h

SW BaanStede, beschut werk, participatie

26 november 2012

Wethouder Edam-Volendam: beschut werken moet blijven

Het actiecomité BaanStede, opgezet door de SP in diverse afdelingen in de regio, voert campagne voor een goede toekomst van de mensen die werken bij BaanStede. In het kader van die campagne bezoeken werknemers van BaanStede verschillende raadsfracties en raadsvergaderingen in verschillende gemeentes, om BaanStede een gezicht te geven bij de raadsleden die beslissen over de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Lees verder
19 november 2012

Steun de mensen bij BaanStede!

Het bestuur van BaanStede, daarin gesteund door de colleges van Zaanstad en Purmerend en hun verantwoordelijk wethouders (van VVD en PvdA), wil dat op termijn iedereen bij BaanStede bij een reguliere werkgever wordt ondergebracht. Zelfs de beschutte werkplekken zijn niet meer heilig. Of dit wel realistisch, mogelijk en vooral uit menselijk oogpunt wenselijk is, wordt niet gevraagd. Zoals op een bijeenkomst bleek, is de onrust bij het personeel enorm. Laat zien dat je vindt dat mensen in de sociale werkvoorziening passend werk en passend loon verdienen!

Lees verder
17 november 2012

Werknemers BaanStede aanwezig bij commissie gemeenteraad Purmerend

De commissie Samenleving van de gemeente Purmerend boog zich gisteren over het plan van onder andere de gemeente Purmerend om de Sociale Werkvoorziening Baanstede om te vormen van een beschermde werkomgeving tot een detacheringsbedrijf. De aanleiding is geldnood. De overheid moet bezuinigen en de gemeente Purmerend vindt de huidige opzet van de Baanstede te duur. Het voornemen van het college stuit op veel verzet van de werknemers van de Baanstede. En leidde tot grote onrust bij het personeel. In Zaanstad heeft dat al geleid tot protestacties bij de gemeenteraad.

Lees verder
15 november 2012

Na de begrotingsbesprekingen de kater

Ziezo. De gemeentelijke begroting is weer aangenomen. Na enige weken van lezen, sacherijn over alle bezuinigingen bestrijden, debatteren, praten met ambtenaren, vergaderen, nadenken over manieren om het toch anders te doen en moties en amendementen in elkaar zetten ging het hele proces als een nachtkaars uit.

Lees verder
9 november 2012

Amendement op de Begroting 2013-2016 over de transitie van BaanStede

Op donderdag 8 november, de laatste dag van het begrotingsdebat diende de SP samen met andere partijen een amendement in over de sociale werkvoorziening BaanStede. We wilden dat de doelstelling om iedereen van BaanStede bij een reguliere werkgever onder te brengen werd geschrapt uit de begroting. Het amendement werd helaas niet aangenomen. Maar mede door de voor-stem van de SP en de actie die de SP heeft gevoerd voor BaanStede en vooral de inzet van de mensen van BaanStede zelf werden wel moties en amendementen aangenomen die uitdrukten dat de zorg voor de mensen van BaanStede voorop moet staan en dat de raad uitgebreid betrokken wil worden bij ede uitvoering van de plannen (de 'transitie').

Lees verder
8 november 2012

BaanStede: eerst een plan, dan het geld

"Beschut werk moet mogelijk blijven", artikel in het NHD/Dagblad Zaanstreek.

Lees verder
7 november 2012

Plannen voor BaanStede nog boterzacht

"Twijfels bij plan voor Baanstede", artikel in het NHD/Dagblad Zaanstreek.

Lees verder
5 november 2012

Toekomt BaanStede onzeker

De sociale werkvoorziening staat in Nederland al langer onder druk. Oud-staatssecretaris Paul de Krom (VVD) lanceerde al eerder de Wet werken naar vermogen. Zo'n 70.000 van de 100.000 werknemers zouden hun geluk elders moeten zoeken. Na de val van het kabinet Rutte-I werd de wet controversieel verklaard en leek de druk van de ketel. Baanstede, dè sociale werkvoorziening voor Zaanstreek-Waterland, zette echter plannen op papier om het personeel elders onder te brengen.

Lees verder
2 november 2012

Werknemers BaanStede bezoeken raad

Dinsdag 30 oktober kon er in de Zaanse gemeenteraad worden ingesproken op de begroting, waar ook de plannen voor de sociale werkvoorziening BaanStede deel van uitmaken. Het actiecomité BaanStede (opgericht op initiatief van de SP) had hiervoor gemobiliseerd. Acht werknemers van BaanStede en een ouder van een (jonge) werknemer spraken over hun trots, hun zorgen en twijfels voor de toekomst van BaanStede. Meerdere sprekers eindigden hun betoog met de oproep: "laat BaanStede blijven". Ze werden gesteund door ruim 30 collega's op de publieke tribune, uiteraard in werkkleding, want zij zijn trots op BaanStede en op hun werk!

Lees verder

Pagina's

U bent hier