h
22 januari 2020

Uit de fractie: Over de uitstoot van ammoniak door Olam

Foto: © Willem Croese

Op 21 januari 2020 verscheen op de website van De Orkaan het bericht dat Olam Cocoa zonder de vergunning op grond van de Wnb (Wet Natuurbescherming) een zeer grote hoeveelheid ammoniak uitstoot. De Omgevingsdienst is verplicht te handhaven als een vergunning ontbreekt. De SP stelde reeds tot twee maal toe art. 51- vragen over de ammoniakuitstoot van Olam Cocoa en de  gevolgen daarvan (op 15 oktober 2019 en op 14 november 2019). De nieuwe berichtgeving over Olam Cocoa is voor ons de aanleiding om ditmaal actualiteitsvragen te stellen.

Lees verder
15 januari 2020

Uit de fractie: Vragen over het Schone Lucht Akkoord

Foto: @ SP

Op 13 januari 2020 ondertekende wethouder Breunesse namens de gemeente Zaanstad het Schone Lucht Akkoord. De inzet van het Schone Lucht Akkoord is om in alle relevante sectoren een dalende trend in te zetten van emissies naar de lucht, met als doel om 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 te behalen, voor de gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen. Uiteindelijk doel is dat het overal in Nederland net zo schoon is als op de Waddeneilanden nu.

Lees verder
11 januari 2020

Solidair met 'Geen oorlog met Iran'

Foto: © Willem Croese

Ruim tweehonderd activisten hebben vanmiddag op het Spui in Amsterdam hun stem laten horen voor vrede tijdens de manifestatie 'Geen Oorlog Met Iran', georganiseerd door 'ROOD, jong in de SP; Stop Wapenhandel; Amsterdams VredesInitiatief en Niet in mijn naam'. Sprekers van deze organisaties hielden strijdbare betogen, ook Groen Links Amsterdam fractievoorzitter Femke Roosma en SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut riepen op om het tij te keren van oorlogsdreiging en geweld. De SP Zaanstreek is solidair, zie deze fotoreportage.

Lees verder
10 januari 2020

De columnisten: 'Zakkenvullers en vakkenvullers - De musical'

Foto: @ SP

In een groot theater, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt vindt een bijzondere voorstelling plaats. Om deze bij te wonen hoef je alleen maar te kijken en te luisteren. Op het toneel is het een drukte van belang. Je hoort het lawaai van auto’s, vliegtuigen en het rennen van mensen. In de eerste scene zie je figuren die volledig geobsedeerd zijn door het schermpje van hun smartphone. De traditionele communicatie lijkt overbodig nu de technologie een nieuwe vorm hiervan heeft geïntroduceerd.

Lees verder
10 januari 2020

Leefbaarheid Zuiddijk

Foto: @ SP

SP-raadslid Roland van Braam donderdagavond 9 januari: De indieners van deze rondvraag maken zich zorgen, grote zorgen over de ontwikkelingen op en rond de Zuiddijk. Ondanks de positieve inzet van bewoners en winkeliers om er wat van te maken gaat de leefomgeving hard achteruit.

Lees verder
9 januari 2020

Biomassacentrale stookt zonder vergunning?

Foto: © Willem Croese

De biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam is in werking en voorzover bekend zonder de vereiste vergunning. De SP Zaanstad fractie heeft onmiddellijk hierover technische vragen gesteld aan de gemeente.

Lees verder
9 januari 2020

Strijdbaar het nieuwe jaar in

Foto: © Jan van Keulen

Zaanse SP'ers zijn het nieuwe jaar strijdbaar ingegaan met een nieuwjaarsborrel op hun vaste stek in buurthuis Het BrandtWeer in Koog aan de Zaan. Zie de foto's van Jan van Keulen.

Lees verder

Manifestatie ‘GEEN OORLOG MET IRAN’

Wat: Manifestatie ‘GEEN OORLOG MET IRAN’
Waar: Spui – Amsterdam
Wanneer: 11 januari 14:00 – 14:45
Sprekers: Onder andere Sadet Karabulut (SP), Amsterdams Vredesinitiatief, StopWapenhandel
#nietinmijnnaam #stopdebommen

De SP Zaanstreek roept haar leden op deel te nemen aan deze manifestatie. Wij reizen per ter trein en tram naar Het Spui in Amsterdam

Verzamelen:

Waar: NS Station Zaandam
Tijd: 12:45 uur
Vertrek per trein: 13:05 uur

Aankomst:
Waar: CS Amsterdam
Tijd: 13:17 uur

Lees verder

Themabijeenkomst SP Zaanstreek

Gentrificatie oftewel herwaardering van buurten en wijken. Verdringt de grote portemonnee de kleinere knip uit Zaanse woningen?

Lees verder
31 december 2019

Solidair met Etosstakers

Foto: © Jan van Keulen

Werknemers van het Etos distributiecentrum in Beverwijk staken voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. De bazen zijn niet blij met deze staking en zij zetten de boel onder druk. Maar de Etosstakers laten zich niet kennen. Vanmorgen dumpten zij kruimels op de stoep van het hoofdkantoor Ahold Delhaize (eigenaar Etos) in Zaandam en zetten hun actie kracht bij door hun protest. SP Zaanstreek is solidair. Bekijk de fotoreportage van Jan van Keulen.

Foto: © Jan van Keulen
Lees verder

Pagina's