h
3 februari 2020

Oorlog niet in mijn naam

Foto: © DIDF Zaanstad - SP Zaanstreek

In het Midden-Oosten is het een broeinest van onvrede en tegelijkertijd zijn er brandhaarden waar oorlog gevoerd wordt. De spanningen nemen van dag tot dag toe in onder meer Syrië en Iran. Grootmachten zoals Rusland en de Verenigde Staten hebben ieder hun eigen inbreng die vooral gebaseerd is op economische belangen.

Lees verder

Samen sterk voor een betere participatiewet/bijstand

Het Sociaal Cultureel Plan Bureau kwam in 2019 met een vernietigend rapport over de Participatiewet. De Participatiewet werkt niet. Dat komt ook uit de eigen FNV evaluatie onder uitkeringsgerechtigden. Wat moet er anders? En herkennen werknemers (bedrijven/overheid/sociale dienst/re-integratiebedrijven/(voormalige) sociale werkvoorziening dit ook? Kunnen we samen een vuist maken voor verbeteringen?

Kom dan naar de uitwisselingsbijeenkomst ‘Samen Sterk voor een betere Participatiewet/Bijstand' en praat mee. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

Lees verder

De provincie Noord-Holland over Het Twiske

De provincie Noord-Holland spreekt op 10 februari tijdens de commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG) over de toekomst van Het Twiske middels het ambitiedocument 'Twiske-Waterland'. Er staat veel op het spel. Wel of niet campings, festivals en dergelijke in dit Natura2000-gebied.

De gemeenteraden van Landsmeer en Oostzaan moesten al eerder besluiten nemen en Amsterdam, Zaanstad en de provincie Noord-Holland gaan eveneens over Het Twiske.

Lees verder
31 januari 2020

Zaanse Bijstand op de Gedempte Gracht

Foto: © Willem Croese

Met een kraam ‘FNV in actie’ staat iedere woensdag- en vrijdagmorgen van negen tot twaalf uur op de Gedempte Gracht de actiegroep ‘Zaanse Bijstand’, dit is een initiatief van de FNV, Doorbraak en SP Zaanstreek om te inventariseren wat de ervaringen zijn in de bijstand.

Lees verder
30 januari 2020

Solidair met de onderwijzers

Foto: @ Willem Croese

Duizenden en duizenden leerkrachten staken voor een hoger loon, betere arbeidsvoorwaarden en goed onderwijs. In Amsterdam is een manifestatie gehouden en vervolgens zijn leraren, kinderen, ouders en sympathisanten met een mars door de stad getrokken om hun strijdbaarheid te tonen. Bekijk hier de fotoreportage.

Lees verder
28 januari 2020

Steun ook de onderwijsstaking

Foto: @SP

Leraren staken donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Op de Dam in Amsterdam organiseren zij een manifestatie met een demonstratie. Steun ook de onderwijsstaking!

Lees verder

Actiegroep Zaanse Bijstand

Heb jij vragen of klachten over de Bijstand in de Zaanstreek? Kom dan naar de Gedempte Gracht waar de 'Actiegroep Zaanse Bijstand' met een informatiekraam staat en vertel ons jouw verhaal.

De 'Actiegroep Zaanse Bijstand' is een initiatief van FNV, Doorbraak en SP Zaanstreek

Lees verder
24 januari 2020

Uit de fractie: Over schijnveiligheid initiatief messenverbod

Foto: @ SP

De fracties van de VVD, D66, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Liberaal Zaanstad, PVV en Democratisch Zaanstad hebben een agenda initiatief ingediend bij de gemeenteraad over het toepassen van het messenverbod in het veiligheidsrisicogebied centrum Zaandam, Russische buurt en Poelenburg. "De politie treft veel messen aan in het veiligheidsrisicogebied maar kan hier weinig tegen doen omdat de meeste messen niet verboden zijn", stellen deze partijen. SP raadslid Roland van Braam noemt het initiatief schijnveiligheid.

Lees verder
22 januari 2020

Uit de fractie: Over de uitstoot van ammoniak door Olam

Foto: © Willem Croese

Op 21 januari 2020 verscheen op de website van De Orkaan het bericht dat Olam Cocoa zonder de vergunning op grond van de Wnb (Wet Natuurbescherming) een zeer grote hoeveelheid ammoniak uitstoot. De Omgevingsdienst is verplicht te handhaven als een vergunning ontbreekt. De SP stelde reeds tot twee maal toe art. 51- vragen over de ammoniakuitstoot van Olam Cocoa en de  gevolgen daarvan (op 15 oktober 2019 en op 14 november 2019). De nieuwe berichtgeving over Olam Cocoa is voor ons de aanleiding om ditmaal actualiteitsvragen te stellen.

Lees verder
15 januari 2020

Uit de fractie: Vragen over het Schone Lucht Akkoord

Foto: @ SP

Op 13 januari 2020 ondertekende wethouder Breunesse namens de gemeente Zaanstad het Schone Lucht Akkoord. De inzet van het Schone Lucht Akkoord is om in alle relevante sectoren een dalende trend in te zetten van emissies naar de lucht, met als doel om 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 te behalen, voor de gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen. Uiteindelijk doel is dat het overal in Nederland net zo schoon is als op de Waddeneilanden nu.

Lees verder

Pagina's