h
19 oktober 2019

Solidair met de Koerden in Rojava

Foto: © Willem Croese

Fotoverslag demonstratie Amsterdam solidair met Koerden Rojava

Lees verder
19 oktober 2019

Succes SP: Stemrecht vanaf 16 jaar

Foto: @ SP

De afgelopen weken lag ons een voorstel voor een nieuwe referendumverordening voor. Dat werd ook wel tijd; de huidige referendumverordening komt uit 1998 en is daarmee ouder dan ikzelf.

Lees verder
17 oktober 2019

Het rijk zit op een verkeerd spoor

Foto: @ SP

Sinds ongeveer 1 jaar ben ik afgevaardigde vanuit de Gemeenteraad van Zaanstad in de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Daar worden besluiten genomen over alles wat met vervoer te maken heeft voor de ongeveer twee miljoen inwoners uit de aangesloten gemeenten van de regio Amsterdam. Alleen het vervoer per trein is daarvan uitgesloten.

Lees verder
16 oktober 2019

WGR aanslag op de democratie?

Foto: @ SP

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) bestaat sinds 1950. En er is er veel kritiek op deze wet die zich toespitst op het gebrekkige democratische gehalte van een samenwerkingsverband. Besluiten worden in een WGR-regeling door een orgaan genomen, dat niet rechtstreeks gekozen is. In Nederland hebben we een democratie die vereist dat het volk - al dan niet door middel van gekozen volksvertegenwoordigers - zeggenschap heeft over wat de overheden doen.

Lees verder
11 oktober 2019

De columnisten: Het bewustzijn vergroten

Foto: @ SP

Nooit eerder leefde een groot deel van de mensheid in een wereld met zoveel welvaart. De keerzijde heeft inmiddels vele gezichten. In sociaal opzicht zijn we van de vroegere collectiviteit met meer houvast ongemerkt in het individualisme van nu beland met grotere onzekerheid. De verscheidenheid aan achtergronden en overtuigingen is enorm toegenomen. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat zich een gemeenschappelijk belang aandient dat alle tegenstellingen of politieke kleur overstijgt.

Lees verder
10 oktober 2019

Welkom in de toekomst van Het Twiske?

Foto: © Willem Croese

LANDSMEER – De raadszaal van de gemeente Landsmeer is zelden zo goed gevuld met inwoners zoals donderdagavond 10 oktober wanneer insprekers hun beklag doen over de plannen om onder meer het festival ‘Welcome To The Future’ (WTTF) van twee naar drie dagen uit te breiden inclusief overnachtingen. En de gemeente Oostzaan gaat over een te realiseren camping bij de Twiskehaven. De tegenstand neemt toe, bezoekers en omwonenden pleiten voor het behoud van de natuur in Het Twiske.

Lees verder
7 oktober 2019

Milieuzone Zaanstad onder voorwaarden

Foto: @ SP

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) kondigde op 29 juni 2019 door middel van een kamerbrief de harmonisatie van de milieuzones aan. Dat was voor de fractie van D66 een aanleiding om in Zaanstad ook een milieuzone te willen instellen. De fractie van de SP vindt dit een prima idee, maar dan wel onder voorwaarden.

Lees verder
4 oktober 2019

De columnisten: Volwaardig loon geen dwangarbeid

Foto: @ SP

Boos was zij toen de Zaanse vertelde over haar ervaring met de gemeente Zaanstad in het kader van de Participatiewet oftewel de Bijstand. Om onder de mensen te blijven, werkritme op te doen en zich dienstbaar op te stellen voor de medemens helpt deze dame bij een organisatie waarvan de naam hier onvermeld blijft. Van het Sociaal Wijkteam kreeg zij toestemming om dit zogenaamde vrijwilligerswerk te doen. Na het ontvangen van veertig euro onkostenvergoeding werd de vrouw voor dit bedrag gekort op haar uitkering middels een strenge brief van de Zaanse overheid met als gevolg een hoop geharrewar.

Lees verder
3 oktober 2019

Daklozen in Zaanstad

Foto: © Willem Croese

De SP heeft met GroenLinks onlangs vragen gesteld over het aantal daklozen in Zaanstad. Aanleiding was de uitkomst van een onderzoek van het CBS, waar te lezen viel dat er per 10.000 inwoners inmiddels 37 inwoners tussen 18 en 65 jaar dakloos zijn. Ruim een verdubbeling sinds 2009, een jaar na de crisis.

Lees verder
26 september 2019

Collegeleden politiek verantwoordelijk voor (on)veiligheid Zaanse bruggen

Het is natuurlijk pijnlijk voor de nabestaanden en slachtoffers dat we hier een politieke discussie met de raad en het college moeten voeren. Maar het is helaas nodig, om een dergelijk drama in de toekomst te voorkomen. De SP heeft het rapport van de onderzoeksraad goed bestudeerd. De SP trekt uit het rapport de conclusie dat niet de brugwachter terecht zou moeten staan, maar de wethouder en burgemeester. Deze zijn politiek verantwoordelijk!

Lees verder

Pagina's