h

SP in actie

De SP is een actieve partij! Zonder actie geen fractie, ons motto is: van de straat in de raad. 'Het gaat niet in eerste instantie om wie er aan de macht zijn, maar onder hoeveel druk wij ze zetten.' Lees hier wat de Zaanse SP doet in de Zaanstreek. En sluit je bij ons aan!

22 december 2012

3.500 Zaankanters tekenen voor BaanStede

Zaterdag 22 december stonden werknemers van BaanStede Alie, Chris en Björn en SP'ers Leontien, Jan en Jan, Burhan, Gabriella en Carla weer samen handtekeningen te verzamelen voor BaanStede. In drie uur tijd werden er 672 handtekeningen opgehaald! Daarmee komt het totaal nu op ruim 3.500. Maak je sterk voor een goede toekomst voor de werknemers van BaanStede en teken ook!

Lees verder
16 december 2012

Meer dan 3.000 handtekeningen voor BaanStede!

Zaterdag 15 december stonden werknemers van BaanStede en SP'ers weer samen op straat om handtekeningen in te zamelen voor het behoud van BaanStede. Het verzet tegen het huidige beleid is enorm aan het groeien onder de bevolking van Zaanstad. We haalden in korte tijd 275 handtekeningen op. Daarmee komt het totaal nu op ruim 3.000!

Lees verder
4 december 2012

Raad Purmerend: behoud beschutte werkplekken BaanStede

De gemeenteraad van Purmerend steunde de motie van SP en Trots om de beschutte werkplekken van Baanstede te behouden. Omdat het bedrijf te veel verlies lijdt heeft het bestuur van de Baanstede besloten om het bedrijf te herstructureren. De Baanstede wordt omgevormd tot een detacheringsbedrijf. Alle werknemers zullen in de toekomst worden gedetacheerd, ongeacht de mate van hun arbeidshandicap. Omdat in die situatie veel werknemers buiten de boot zullen vallen pleiten Trots en SP voor het behoud van een arbeidsmatige dagbesteding. De motie van Trots en SP haalde een meerderheid en werd aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
1 december 2012

Al 2370 handtekeningen opgehaald voor BaanStede!

Door SP'ers en werknemers van BaanStede, die samen het actiecomité BaanStede hebben opgericht, zijn in Zaanstad al 2370 handtekeningen opgehaald voor een rechtvaardige toekomst voor de mensen in de sociale werkvoorziening! Ook in Purmerend en in andere gemeentes zijn al vele honderden handtekeningen verzameld. Maar we gaan door, teken ook!

Lees verder
26 november 2012

Wethouder Edam-Volendam: beschut werken moet blijven

Het actiecomité BaanStede, opgezet door de SP in diverse afdelingen in de regio, voert campagne voor een goede toekomst van de mensen die werken bij BaanStede. In het kader van die campagne bezoeken werknemers van BaanStede verschillende raadsfracties en raadsvergaderingen in verschillende gemeentes, om BaanStede een gezicht te geven bij de raadsleden die beslissen over de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Lees verder
25 november 2012

Comité 'Dicht het 65plus-gat' opgericht

Ruim 60 mensen kwamen maandag 19 november bijeen op initiatief van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt in SP-hoofdkantoor De Moed om te spreken over het dichten van het zogeheten 65plus-gat. Ulenbelt: "De aanwezigen waren terecht woedend over een onbetrouwbare overheid die ze een groot deel van het inkomen afpakt." Tijdens de bijeenkomst werd een comité ingesteld dat op korte termijn initiatieven gaan nemen voor acties om het 65plus-gat te dichten.

Lees verder
19 november 2012

Steun de mensen bij BaanStede!

Het bestuur van BaanStede, daarin gesteund door de colleges van Zaanstad en Purmerend en hun verantwoordelijk wethouders (van VVD en PvdA), wil dat op termijn iedereen bij BaanStede bij een reguliere werkgever wordt ondergebracht. Zelfs de beschutte werkplekken zijn niet meer heilig. Of dit wel realistisch, mogelijk en vooral uit menselijk oogpunt wenselijk is, wordt niet gevraagd. Zoals op een bijeenkomst bleek, is de onrust bij het personeel enorm. Laat zien dat je vindt dat mensen in de sociale werkvoorziening passend werk en passend loon verdienen!

Lees verder
18 november 2012

Actie: kinderen van de rekening

In een rijk land als Nederland leven honderdduizenden kinderen in armoede. Heel concreet betekent dat, dat ze niet iedere dag een gezonde maaltijd kunnen eten. Niet altijd naar verjaardagsfeestjes kunnen. Of zelf hun verjaardag niet kunnen vieren met vriendjes en vriendinnetjes. Maar ook dat ze niet mee kunnen doen met sporten, uitstapjes of culturele activiteiten kunnen ondernemen. Toch hele belangrijke dingen voor de ontwikkeling van kinderen.

Lees verder
17 november 2012

Werknemers BaanStede aanwezig bij commissie gemeenteraad Purmerend

De commissie Samenleving van de gemeente Purmerend boog zich gisteren over het plan van onder andere de gemeente Purmerend om de Sociale Werkvoorziening Baanstede om te vormen van een beschermde werkomgeving tot een detacheringsbedrijf. De aanleiding is geldnood. De overheid moet bezuinigen en de gemeente Purmerend vindt de huidige opzet van de Baanstede te duur. Het voornemen van het college stuit op veel verzet van de werknemers van de Baanstede. En leidde tot grote onrust bij het personeel. In Zaanstad heeft dat al geleid tot protestacties bij de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier