h

'College, repareer de sociale ramp die Den Haag heeft veroorzaakt!'

9 juni 2017

'College, repareer de sociale ramp die Den Haag heeft veroorzaakt!'

Evert Hartog
De bezuinigingen van het demissionaire VVD-PvdA-kabinet hebben in Zaanstad een sociale ramp veroorzaakt. Duizenden mensen extra in de bijstand. We moeten beleid ontwikkelen om dat leed te verzachten. Het college ziet dat ook en gaat extra geld en capaciteit inzetten om mensen uit de bijstand te krijgen. Dat is goed. Minder goed is dat te veel de nadruk wordt gelegd op handhaving.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in de raadsvergadering over de Kadernota van 8 juni 2017

De wethouder ziet handhaving meer als een vorm van naleving. Wij denken dat handhaving iets anders is dan naleving. Controleren op naleving van gemaakte afspraken kan beter door de begeleider/casemanager worden gedaan dan door een handhaver op het stadhuis. Voor handhaving is dan minder capaciteit nodig. Wij stellen voor het accent te verleggen naar betere begeleiding en dienen daarvoor met ROSA en de ZIP een motie in.

Naar aanleiding van het agenda-initiatief van de SP over verdringing op de arbeidsmarkt dienen wij samen met GroenLinks en de ZIP een motie in voor een onafhankelijk onderzoek naar verdringing bij re-integratietrajecten met werken zonder loon. Volgens de vakbonden is er bij deze trajecten sprake van verdringing, uit de aangeboden vacatures door de gemeente aan bijstandsgerechtigden blijkt ook dat er een groot risico is op verdringing. Wij willen dat mensen in Zaanstad meer perspectief op bestaanszekerheid hebben dan nu het geval is, en niet voor hun tijdelijke baantje hoeven te vrezen omdat er ook mensen zijn die hetzelfde werk gratis doen.

Voor de meer dan 1.000 oudere bijstandsgerechtigden die werk zoeken is de sociale ramp extra groot, omdat de kans op werk bij 55 plussers slechts 3 % of lager is. Voor deze groep willen wij dat er maatwerk wordt geleverd met regelarme bijstand en verbetering van de sociaal economische positie, zodat deze groep zo goed mogelijk de pensioengerechtigde leeftijd haalt. Wij vragen, samen met Rosa, het college alle ruimte die de wet geeft te gebruiken om regelarme bijstand uit te voeren, zodat deze mensen zo min mogelijk worden lastiggevallen met zinloze verplichtingen.

Het is noodzakelijk dat de kansen op het krijgen van werk worden vergroot. In een aantal sectoren neemt de werkgelegenheid nu weer toe en dreigen er tekorten. Er zijn voor bijstandsgerechtigden beperkte ondersteuningsmogelijkheden voor het volgen van onderwijs in Zaanstad, zoals vouchers en andere maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is in november 2015 de motie 122 "match" aangenomen om de aansluiting van eisen van werkgevers en capaciteiten van bijstandsgerechtigden te verbeteren. Wij vragen het college, als aanvulling op deze motie, alle financiële drempels voor het volgen van een relevante opleiding weg te nemen. Hiervoor dienen wij met ROSA en GroenLinks een motie in.

Meer lezen?

 

U bent hier