h

Zaanse kraakbeweging kraakt antikraak

28 juli 2016

Zaanse kraakbeweging kraakt antikraak

Gisteren publiceerde de Zaanse kraakbeweging een aanklacht tegen antikraak en pleitte in plaats daarvoor voor verantwoordelijk kraken als manier om het gebrek aan betaalbare woningen aan de kaak te stellen. Op hoofdlijnen ook de opvatting van de SP. Daarom publiceren we de verklaring hieronder. Het is een reactie op Democratisch Zaanstad (DZ), dat tegen kraken en juist voor antikraak is: een systeem waarin wanhopig naar woonruimte zoekende mensen rechteloos zijn en blijven, iets waartegen ook de SP, bij de antikraakconstructie in de Durghorst, actie heeft gevoerd en initiatieven heeft genomen in de raad. In tegenstelling tot DZ ging de SP wél langs bij de krakers.

Zaanstad moet zijn burger-participatie niet in de weg staan

Vandaag is er een artikel verschenen in het Noord-Hollands dagblad Zaanstreek over de lokale politieke partij “Democratisch Zaanstad”. De partij wil “korte metten” maken met leegstand in de Zaanstreek door
middel van anti-kraak en het weren van krakers.

Als kraakbeweging vinden wij dat burgers een actieve rol moeten kunnen spelen bij het gebruiken van leegstand, volgens DZ zijn wij een doorn in het oog. Ook weten wij dat DZ nog nooit iniatief heef genomen om krakers
te leren kennen. Wij vinden het weer apart dat een partij die zich democratisch noemt het idee promoot van anti-kraak, wat een corrupt uitbuitingsysteem voor woningzoekende blijkt te zijn.

Het anti-kraak systeem

Anti-kraak bestaat al tientallen jaren, sinds het kraak-verbod zijn anti-kraak corporaties flink gegroeid door een middel te zijn om leegstaande panden te beschermen. Omdat kraken een heel complexe en
moeilijke onderneming is geworden voor veel mensen, gebeurt het veel minder (maar het kan nog steeds!). Anti-kraak bureaus maken hier misbruik van, ze hebben de prijzen kunnen laten stijgen door gebruik te
maken van de hoge aantallen woningzoekenden. Wat vroeger een bureaucratisch alternatief leek tot kraken is uitgegroeid tot een corrupt systeem om woningzoekende uit te buiten. De prijs voor een anti-kraakwoning is vrijwel hetzelfde als voor een sociale huurwoning
alleen worden alle woonrechten van de bewoner ontkend, medewerkers van anti-kraakbureaus mogen elk moment je huis in stappen en kunnen zelfs
eisen dat je jou huis gaat opruimen of de afwas gaat doen.

Bij veel grote kantoorpanden waar anti-kraak in zit stoppen anti-kraak bureaus vaak 1 of 2 mensen in het gebouw (kijk het huidige belastingskantoor in Westerwatering). Dit doen ze om overlast te
verminderen. Maar hiermee wordt er niet gekeken naar het probleem van woningzoekende, enkel het probleem van de eigenaar en zijn pand. Om deze reden is anti-kraak in onze ogen geen oplossing voor leegstand.

Waarom zijn er zoveel woningzoekenden?

Op dit moment leven we in een periode waarin we 8 jaar moeten wachtemn voor een betaalbare woning, waarin constant wordt bezuinigd en het steeds moeilijker wordt om een vast inkomen te verdienen. Een periode waarin sociaale wooncorporaties liever hun sociale huurwoningen slopen voor koopwoningen zodat ze meer verdienen en waar ook veel leegstand bij komt kijken!

Er zijn onderzoeken geweest naar het aantal sociale huurwoningen, er zijn 700.000 mensen in Nederland die geen sociale huurwoningen kunnen krijgen die het wel nodig hebben. Dat is 31% van de mesnen die recht
hebben op een sociale huurwoning. Er zijn dus dringend meer betaalbare woningen nodig.

Leegstand is een groot probleem in Nederlands. Het CBS geeft weer dat er 408.000 woningen leeg staan, dat is 5,5% van alle woningen in Nederland. Als we het hier hebben over gezinswoningen kunnen we iedereen van een huis voorzien die geen sociale huurwoning kan krijgen.

Hoe is dit zo gekomen? Bezuinigingen op de sociale woningbouwsector van recht-liberale partijen zoals de CDA, VVD en de PVV in de afgelopen 20 jaar….

Kraken in Zaanstad

Krakers in de Zaanstreek zijn al heel lang actief geweest en hebben zich bezig gehouden met het bestreiden van leegstand en het huisvestte van woningzoekende. Als krakers bekijken we altijd kritisch welke panden gekraakt moeten worden, zo willen wij het creëren van sociale huurwoningen niet in de weg zitten.

Kraken heeft het voordeel dat mensen zelf in actie komen tegen leegstand, in plaats van het creëren van nog een bureaucratisch gemeentelijk orgaan. Zo worden burgers ook meer betrokken bij de beslissingen van een stad.

Naast het feit dat krakers er vaak voor gezorgd hebben dat panden die aan het verkrotten waren werden opgeknapt, is het kraken van gebouwen een druk middel om ervoor te zorgen dat eigenaren actie gaan ondernemen bij het realiseren van nieuwe plannen.

Wij vinden dat Democratisch Zaanstad deze feiten in beschouwing moet nemen, inplaats van krakers weg te zetten als een ‘Doorn in het oog’ zonder ze ooit ontmoet te hebben. Kraken van gebouwen is goed voor het
welzijn van de lagere klassen, anti-kraak stimuleert het corrupt systeem om woningzoekende uit te buiten.

Zaanse Kraakbeweging, 27-07-2016

Meer lezen?

U bent hier