h

Zorg

20 april 2014

Zaankanters tekenen tegen sluiting verzorgingshuizen

Net als vorige week stond de Zaanse SP weer op de Gedempte Gracht. Want verkiezingen of niet: de SP is er altijd! Met een symbolische oudere die gedwongen uit zijn verzorgingshuis moet verkassen, vroegen wij aandacht voor de sluiting van vele verzorgingstehuizen, ook in Zaanstad, door Haagse bezuinigingen.

Lees verder
13 april 2014

Mensen tekenen tegen sluiting verzorgingshuizen

Zaterdag 12 april stond de Zaanse SP weer op de Gedempte Gracht. Want verkiezingen of niet: de SP is er altijd! Met een symbolische oudere die gedwongen uit zijn verzorgingshuis moet verkassen, vroegen wij aandacht voor de sluiting van vele verzorgingstehuizen, ook in Zaanstad, door Haagse bezuinigingen.

Lees verder
7 april 2014

Teken tegen sluiting verzorgingshuizen!

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een verzorgingshuis waar ze veilig wonen en liefdevol verzorgd worden. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen gedwongen verhuizen. Of ze komen het verzorgingshuis niet meer in terwijl zij die geborgenheid juist nodig hebben.

Lees verder
4 april 2014

Help! De keuken staat in brand!

"Help, de keuken staat in brand!" Dat riep een dementerende vrouw op straat tegen voorbijgangers. Het bleek niet te kloppen. De keuken stond niet in brand; het was slechts een kwade herinnering waarmee de oude dame opnieuw geconfronteerd werd.

Lees verder
31 maart 2014

Zomaar een dag in de thuiszorg

Het is een grijze, druilerige maandagochtend. De kinderen heb ik net op school afgezet en ik ben onderweg naar een nieuwe klant. Althans, een voor mij nieuwe klant. Deze mevrouw heeft al meer dan 10 jaar thuiszorg. De enige informatie die ik in mijn rooster heb staan, is haar prachtige leeftijd van 94 jaar, en dat ze Spek met haar achternaam heet. Ik houd in mijn achterhoofd dat er bij het rooster hh2 staat. Dit houdt in dat het geen standaardklant is, want dan zou er hh1 staan.

Lees verder
15 maart 2014

Ervaringen van een SP lid: help nachtzuster, ik heb een nachtmerrie!

Er gaan vermoedelijk heel veel ontslagen vallen in de thuiszorg. Het persoonsgebonden budget wordt uitgekleed, en er komt verschraling van de zorg in verzorgingstehuizen. Er komen grote bezuinigingen op de dagbesteding. Afspraken worden niet nagekomen en mensen krijgen geen hulp, waar ze recht op hebben. Er zijn cliënten die verstoken blijven van hulp. Volgens de prognose van het Centraal Bureau voor de statistiek neemt in Zaanstad het percentage 65-plussers toe van 15% in 2011 naar 26% in 2040 . Dit is een toename van 17.950 65-plussers. (20.521 in 2011, 40.471 in 2040) Het aandeel van de jongeren verandert weinig, het aandeel van de volwassenen in de bevolking daalt van 61% in 2011 naar 53% in 2040. (www.regionaalkompas.nl ) Van de 65-plussers loopt een aantal een extra risico op gezondheidsproblemen, opname in een tehuis of overlijden. Komende 20 jaar neemt deze groep kwetsbare ouderen toe. (Bron SCP 2011) Bepaalde groepen lopen een
verhoogd risico, zoals chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, allochtonen, mantelzorgers, dak­ en thuislozen en alleenstaanden.
Van 2,6 miljoen 65-plussers, voelen 800.000 mensen zich eenzaam, 4% va n de 65-plussers, meer dan 100.000 voelen zich ernstig tot uiterst eenzaam.(Bron : onderzoek TNS/ NIPO nov. 2008) Eenzaamheid verhoogt je bloeddruk, stressniveau en het risico op een depressie, dit is vergelijkbaar met roken en overgewicht; deze gevoelens zijn even slecht voor je gezondheid. (Bron: onderzoek Professor Cacioppo, Universiteit Chicago, mei 2009) Van alle 65- plussers woont ongeveer de helft alleen en van alle 75-plussers ongeveer iets meer dan de helft.
alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben.(Bron SBS 2009)
Een aantal van de bewoners in zorginstellingen krijgt nooit bezoek . (Bron: Vilans 2007) Een op de vijf bewoners komt minder dan eens per maand buiten. Sommigen van de ouderen viert kerst en oud-en-nieuw niet, en zit tijdens de feestdagen zonder bezoek. (Interview NSS) Geschat wordt dat een aantal 65-plussers kwetsbaar is. (medisch coördinatiecentrum Omnes, 2006) D.w.z. dat ze leven met een ernstige ziekte en lichamelijke of psychische beperkingen. Bijna 20% van de 65-plussers voelt zich vaak tot wei eens onveilig in de eigen buurt.
(Bron : Veiligheidsmonitor Rijk 2008)

Lees verder
13 maart 2014

SP biedt Evean 4.000 handtekeningen aan voor behoud Festina Lente

Op woensdag 12 maart heeft een SP-delegatie op het hoofdkantoor van Evean in Purmerend, 4.000 handtekeningen overhandigd aan Karin Haker, directiesecretaris van Evean, en aan Claudia Koppen, communicatie-adviseur van Evean. Hiermee wordt duidelijk dat duizenden mensen niet willen dat verzorgingshuis Festina Lente in Assendelft sluit! Terwijl andere partijen in de Zaanse raad er af en toe over praten of mooie beloftes maken, doet de SP er wat aan!

Lees verder
10 maart 2014

Geen debat in de gemeenteraad over sluiting Palmboom en andere wijksteunpunten

Carla SchuddeboomIedereen die het nieuws een beetje volgt weet nu zo langzamerhand wel dat er vanuit Den Haag enorme bezuinigingen op de gemeenten en hun inwoners afkomen. In 2015 worden die pas in hun volle omvang voelbaar, maar ze werpen hun schaduwen nu al vooruit. Eén van die schaduwen is over de wijksteunpunten gevallen, waarvan de Palmboom in Krommenie er eentje is. Zij vervullen al jaren een heel belangrijke functie voor ouderen, als ontmoetingspunt en onderdak voor vele sociale en culturele activiteiten. Maar ja... er moet bezuinigd worden, zoals sommige partijen vol overgave rondbazuinen.

Lees verder
27 februari 2014

Op de barricaden voor de zorg

De informatieavond over de veranderingen in de zorg als gevolg van de decentralisatie, die op vrijdag 22 februari in Serah Artisan in Zaandam plaatsgevonden heeft, was een groot succes. Nine Kooiman, Tweede Kamerlid SP (Jeugdzorg), en Sonja van Elmpt, raadslid SP (woordvoerder zorg) in Zaanstad, hielden twee heldere toespraken waarin de toekomst van de zorg in landelijk en gemeentelijk perspectief geplaatst werd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier