h

De SP over wonen in de kadernota

14 juli 2018

De SP over wonen in de kadernota

Evert Hartog
De woningbouwcorporaties waren teleurgesteld over het coalitieakkoord. Dat er geen minimum percentage is vastgesteld voor sociale huurwoningen zien zij als een gemiste kans. Wij pleiten ervoor dat wel op te nemen. Wij vragen meer aandacht voor beter regulier onderhoud van de bestaande voorraad. Er is een groot aantal bewoners met klachten over schimmel. Neem in de prestatiecontracten op dat woningbouwcorporaties verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van schimmel in de woningen.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad van 12 juli 2018 over het collegeakkoord en de kadernota

De SP vindt dat het masterplan Poelenburg uit 2008 weer opgepakt moet worden. Stadsvernieuwing met meer differentiatie in prijzen van sociale huur, dus meer woningen boven de aftoppingsgrens brengen door een kwaliteitsslag, brengt meer variatie in bewoners en is beter voor de wijk. Deze strategie werkt sneller dan de Rotterdamwet.

De gemeente Zaanstad investeert in woningbouw met het transformatiefonds.
Voor de sociale huursector zijn we afhankelijk van de corporaties. De investeringsruimte van de corporaties voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud wordt ernstig aangetast door het ruwe fiscale klimaat waar ze sinds de crisis in zijn beland. Er moet nu winstbelasting worden betaald (Wouter Bos), een verhuurdersheffing (Stef Blok) en nu komt er ook nog een ATAD bij vanuit Europa, die voor een extra lastenverzwaring kan gaan zorgen van meer dan 900 mln euro voor de corporaties. Dat kunnen ze er niet meer bij hebben. Wij vragen het college dit onder de aandacht te brengen bij de MRA en het rijk, zoals een aantal Friese gemeenten en corporaties hebben gedaan. Op het platform Woningbouwcorporaties Noordvleugel werden hierover zorgen uitgesproken door vertegenwoordigers van AEDES en woningbouwcorporaties (Egbert de Vries en Kees Tip)

Laat Europa weten dat woningbouwcorporaties geen multinationals zijn! Er is nog tijd voor beïnvloeding.

Wij zullen hiervoor een motie gaan indienen en zoeken daar steun voor.

Achtergrond

De ATAD, een Europese maatregel tegen belastingontwijking voor multinationals, is wel afgesproken maar nog niet ingevoerd.

Meer lezen?

U bent hier