóór onze collegedeelname, en gingen aan het puinruimen.

Dit deden we door met pijn in ons hart in te stemmen met de verkoop van de aandelen in energie/nutsbedrijf NUON. Dat was kennelijk nodig om de openbare ruimte op orde te krijgen, en dreigende financiële rampen voor Zaanstad te voorkomen. Het geld dat de verkoop van de NUON-aandelen opbracht ging onder andere naar een groot programma van onderhoud van de openbare ruime, en dat was en is hard nodig.

Bij het aantreden van dit huidige college bleef daar niets meer van over. Niets van de financiële dreiging, niets van de oorspronkelijke besteding van de NUON-gelden in de openbare ruimte, en vooral: geen ambitieuze aanpak van het in het groen en achterstallig onderhoud in de meeste oude wijken meer. Slechts groenadoptie, 'eigen verantwoordelijkheid', de grasmaaier erover.

Hierover zeiden we bij het aantreden van dit college in 2014 al:

Zo wordt de achterstand in de openbare ruimte niet meer ingehaald. Nog los van of we het niet inhalen van die achterstanden moeten willen, is dit nu financieel solide beleid? Ons werd twee collegeperioden terug nog voor gehouden dat als wij niet onze aandelen in NUON verkochten, en wij dat geld niet gebruikten om die achterstanden in te halen, dat we dan onder curatele zouden komen, een artikel 12-gemeente zouden worden. Met pijn in ons hart stemde de SP daar mee in, omdat, zo werd ons voorgehouden, hel en verdoemenis anders ons deel zouden zijn. Een beetje zoals met de 3%-norm van Brussel. En nu blijkt dit zomaar te kunnen? Geen dreigende curatele meer? Wat vindt de Provincie hiervan?

Als nu in de begroting wordt gesteld dat "steeds meer inwoners actief (zijn) in hun eigen woon- en werkomgeving", waar blijkt dat dan uit? En vooral: is dat wel een goede zaak? Want heel veel mensen die wij spreken zijn het zat, dat naast alles wat ze al doen er steeds meer overheidstaken overgeheveld worden naar onze inwoners.

Het is voor de SP en inwoners van Zaanstad dan ook pijnlijk om te lezen dat de komende jaren de kwaliteit in de openbare ruimte gehandhaafd wordt op het huidige peil. Dat niveau is al schrikbarend slecht in vergelijking met de meeste andere gemeenten, een doorn in ons oog, en nu kunnen we concluderen dat de gemeente de slechte openbare ruimte handhaaft op het huidige lage peil. De staat van de stad is slecht, heel slecht... Geen wonder dat Zaanstad maar een mager zesje krijgt van haar inwoners voor de openbare ruimte. En waarschijnlijk zal dit naar boven zijn afgerond!

Mijn SP-collega Maikel Kat heeft het al eerder gezegd: "Een mooi ingerichte, nette schone en veilige openbare ruimte bevorderd het leefklimaat met als resultaat een hoge waardering van de gebruikers. Werk daar dan aan en leg die verantwoording niet bij inwoners neer."

In het televisie programma Radar kon je als bedrijf een warme douche ontvangen als je iets extra goed had gedaan, maar het kon ook een koude douche zijn als je het niet goed doet. Wel, namens de SP willen wij de verantwoordelijk wethouder voor de openbare ruimte en de slechte staat daarvan nomineren voor een koude douche.

Meer lezen?

U bent hier