h

Zorg

11 september 2016

SP eist opheldering Zaans thuiszorgbeleid

Evert HartogDe Zaanse SP-gemeenteraadsfractie gaat het opheldering vragen over vermeende fouten in het gemeentelijk thuiszorgbeleid. Vorige week bracht het programma Nieuwsuur onderzoek naar buiten dat is verricht in opdracht van FNV Zorg & Welzijn en is uitgevoerd door Adviesbureau Jurist Wevers. Hieruit kwam naar voren dat 77% van alle gemeenten, waaronder de gemeente Zaanstad, juridisch fout of zeer discutabel thuiszorgbeleid voert. De SP eist opheldering over deze kwestie.

Lees verder
5 juli 2016

Al meer dan 50.000 tekenden voor een Zorgfonds!

Op vrijdagavond 1 juli was de eerste Zaanse wijkbijeenkomst over het Nationaal Zorgfonds in buurthuis de Zeskanter in de Westerwatering. Het was een inspirerende avond dankzij de enthousiaste uitleg van Ami Gest, voorzitter van de SP-afdeling Landsmeer. In september komt er eentje in Wormerveer. We zien graag de volgende keer nog meer betrokken bewoners zien om mee te denken en mee te doen!

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
19 juni 2016

Zaanse SP op pad voor een Nationaal Zorgfonds

Zaterdag 18 juni ging de Zaanse SP langs de deuren in de Westerwatering in Zaandam. Op de wat druilerige dag kleurde de straten even rood. De SP'ers haalden steunbetuigingen op voor een Nationaal Zorgfonds: een intiatief van de SP en anderen voor een nieuw nationaal zorgstelsel, met betaalbare en goede zorg zonder eigen risico. Tientallen mensen tekenden, nadat elders in heel Nederland al 32.000 handtekeningen zijn opgehaald! Tekent u ook?

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
9 juni 2016

SP wil geld voor een sociale stad met MAAK.Zaanstad.SOCIAAL

De SP doet bij de behandeling van de kadernota een voorstel om geld dat nu voor MAAK.Zaanstad wordt gereserveerd te gebruiken voor een reserve MAAK.Zaanstad.SOCIAAL. Het college wil 5.240.000 euro gebruiken voor plan- en apparaatskosten voor MAAK.Zaanstad en stelt voor om het positieve resultaat van 10,3 miljoen euro van vorig jaar te reserveren voor MAAK.Zaanstad. Ook vorig jaar is al 10 miljoen euro uit het resultaat voor MAAK.Zaanstad gereserveerd. Het geld klots tegen de plinten op, door meevallers in het sociale domein.

Lees verder
7 juni 2016

Groene zorg geeft extra kwaliteit in 'Het Pennemes'

Het mag dan waar zijn dat overal in het land het aantal betaalbare woningen achteruit holt, op één plek in Zaanstad is de woningnood voor een heel aparte doelgroep grondig aangepakt, om niet te zeggen opgelost. In het verzorgingshuis 'Het Pennemes' in Zaandam hebben bewoners honderden vogelhuisjes in elkaar gezet, speciaal voor gierzwaluwen. Gierzwaluwen gaan sterk achteruit in Nederland omdat hun broed-plekken (onder dakpannen en in luchtkokers) steeds meer verdwijnen in de moderne woningbouw, maar onder de dakgoot van Het Pennemes rijen de zwaluwwoninkjes zich nu aaneen. Met een speciaal lokroep apparaat van de Zaanse Vogelwacht worden de diertjes opmerkzaam gemaakt op deze nieuwe voorziening. In afwachting van de nieuwe bewoners zijn sommige huisjes intussen gekraakt door groene halsbandparkieten. Tja, zo gaat dat...

Foto: Rutger de Graaf / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
29 mei 2016

Inval bij zorgbobo!

Deze week vielen we het kantoor van Zilveren Kruis Achmea binnen om de directeur alvast een verhuisdoos aan te bieden. Zorgverzekeraars hebben we straks niet meer nodig. Salarissen van meer dan een miljoen (ja, echt!) al helemaal niet. Op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

Foto: Nationaal Zorgfbnds / www.nationaalzorgfonds.nl

Lees verder
27 mei 2016

Kadernota: college wil blanco cheque

Patrick Zoomermeijer
Voor ons ligt een heel dunne kadernota die er nu snel doorheen gejast moet worden. Voor de SP is dit weer een teken dat de raad steeds minder serieus wordt genomen en vooral wordt ervaren als een hinderlijk obstakel bij het besturen. Na de tamelijk mislukte poging tot invoeren van het dualisme wordt het bestuur verder gedepolitiseerd en de raad via de decentralisaties verder op afstand gezet. Zo krijgen we een technocratisch bestuur dat, deels met tijdelijk ingehuurde krachten, al 'netwerkend met bedrijven en burgers en werkende weg' (zoals het college zelf zegt), zelf de grote lijnen uitzet en nader invult. Pilots worden in dat kader gestart en afgerond zonder dat de raad er veel weet van heeft en startnotities worden niet fatsoenlijk geagendeerd. Dit ziet de SP helaas vooral in het sociale domein terug. Lees verder
19 mei 2016

Teken ook voor een nationaal zorgfonds!

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Foto: Nationaal Zorgfonds (NZF) / www.nationaalzorgfonds.nl
Lees verder
8 mei 2016

Wat doet Zaanstad met overschot zorgbudget?

Patrick Zoomermeijer
De SP wil van het college v weten hoeveel geld er in Zaanstad overblijft op het zorgbudget. Dit naar aanleiding van recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat gemeenten hierop naar schatting zeker 310 miljoen overhouden. Ook Zaanstad had in het verleden vaak een overschot op het zorgbudget. De SP-fractie wil nu weten wat de meest recente cijfers zijn. Lees verder
19 april 2016

MAAK.Zaanstad? Maak liever een sociaal Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Zaanstad is een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun eigen karakter, maar helaas met afnemende sociale en culturele voorzieningen en middenstand, vooral in Noord. Zaanstad is een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Zaanstad is de plek waar dingen worden gemaakt, waar de industrie en de arbeidersbeweging van Nederland mede zijn begonnen, waar verzet in het bloed zit. Zaanstad is een gemeente met relatief lage of gemiddelde inkomens en relatief veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, maar het zijn er door lokaal en landelijk beleid van de afgelopen jaren niet genoeg. Zaanstad is een plaats waar een sociaal vangnet gezien onze sociaal-economische achtergrond hard nodig is en de zorg in haar voegen kraakt. Lees verder

Pagina's

U bent hier