h

'College, kies voor de Zaankanters - geef ze een stem!'

13 juli 2018

'College, kies voor de Zaankanters - geef ze een stem!'

Patrick Zoomermeijer
Als democratie niet had gezegevierd, dan had er nu een Cultuurcluster gekomen dat was gebouwd door een grote aannemer van buiten de stad, met een onderhoudscontract met een bedrijf van buiten. Dan was het Cultuurcluster slechts een manier geweest om een ruzie met een grote projectontwikkelaar te beslechten. Dan was het gebouw onderdeel geweest van het streven van de elite om meer hoogopgeleide mensen met hoge inkomens uit Amsterdam aan te trekken, en zo de bevolking van Zaanstad te veranderen in haar eigen evenbeeld. En dan was nooit aan Zaankanters gevraagd wat zij nu eigenlijk voor cultuur wensen of van cultuur verwachten.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het Zaans Beraad van 12 juli 2018 over het collegeakkoord en de kadernota

Dat is niet hoe de SP Zaanstad ziet, dat is niet hoe de SP beleid wil voeren. Dat is oude politiek, waarbij besturen een doel op zich is, over de mensen heengaat. De SP wil politiek mét, voor en door de mensen, om het welzijn van iedereen te vergroten.

Wat de SP in dit voorbeeld liever zou zien is dit: begin met een G1000 van gelote Zaanse burgers zoals beschreven door David van Reybrouck, en laat hun schetsen wat zij van cultuur verwachten. Bij de uitwerking van de plannen die daaruit voortkomen betrek je lokale cultuurhistorici, muzikanten, amateurverenigingen, mensen met uitgesproken ideeën over cultuur… Je gaat vervolgens locaties voor culturele activiteiten kiezen in heel Zaanstad, niet alleen het centrum van Zaandam. En als je dan bijvoorbeeld de Bullekerk zou ombouwen tot een poppodium of een cultuurhuis in de Noord zou realiseren, laat de werkzaamheden door Zaanse bedrijven uitvoeren. Stel als eis dat mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt worden aangenomen, ook voor het beheer, onderhoud en de culturele activiteiten ná de bouw. Je betrekt de buurt bij de locatie, je maakt een verbinding met welzijnswerk. Je zorgt dat iedereen - ongeacht inkomen - kan meedoen. Je focust op lokaal talent, op lokale wensen voor culturele activiteiten en talentontwikkeling. Dan schakel je de Zaanse kracht en Zaanse eigenheid van álle Zaankanters in!

Dit is een radicaal andere manier van kijken naar de lokale gemeenschap. Een visie waarin mensen voorop staan en hun wensen en mogelijkheden, niet de wens om de inwoners van de stad te veranderen, bezuinigingen te realiseren of om te concurreren met Amsterdam.

En dat is wat wij nu missen in het coalitieakkoord en in de kaderbrief. Het beleid van tientallen jaren dat ons bracht waar we nu zijn, blijft ook bij dit college overeind. En daarmee ook de enorme schulden, de armoede, de wachtlijsten, de bezuinigingen op de zorg… Je kunt deze problemen niet oplossen met de denkwijze die deze problemen heeft veroorzaakt.

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Dat dromen uit kunnen komen, bleek uit het referendum over het Cultuurcluster. Wie had een paar jaar terug gedacht dat we dat prestigeproject konden stoppen? Tijd voor een nieuwe start dus. Maar het college zal moeten bewijzen of het daartoe bereid en toe in staat is.

Voorstellen SP

  • Masterplan Poelenburg opnieuw uit de kast
  • Structureel verhogen subsidie buurthuizen
  • Plan om gezondheidsrisico’s door fijnstof aan te pakken
  • Kwaliteit bestaande woningen verbeteren (schimmelwoningen) zonder drastische huurverhoging
  • Recht op ondersteuning uit bijzondere bijstand, tot 130% van het wettelijk sociaal minimum
  • Met een plan komen om winkelgebieden als de Zuiddijk en de Peperstraat aantrekkelijker te maken
  • Meer investeren in verbeteren van openbare ruimte

Meer lezen?

U bent hier