h

Jongerenwerk moet structureel worden om problemen voor te zijn

8 juni 2017

Jongerenwerk moet structureel worden om problemen voor te zijn

Roland van Braam
De laatste jaren is er onverantwoord veel bezuinigd op jongerenwerk. Daarom pleiten de SP en andere partijen om deskundige personen structureel in te zetten met zoveel mogelijk vaste gezichten in elke wijk. Wij vragen om dit in de komende begroting op te nemen.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in de raadsvergadering over de Kadernota van 8 juni 2017

De SP, ROSA, GroenLinks en ZIP vragen hierom, omdat als je jongeren wilt bereiken, tot hun en hun leefwereld door moet dringen. Daarvoor is het nodig om te investeren in structureel jongerenwerk met vaste gezichten, maar ook in accomodaties en activiteiten door en voor jongeren.

Je moet niet wachten tot er een escalatie plaats vind in een wijk en dan de uren uitbreiden van jongerenwerkers. Dan is het een doekje voor het bloeden.

Laten we niet investeren in uitbreiding van camera's op hangplekken als dat niet nodig is. Daar voorkom je niet mee dat kinderen afglijden. Laten we liever investeren in deskundige personen die dit afglijden juist voorkomen.

Uit het plan van aanpak Poelenburg blijkt ook, en ik citeer: "dat de voorzichtige eerste conclusie dat het jongerenwerk, maar ook het ondersteunen en stimuleren van beginnende bewonersinitiatieven niet de aandacht krijgt die het nodig heeft."

Duidelijker kan het haast niet!

Meer lezen?

 

U bent hier