h

Zorg

29 januari 2017

Winkelend publiek Gedempte Gracht wil ook Nationaal Zorgfonds

Foto: Jasper van Vliet / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
25 januari 2017

De FNV heeft een strijdbaar programma nodig

De verkiezingen voor het nieuwe ledenparlement zijn gestart en er wordt gekeken naar een nieuw bestuur. Dit moet in maart 2017 leiden tot een nieuw gekozen ledenparlement en bestuur. Eigenlijk zou het bij deze verkiezingen moeten gaan over het inhoudelijke programma waar de FNV de komende periode voor moet staan en zouden kandidaten op hun inhoudelijke keuze voor beleid beoordeeld moeten worden. Nu dreigt het toch teveel te verzanden in het zoeken naar vergader en procedure tijgers met veel zitvlees. De huidige situatie vraagt om een strijdbaar programma van eisen en niet om nog meer vage SER-adviezen.

Lees verder
23 januari 2017

Ook Wormerveer tekent voor goede zorg

Ondanks de bijtende kou, die zelfs door de schijnende zon niet minder voelbaar was, stonden wij gezellig samen op de markt in Wormerveer om campagne te voeren voor het Nationaal ZorgFonds. De belangstelling van het winkelend publiek was groot evenals als de steun die aan deze campagne gegeven wordt.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
12 januari 2017

'Zaanstad voor half miljard bestolen door Rutte'

Patrick Zoomermeijer
Rutte en Samsom hebben 50 miljard bezuinigd. 50 miljard die anders in de publieke zaak zou zijn geïnvesteerd, in zorg, in onderwijs, betaalbare woningen, wijkvoorzieningen en daarmee in vaste banen, is de afgelopen jaren niet geïnvesteerd. Hier in Zaanstad betekende dat dat bejaardentehuizen zoals we ze kenden zijn gesloten, de wachtlijst voor een sociale huurwoning nu 9 jaar is en nog steeds langer wordt, dat honderden thuiszorgmedewerkers geen vaste contracten hebben en BaanStede wordt ontmanteld. Lees verder
9 januari 2017

Man, wat ben je toch overbodig, onnodig en verspillend

Het Nationaal ZorgFonds heeft een parodie gemaakt op de bekende Menzis-reclame. Hiermee willen zij de absurditeit van het overstapcircus van verzekeraars rondom de jaarwisseling aankaarten.

Lees verder
2 januari 2017

Ziektekostenverzekeraars zijn niet de pispaal, patiënten wel

André Rouvoet kent u hem nog? Oud-fractievoorzitter Christen Unie en oud-minister ‘Jeugd en Gezin’? Tegenwoordig verdient hij de kost als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en hij houdt namens die club rechtse praat over het Nederlandse zorgstelsel, vooral over de aanvallen op dat systeem.

Lees verder
31 december 2016

Wat Wilders wil... maar dan echt

De zorg, sociale zekerheid, of het milieu, regelmatig laat de PVV een ‘links’ geluid horen. Maar geen woorden maar daden zeggen wij bij de SP. Als Kamerlid is het immers makkelijk praten via Twitter, maar het gaat niet alleen over praten, maar vooral over stemmen. En kijk eens wat Geert Wilders en zijn PVV zoal stemden bij moties van de SP. Je zult verbaast zijn. Of juist niet...

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
19 december 2016

'Gun werknemers en clienten SMD eindelijk zekerheid'

De SMD, de Maatschappelijke Dienstverlening in Zaanstad, na nog maar een paar jaar geleden te zijn overnemen door Evean, wordt weer verzelfstandigd. Evean zoekt per januari een nieuwe directeur voor de SMD. Daarmee is de samenwerking mislukt. Een samenwerking waar de SP vragen bij had en die negatieve gevolgen had voor de dienstverlening en voor het personeel.

Lees verder
18 december 2016

Samen strijden

Emile Roemer
Met de huurder, die zijn huur de afgelopen jaren met bijna 30% heeft zien stijgen. Met de jongeren die in de knel komen omdat ze van flutcontract naar flutcontract hoppen, terwijl ze hun studiebeurs zijn kwijtgeraakt. Met de oudere van wie na een leven lang werken het pensioen wordt gekort. Met de mensen die er niet voor kiezen om ziek te worden maar wel een boete op ziek zijn krijgen. Lees verder
16 december 2016

Zaanse zorg in de knel

Inwoners van Nederland hebben recht op zorg, verzorgenden en verpleegkundigen geven daar uitvoering aan. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn goede opgeleide professionals die zorgzaam, zorgvuldig, betrouwbaar en respectvol zijn. Door de hoge werkdruk, te kort aan handen, bureaucratie, om maar wat te noemen, komen deze eigenschappen onder druk te staan. De professionals krijgen last van hun werk door de gestelde eisen. Hoge werkdruk gaat hand in hand met hoge werklast, dat gun je de inwoners van dit land en de verzorgenden en verpleegkundigen niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier