h

Werk en vakbondsstrijd

7 mei 2017

Bestuursverkiezingen FNV - 'ondemocratisch gedoe'

De vrijwel doodse stilte over het vierjaarlijkse congres van de FNV
(10/11 mei aanstaande) is helaas tekenend voor de afbladderende
betekenis van een organisatie met 1,1 miljoen leden. Partijen met één
lid suggereren wereldnieuws. Even tekenend is het 'gedoe' over de
bestuursverkiezingen dat in de staart van de voorbereiding de stilte
doorbreekt. Voor de redactie van webzine Solidariteit een reden mee
te doen.

Lees verder
6 mei 2017

Echte banen – kwantitatief en kwalitatief

Het is nuttig en nodig dat de nieuwe FNV nadenkt over en plannen maakt voor de toekomst. Het is goed dat de leden daarin betrokken worden. Er is gekozen voor een discussie over de volle breedte van de vereniging. Dat is zeer welkom. Hier de handschoen graag opgepakt met enkele kritische kanttekeningen.

Lees verder
1 mei 2017

1 mei: verbeteringen kunnen we afdwingen

Vandaag is het 1 mei. De dag van de vooruitgang. We weten al sinds de allereerste 1 mei, eind 19e eeuw, dat échte verbeteringen niet uit de lucht komen vallen. Vooruitgang dwingen we samen af. In onze wijken, op onze werkvloeren, overal in de wereld. Op 1 mei koesteren we de vooruitgang die we samen afdwongen en maken we plannen voor de toekomst!

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
27 april 2017

FNV’ers botsen over verkiezing nieuw bestuur en toekomstplannen

Binnen de grootste vakbond FNV is strijd ontstaan over de aanstaande verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur. De zittende bestuurders Ruud Kuin en Mariëtte Patijn hebben kritiek over zichzelf afgeroepen door zich samen met drie andere kandidaten te presenteren als 'dreamteam' voor de komende termijn. Hun ‘blok van vijf' probeert kritische buitenstaanders te weren uit de top en de race te kapen, klinkt de kritiek uit de achterban.

Lees verder
22 april 2017

Armste huishoudens betalen relatief het meeste aan klimaatbeleid

De armste huishoudens betalen relatief het meeste aan het klimaatbeleid: ruim 5 procent van hun inkomen. Voor de rijkste tien procent is dat slechts 1,5 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie, FNV en de Woonbond.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
14 april 2017

SP solidair met arbeiders Hemwegcentrale

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

Donderdag 13 april voerde een grote groep werknemers van diverse energiebedrijven uit Amsterdam en Rotterdam actie bij de Amsterdamse Hemwegcentrale. Als enige politieke partij was de SP hierbij aanwezig, als bondgenoot in de strijd. Voor een groene én een sociale revolutie! Kersverse SP-Kamerleden Sandra Beckerman (die zich heeft bewezen in de strijd tegen de NAM in Groningen) en Cem Lacin (voorheen Rotterdams vakbondsbestuurder) spraken de actievoerders vurig toe. Vanuit de Zaanse SP waren ikzelf, Zaans raadslid Evert Hartog, ROOD-lid Jasper van Vliet en bestuurslid/fotograaf Willem Croese aanwezig.

Lees verder
12 april 2017

SP Zaanstad wil verdringingstoets

Evert Hartog
We bevinden ons in een tijd dat arbeidsrechten steeds meer onder druk komen te staan. In de huidige samenleving bestaat een tendens om steeds goedkopere arbeidskrachten in te zetten, die steeds minder vaak in aanmerking komen voor werkzekerheid in de vorm van vaste contracten. De overheid blijkt niet in staat te zijn om beleid te ontwikkelen dat de werkgelegenheid voldoende stimuleert om alle leden van de beroepsbevolking duurzaam aan het werk te krijgen. Lees verder
22 maart 2017

'Niks crisis, wel inleveren'

Verkiezingstijd is weer voorbij. Dus ook de mooie beloftes. Daarin hoorde je niets over wat echt belangrijk is in het leven. Niets over de huidige race naar de bodem in arbeidsvoorwaarden en de forse loonsverlagingen voor al het ondergewaardeerd werk.

Lees verder
6 maart 2017

Succes SP: eind aan verdringing en werken zonder loon

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Door deze wet moeten gemeenten voortaan toetsen of reïntegratietrajecten betaald werk verdringen of tot oneerlijke concurrentie leiden. Karabulut: "Dit is een groot succes voor de uitkeringsgerechtigden, schoonmakers en vakbonden waar de SP samen mee actie gevoerd heeft. De eerste slag om het stoppen van werken zonder loon hebben we gewonnen!"

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
28 februari 2017

SP opent aanval op loonkloof

Woensdag 1 maart komt SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut naar buurthuis Van der Pek in Amsterdam-Noord om met u in gesprek te gaan over de strijd die de SP is gestart voor een 10 procent hoger minimumloon en 10 procent hogere uitkeringen. Het programma begint om 19.30 in buurthuis Van de Pek, Van der Pekstraat 5 in Amsterdam. Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staat op plaats 5 van de kandidatenlijst van de SP.

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier