h

De SP over zorg tijdens de kadernota

16 juli 2018

De SP over zorg tijdens de kadernota

Evert HartogIn Zaanstad zijn duizenden mensen die niet profiteren van de verbeterde economische omstandigheden. Dat baart ons allen zorgen. Daarnaast lopen de kosten van de zorg op. De SP maakt zich er zorgen om omdat de kwaliteit van leven van deze duizenden mensen, die bijstand of zorg en vaak beide nodig hebben onder druk komt te staan. De rechtse partijen maken zich zorgen om de kosten. Dat moeten we bij elkaar zien te krijgen als 1 werkbare visie met werkbare oplossingen.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad van 12 juli 2018 over het collegeakkoord en de kadernota

In het coalitieakkoord staat dat een van de oplossingen is dat minder wordt doorverwezen naar de specialistische zorg. Verderop staat een doelstelling dat in 2020 het aantal bijstandsgerechtigden met minimaal 350 moet zijn teruggebracht. De SP kwalificeert deze doelstellingen als kwantitatieve doelstellingen. Dat is problematisch in het sociaal domein, waar het vooral om kwaliteit zou moeten gaan. Bovendien is niet duidelijk wie bepaald dat er minder snel doorverwezen wordt. Is dat iemand met de juiste kennis? Doorverwijzen naar specialistische zorg kan vaak erger voorkomen met nog hogere kosten voorkomen. Wij moeten niet het paard achter de wagen spannen. Wij kiezen voor kwaliteit van leven in plaats van kwantiteit. De SP blijft benadrukken dat repressief beleid niet werkt en dat strafkortingen op de bijstand niet mogen worden toegepast als drukmiddel!

Hoe krijgen wij dat bij elkaar?

Ik denk daarbij aan de indirecte benadering. Een berg beklim je niet in een rechte lijn maar door er omheen te lopen of met haarspeldbochten. Als wij ons focussen op de kosten, denken wij aan een rechte lijn. Doorgaans pakt dat averechts uit en stort de expeditie halverwege in het ravijn.

Achtergrond

Beter is het om te sturen op kwaliteit van onze dienstverlening en op verbetering van de kwaliteit van het leven van onze inwoners. Bijkomend gevolg is, en dat is al herhaaldelijk in de praktijk bewezen, dat hiermee uiteindelijk de kosten ook zullen dalen. Dat bedoel ik met obliquity.

Ik wil u gaarne verwijzen naar de Engelse econoom John Kay, die dit onderwerp uitgebreid wetenschappelijk heeft onderzocht. Bedrijven die niet op kostenbeheersing en winstmaximalisatie sturen, maar op de verbetering van hun product, doen het op de lange termijn altijd beter. Dat geld ook voor de gemeente voor wat betreft kostenbeheersing. Daar kunnen wij van leren.

The theme of the book is that businesses and other enterprises are best run by enthusiasts who pursue excellence in their speciality. Financial success then follows from this. But, if financial goals are instead made the primary objective, the business will then lose its vigour and may fail.

Meer lezen?

U bent hier