h

SW BaanStede, beschut werk, participatie

1 november 2012

De A8-A9 komt met een prijskaartje

Al voor het jaar 2000 gingen er stemmen op om een verbinding te maken tussen de twee snelwegen A8 en A9. Dat leek wenselijk, gezien de opstoppingen op beide wegen en de overlast voor inwoners van Krommenie.

Lees verder
30 oktober 2012

'Koerswijziging Baanstede is een valluik'

Tekst van het interview door Ivo Laan met SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in Dagblad Zaanstreek/NHD van 29 oktober 2012.

Lees verder
28 oktober 2012

BaanStede: sta op voor je recht!

Blijf af van BaanStede!Afgelopen donderdagavond 25 oktober is bij het Brandtweer het actiecomité BaanStede bijeengekomen om de verdere te nemen stappen voor de campagne te bespreken. Het enthousiasme dat vorige week woensdagavond voelbaar was bij de Lindenboomzaal was nu nog groter!

Lees verder
27 oktober 2012

Verslag eerste bijeenkomst actiecomité BaanStede

Afgelopen donderdagavond kwam het actiecomité voor het eerst bij elkaar. Er waren ruim 20 aanwezigen, die zich op de grote actiebijeenkomst in de Lindenboomzaal eerder hadden aangemeld.

Lees verder
24 oktober 2012

Solidair met de mensen bij BaanStede!

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"De sociale werkvoorziening Baanstede verdient steun gemeente"

Onze reactie hierop:

Lees verder
21 oktober 2012

Help BaanStede - wat kun jij doen?

Het bestuur van BaanStede, daarin gesteund door de colleges van Zaanstad en Purmerend en hun verantwoordelijk wethouders (van VVD en PvdA), wil dat op termijn iedereen bij BaanStede bij een reguliere werkgever wordt ondergebracht. Zelfs de beschutte werkplekken zijn niet meer heilig. Of dit wel realistisch, mogelijk en vooral uit menselijk oogpunt wenselijk is, wordt niet gevraagd. Zoals op een bijeenkomst onlangs bleek, is de onrust bij het personeel enorm. Laat zien dat je vindt dat mensen in de sociale werkvoorziening passend werk en passend loon verdienen!

Lees verder
18 oktober 2012

Begroting: Ieder voor zich en de vrije markt voor ons allen

Op donderdag 18 oktober gaven de verschillende raadsfracties hun mening ('algemene beschouwing') over de Begroting 2013-2016. De begroting bevat de plannen en hun financiële gevolgen hoofdlijnen die het college van PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks voor de komende periode voorstellen. Deze begroting staat in het teken van bezuinigingen uit Den Haag en plannen voor een kleinere overheid en afbraak van de sociale sector. Hieronder de algemene beschouwing die fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer uitsprak namens de SP-fractie.

Lees verder
17 oktober 2012

Volle bak bij bijeenkomst voor behoud BaanStede

Het was een volle bak in De Lindenboomzaal in Koog a/d Zaan op 17 oktober! Zo'n 150 mensen, de meesten werkzaam bij de sociale werkvoorziening BaanStede, waren op de bijeenkomst, georganiseerd door de SP Zaanstreek en SP Purmerend afgekomen. We moesten uitwijken naar deze zaal toen we vooraf signalen opvingen over de mogelijk grote opkomst, maar dit overtrof onze stoutste verwachtingen. Het geeft aan hoe groot de onzekerheid is bij de werknemers van BaanStede over hun toekomst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier