h

Zaanse raad: op naar een schonere A8!

29 juni 2018

Zaanse raad: op naar een schonere A8!

Evert HartogMeten is beter dan denken dat je het weet. Tot dusverre wordt de fijnstofhoeveelheid door wegverkeer voornamelijk berekend. Dat is logisch voor nog niet gerealiseerde plannen voor infrastructuur. Als de weg er eenmaal ligt is er geen betere methode, geen grotere zekerheid, dan daadwerkelijk meten. Daar heeft de SP zich al lange tijd voor ingezet, samen met de werkgroep A8-Coenbrug en samen met SP-Tweede Kamerleden Cem Lacin en Erik Smaling.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in de raad van 28 juni 2018

De rekenmodellen die Rijkswaterstaat gebruikt bleken volgens het RIVM onbetrouwbaar, volgens de werkgroep kloppen de invoergegevens voor de berekeningen niet. Het lijkt erop dat de cijfers aan de wensen worden aangepast. De werkelijkheid is dat mensen die dicht bij de A8 wonen (ongeveer 16.000) evenveel rotzooi binnen krijgen als een matige roker. 5 sigaretten per dag!

Het verheugd de SP dat het CDA, per slot een conservatieve partij die voor zekerheid kiest, nu het initiatief heeft genomen om fijnstof te gaan meten en om van de A8 een 80 km weg te maken. Het verbaast ons, omdat de vorige CDA-wethouder enkele weken geleden nog liet blijken niets te zien in een motie om het rijk te vragen de maximumsnelheid op de A8 aan te passen naar 80 km per uur want de milieubelasting van de weg zou aan alle voorwaarden voldoen. Een nieuwe lente en een nieuw geluid, zullen we maar denken, en dat doet ons goed!

Een maximum van 80 km is niet alleen belangrijk voor de vermindering van de fijnstof uitstoot, het is ook erg belangrijk voor de vermindering van geluidsoverlast door de klapperende Coenbrug, die erg veel overlast voor de omwonende veroorzaakt. We trekken nu samen met Oostzaan op, om er bij het ministerie va van Infrastructuur en Waterstaat op aan te dringen dat er iets moet gebeuren. Samen staan we sterk!

De SP blijft zich, samen met de werkgroep A8-Coenbrug, inzetten voor een betere leefomgeving. Doortrekken van de A8 naar de A9 past daar niet bij. De volgende stap is om van het gedeelte van de A8 dat onze stad doorsnijdt een lokale weg te maken in plaats van het verlengde van de snelweg A8, en de Coenbrug veiliger en stiller te maken. Ik blijf strijden voor een beter milieu!

Update:

De moties, uiteraard mede ingediend door de SP, om te pleiten voor 80 km per uur op de A8 en om het fijnstof (beter) te gaan meten bij de A8 zijn aangenomen. De laatste unaniem, de eerste (snelheidsverlaging) met de tegenstem van o.a. VVD en POV.

Meer lezen?

U bent hier