h

Effect uitbreiding voorschoolse opvang in Poelenburg onduidelijk

20 juli 2017

Effect uitbreiding voorschoolse opvang in Poelenburg onduidelijk

Patrick Zoomermeijer
De SP was erg teleurgesteld in de uitwerking van het Actieplan Poelenburg: het biedt en bood nauwelijks concrete oplossingen voor de armoede in de wijk, de slechte staat van veel woningen, het ontbreken van vaste en redelijk betaalde banen, het gebrek aan winkels, leuke horeca en voorzieningen. En met het uitsluiten van bewoners via de Rotterdamwet is de SP het fundamenteel oneens. Maar één deel van het plan kon op onze steun rekenen: de voorschoolse educatie, de VVE, in de hoop om taalachterstand bij een deel van de kinderen in Poelenburg aan te pakken. En dat mag ook best wat kosten.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer tijdens de raadsvergadering van 20 juli 2017

Echter, nu komt als een duveltje uit de doos het idee om de VVE uit te breiden. Dat was geen onderdeel van het plan waar de raad over heeft besloten, en het geld dat de wethouder eerst dacht over te houden, wil hij nu weer terugvorderen. Zoals hij zelf dinsdag zei in het Zaans Beraad: ‘sorry dat ik nu voor de derde keer met een ander bedrag kom’. Dit klinkt allemaal niet als solide en doordacht financieel beleid, en nergens in het vrij korte stuk wordt hard gemaakt waaróm de uitbreiding van de VVE nodig is.

Waarom niet eerst de VVE in de vorm zoals de door de raad al is aangenomen goed uitvoeren en evalueren, en dán kijken of aanpassingen nodig zijn?

Het gevolg van het debat nu is dat verschillende partijen, waaronder de SP, zich zijn gaan afvragen of de VVE eigenlijk wel een effectief middel is. Zo stelde bijzonder hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink na een analyse van 21 onderzoeken naar het effect van VVE over 15 jaar tijd: “Er is nul resultaat voor rekenen, nul resultaat voor taal, ook nul voor sociaal emotionele ontwikkeling.” Uit het zogenaamd Pre-COOL onderzoek en ander internationaal onderzoek blijkt dat de kwaliteit van VVE cruciaal is voor het behalen van positieve effecten. Oftewel: niet de kwantiteit (uren/dagdelen) is bepalend, maar de kwaliteit.

Wat nu door het college wordt gevraagd is veel extra geld voor uitbreiding op kwantiteit, zonder enige onderbouwing van op welke wijze welke resultaten te bereiken: niets over de kwaliteit van de VVE. Dit wordt dus generiek beleid, geen maatwerk, precies waar dit college zegt een broertje dood aan te hebben.

Op zijn minst zou dit plan uit moeten gaan van een nulmeting, een uitgebreide evaluatie over jaren, en een idee van wat een kwaliteif goede VVE eigenlijk zou moeten inhouden. Maar niets van dat alles: tonnen voor een goedbedoeld plan, zonder succesfactoren te benoemen, resultaten te meten of te sturen op kwaliteit. Dit is een zeer slechte start voor kostbaar beleid.

Daarnaast wordt nu opeens voorgesteld om ouders te verplichten hun kind naar de VVE te sturen. De SP vindt dat een onaanvaardbare inbreuk op de privélevens van mensen en hun gezinnen. Maar ook dat deel van dit voorstel is niet onderbouwd: er wordt nergens aangegeven hoe vaak het voor komt of men verwacht dat het voor zal komen dat ouders hun kinderen niet naar de VVE zullen sturen. Kortom: welk probleem los je eigenlijk op? En staat de ‘straf’, door bijvoorbeeld korten op een uitkering, in verhouding? Er is zelfs nog geen idee over hoe die 'drang en dwang’ precies vorm te geven.

Kortgezegd: het plan is ondoordacht, het is volkomen onduidelijk of het überhaupt effectief is in zijn huidige vorm, en er zijn voor de SP principiële bezwaren. Het beste zou zijn om met dit plan terug te gaan naar de tekentafel.

Meer lezen?

 

U bent hier