h

'Bouw op VVZ-terrein voor gewone Zaankanters'

16 februari 2018

'Bouw op VVZ-terrein voor gewone Zaankanters'

Patrick Zoomermeijer
Voor ons ligt het plan om 380 woningen te bouwen op het Oostzijderveld (VVZ-terrein). De bedoeling is om 80% woningen in het midden en dure segment en 20% sociale huurwoningen te realiseren. Stel je eens voor dat je een groep van 380 huishoudens die de doorsnee van de Zaanse samenleving weerspiegeld uitnodigt na te denken over de eisen waar het project aan moet voldoen. Belangrijk is daarbij dat iedereen de kans krijgt er te gaan wonen.

Bijdrage door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering van 15 februari 2018

De inkomensverdeling van een representatieve groep is, dat 45% van deze huishoudens een inkomen heeft dat lager is dan de doelgroep voor sociale huurwoningen (33.911 euro, bron factsheet wonen Zaanstad 2015), 13% tussen 33.911 euro en 44.657 euro, de overige huishoudens (43%) verdient kennelijk voldoende voor een woning in het midden en duurdere segment. Dat betekent dat de betaalbaarheid van woningen erg belangrijk is en zwaar moet meewegen, anders wordt een deel van deze groep buitengesloten. En dat willen we niet, want we streven naar een inclusieve samenleving.

Dat lijdt tot onvrede. Wij sluiten mensen uit op de woningmarkt en dit plan maakt dat erger. 100 mensen van de representatieve groep haakt in dit voorbeeld teleurgesteld af en is in Zaanstad kennelijk niet meer welkom.

Welke agenda zit hier achter? Is het de agenda van bouwend Nederland, die streeft naar een krappe woningmarkt om zo de winstmarges op te schroeven? Is het de agenda van een gemeente die, na 30 mislukt beleid om hogere inkomens te trekken, terwijl het aandeel lagere inkomens nog steeds stijgt, blijft wensdromen? Het is zeker niet de agenda van onze inwoners!
Daarom dienen wij samen met ROSA, GroenLinks en de Volkstem motie 2 in. Daarin pleiten we voor 30% sociale woningen op het VVZ-terrein. Wat de SP betreft liever 40% sociale woningbouw, maar we zijn uiteraard de beroerdste niet.

Dat is hard nodig: het aantal corporatiewoningen zakt door de vastgestelde ondergrens 25.100 woningen en de wachtlijst voor een sociale huurwoning is 10 jaar en groeiende en starters en jongeren maken nauwelijks een kans.

En het kan gewoon: de grond is van de gemeente, niet van een projectontwikkelaar, dus speculatie is niet aan de orde en de grond is relatief schoon.

Laten we dit gewoon doen! Voor elkaar, voor Zaanstad!

Deze bijdrage kwam mede tot stand met inbreng van raadslid Evert Hartog

Meer lezen?

U bent hier