h

Internationaal

5 november 2012

SP (nog) te opgesloten in Nederlandse consensuscultuur?

Hoe wordt er internationaal tegen de ontwikkeling van de SP aangekeken? Dat komt uitgebreid aan de orde in dit grote artikel (in het Engels) in New Left Review, het gezaghebbende blad in de Engelstalige wereld over echt linkse politiek. Voor het artikel werden diverse SP'ers geïnterviewd, waaronder onze fractievoorzitter in Zaanstad, Patrick Zoomermeijer.

Lees verder
27 september 2012

Kristallnachtherdenking 2012 in Amsterdam

Op 9 november 2012 vindt de herdenking van de Kristallnacht plaats bij het stadhuis in Amsterdam (hoek Zwanenburgwal/Amstel). Thema dit jaar is extreem rechts en racistisch geweld in Europa. Sprekers zijn Hedy d’Ancona (oud-minister), Lalla Weiss (vanuit Roma en Sinti organisaties) en Abdelkader Benali (schrijver en tv-presentator).

Lees verder
22 september 2012

Documentaire: Shell in Nigeria

Onder de naam INFODOC worden in cultureel centrum De Groote Weiver documentaires vertoond, soms ook besproken of gekoppeld aan een discussie. In samenwerking met Milieu Defensie afdeling Zaanstreek aandacht voor de vervuiling veroorzaakt door oliewinning door Shell in de Nigeria Delta, in aanloop naar de rechtzitting in oktober.

Lees verder
28 augustus 2012

Ook mensen uit Eritrea moeten in Nederland veilig kunnen leven

Het grote Eritreafestival dat op 10, 11 en 12 augustus in Zaandam gehouden zou worden, is niet doorgegaan. De zaaleigenaar heeft van het contract afgezien toen hij informatie kreeg over de betrokkenheid van het Eritrese regime bij de organisatie ervan, en over de aard van dit regime. ‘Ik kies voor de mensen, niet voor het geld’, moet hij gezegd hebben. Ook burgemeester Geke Faber heeft zich met deze zaak bemoeid, nadat ze zich in de achtergronden had verdiept. Intussen is in de landelijke pers uitvoerig aandacht besteed aan de activiteiten van het Eritrese consulaat in Nederland, onder andere in de Volkskrant. SP kamerlid Sadet Karabulut heeft hierover Kamervragen geformuleerd, met steun van Groenlinks. Ook de PvdA heeft om opheldering gevraagd.

Lees verder
14 augustus 2012

Eritrese culturele festivals soms misbruikt om oorlogsbelasting te innen

"Consulaat perst al twintig jaar Eritrese Nederlanders af'", artikel in de Volkskrant. De in het artikel genoemde annulering van het Eritreafestival, waar het Eritrese regime haar controle over uitoefent, is een gevolg van de vragen die de Zaanse SP hierover stelde aan de burgemeester.

Lees verder
12 augustus 2012

Is er een alternatief voor de burgeroorlog in Syrië?

De doodstrijd van Syrië gaat voort. Door het hele land zijn er willekeurige aanvallen door troepen van het regime van Assad of milities van het regime. Er zijn sectaire (gericht op religieuze verschillen) wraakacties door de gewapende oppositie. Er is een vluchtelingenstroom en een humanitaire ramp in wording. Is er een alternatief op deze zich ontwikkelende burgeroorlog?

Lees verder
28 juli 2012

Socialistische kritiek op Olympische Spelen

Gisteren vond de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats. Naar schatting een miljard mensen hebben dit gevolgd. Naast een sportief hoogtepunt vormen de Olympische Spelen ook een evenement waar enorme winsten te halen vallen en het wordt aangegrepen om de overheidsrepressie op te voeren. Na het lezen van onderstaand artikel kun je je afvragen of we de Olympische Spelen wel zo graag in Nederland moeten willen...

Lees verder
27 juli 2012

Vrijheid voor mensenrechtenactivist Vadim Kuramshin

Vadim KuramshinSoms komt ons ter ore dat mensenrechtenactivisten, vakbondsleden of socialisten elders in de wereld worden vervolgd. Het is dan onze plicht, internationalistisch gericht als wij zijn, om daar de aandacht op te vestigen. Ook omdat de rechtse media dit vaak negeren. Deze keer gaat het over mensenrechtenactivist Vadim Kuramshin, die in Kazachstan opkomt voor de rechten van de vele politieke gevangenen, en nu zelf vanwege zijn dappere activisme is opgesloten.

Lees verder
18 juli 2012

Eritreafestival Zaandam: regime Eritrea controleert haar onderdanen

Op 17 juli stelde fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer namens de SP vragen over het Eritreafestival aan burgemeester Faber. Deze zogenaamde 'actualiteitsvragen' stelden de lange arm van het regime van Eritrea aan de orde, dat ook haar onderdanen in Nederland controleert. Op deze kwestie zijn wij geattendeerd door onze Amersfoortse SP-afdeling en een mensenrechtenactivist uit Eritrea.

Lees verder

Pagina's

U bent hier