h

SW BaanStede, beschut werk, participatie

26 december 2012

2012: begin van verzet tegen afbraak?

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"2012 was een goed jaar voor Zaanstad"

Onze reactie hierop:

Lees verder
22 december 2012

3.500 Zaankanters tekenen voor BaanStede

Zaterdag 22 december stonden werknemers van BaanStede Alie, Chris en Björn en SP'ers Leontien, Jan en Jan, Burhan, Gabriella en Carla weer samen handtekeningen te verzamelen voor BaanStede. In drie uur tijd werden er 672 handtekeningen opgehaald! Daarmee komt het totaal nu op ruim 3.500. Maak je sterk voor een goede toekomst voor de werknemers van BaanStede en teken ook!

Lees verder
20 december 2012

Maak écht werk van Social Return

In de raadsvergadering van 20 december werd het werken met Social Return On Investment besproken. Dat is het principe dat leveranciers van diensten aan de gemeente worden verplicht een bepaald percentage van de werknemers voor de opdracht te betrekken uit doelgroepen zoals mensen met een uitkering of mensen met een arbeidsbeperking. Een interessant instrument om bedrijven te laten voldoen aan hun maatschappelijke verplichtingen en mensen aan het werk te helpen die anders weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Maar de plannen die nu zijn gemaakt, zijn weinig concreet, niet gericht op het creëren van vaste banen voor de doelgroep en mogen niet dienen als excuus. Excuus voor de afbraak van BaanStede... Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer namens de SP.

Lees verder
16 december 2012

Meer dan 3.000 handtekeningen voor BaanStede!

Zaterdag 15 december stonden werknemers van BaanStede en SP'ers weer samen op straat om handtekeningen in te zamelen voor het behoud van BaanStede. Het verzet tegen het huidige beleid is enorm aan het groeien onder de bevolking van Zaanstad. We haalden in korte tijd 275 handtekeningen op. Daarmee komt het totaal nu op ruim 3.000!

Lees verder
5 december 2012

Investeer in BaanStede, niet in asfalt

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Aansluiting A8-A9 en de gewijzigde treinfrequentie brengt verkeersstroming Zaanstad in problemen"

Onze reactie hierop:

Lees verder
4 december 2012

Raad Purmerend: behoud beschutte werkplekken BaanStede

De gemeenteraad van Purmerend steunde de motie van SP en Trots om de beschutte werkplekken van Baanstede te behouden. Omdat het bedrijf te veel verlies lijdt heeft het bestuur van de Baanstede besloten om het bedrijf te herstructureren. De Baanstede wordt omgevormd tot een detacheringsbedrijf. Alle werknemers zullen in de toekomst worden gedetacheerd, ongeacht de mate van hun arbeidshandicap. Omdat in die situatie veel werknemers buiten de boot zullen vallen pleiten Trots en SP voor het behoud van een arbeidsmatige dagbesteding. De motie van Trots en SP haalde een meerderheid en werd aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
1 december 2012

Al 2370 handtekeningen opgehaald voor BaanStede!

Door SP'ers en werknemers van BaanStede, die samen het actiecomité BaanStede hebben opgericht, zijn in Zaanstad al 2370 handtekeningen opgehaald voor een rechtvaardige toekomst voor de mensen in de sociale werkvoorziening! Ook in Purmerend en in andere gemeentes zijn al vele honderden handtekeningen verzameld. Maar we gaan door, teken ook!

Lees verder

Pagina's

U bent hier