h
16 november 2019

Veertien jaar oude motie actueler dan ooit

Foto: @ SP

Huidig SP-steunfractielid en toenmalig SP-fractievoorzitter Anna de Groot diende op 24 november 2005 een motie in voor onder meer terugdringing van fijn- en stikstof. De SP'er kreeg veel bijval, de fracties van D66, GroenLinks, ROSA, ZOG, ChristenUnie en PvdA steunden het volledig. En de meerderheid van de Zaanse raadsleden van destijds was zo enthousiast dat de motie aanvaard werd.

Lees verder
15 november 2019

SP over 'Pact Poelenburg'

Foto: @ SP

De SP is altijd al geworteld geweest in Poelenburg en Peldersveld, dankzij onze diverse achterban. Waar sommige partijen uit de raad hier nog nooit zelfs maar tijdens een verkiezingscampagne in deze wijken zijn geweest, staat de SP tijdens, na en vooral tussen verkiezingen in de wijk.

Lees verder
14 november 2019

Noodzaak goede nazorg bij sluiting drugswoning

Foto: @ SP

“De gemeente Zaanstad moet van de bestuursrechter uit Haarlem een licht verstandelijk beperkte vrouw laten terugkeren naar haar woning in de wijk Poelenburg”, publiceerde het Dagblad Zaanstreek. De woning is op last van burgemeester Hamming gesloten voor drie maanden na de vondst van 21 gram harddrugs. De Zaanse zwerft al twee maanden over straat. De rechter vindt het belang van de labiele vrouw zwaarder wegen dan wat Zaanstad voor ogen heeft. SP heeft samen met GroenLinks hierover een motie ingediend.

Lees verder
14 november 2019

Preventief fouilleren symboolpolitiek

Foto: @ SP

“Een coalitie van ombudsmannen schreef in 2011 al dat uit onderzoek niet blijkt dat preventief fouilleren leidt tot meer veiligheid. Sterker nog het creëert schijnveiligheid”, stelt SP raadslid Roland van Braam. De Zaandammer heeft de raad middels een motie opgeroepen te stoppen met deze vorm van symboolpolitiek.

Lees verder
7 november 2019

De columnisten: Digitale waanzin

Foto: @ SP

Het is niet voor iedereen weggelegd om via het wereldwijde web digitaal zaken te doen. En toch verwachten onder meer de maatschappij, bedrijven en instellingen dat je bedreven bent met de computer. Kun je niet hieraan voldoen? Dan heb je pech gehad. Laten wij eens kijken hoe dit in de praktijk gaat.

Lees verder

Steun de leraren

Steun de leraren. Kom ook naar de Dam in Amsterdam op woensdag 6 november waar de staking middels een manifestatie gehouden wordt van 10.00 tot 11.00 uur.
https://www.aob.nl/nieuws/vergunning-is-rond-manifestatie-op-de-dam-gaat-door/

Lees verder
31 oktober 2019

SP Zaanstad: Nieuwe politiek, geen oude politiek

Foto: @ SP

Afgelopen juni viel de VVD met veel kabaal uit de coalitie en daarna viel de VVD-fractie uit elkaar. De VVD liet daarmee zien in Zaanstad geen partij te zijn die bestuursverantwoordelijkheid kan dragen en niet kan functioneren in het belang van Zaanstad en haar inwoners. Met het beschamende moddergooien waarover het college struikelde, waren er nieuwe kansen: een kans op een stabiel college over links, mét de SP. Dan hadden we een college gehad dat uitging van vertrouwen in plaats van wantrouwen, menselijke maat in plaats van starre regels, preventie in plaats van repressie, een toegankelijke overheid - ook voor wie niet digitaal vaardig is, en vooral sociaal, groen en met echte kansen voor iedere Zaankanter.

Lees verder
31 oktober 2019

De columnisten: Gaan wij het samen oplossen?

Foto: @ SP

De Koning heeft een uitspraak gedaan die doet vermoeden dat wij samen het stikstof probleem gaan oplossen. Het woord ‘samen’ roept een fundamentele vraag op. Wat wordt hiermee bedoeld? In een badmintonvereniging hebben de leden het gevoel dat ze een zekere band met elkaar hebben.

Lees verder

Lunchgesprek met Patrick van Lunteren

Patrick van Lunteren, SP kandidaat voorzitter komt 9 november naar de Zaanstreek om met de leden van onze afdeling te spreken.

Lees verder
27 oktober 2019

Stap naar diervriendelijker ganzenbeleid

Foto: © Willem Croese

Al heel lang geleden zorgden SP en GroenLinks voor een diervriendelijk ganzenbeleid in de bebouwde kom van Zaanstad. Anna de Groot en Saskia Hille dienden voorstellen, moties en amendementen in, organiseerden een ganzenconferentie en gingen met de wethouder van toen, Harm Jan Egberts van de PvdA, de Kalverpolder in om ganzeneieren van een olielaagje te voorzien om te voorkomen dat er ganzenpullen uit de eieren zouden komen. Family planning zonder jachtgeweer of mobiele gaskamer, dus.

Lees verder

Pagina's