h

SP stemt tegen Begroting

15 november 2013

SP stemt tegen Begroting

Donderdagavond 14 november werd er tot laat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Begroting 2014-2017. De SP en andere oppositiepartijen probeerden nog met diverse voorstellen de grote bezuinigingen op cultuur (Fluxus, Bieb, amateurkunst) te verzachten en we braken nog een lans voor de buurthuizen. Maar het college was onverbiddelijk en vond de meerderheid van de raad helaas achter zich. Uiteindelijk moest de SP wel tegen deze Begroting stemmen.

Patrick Zoomermeijer

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Met het zogenaamde "Programma Werk en Inkomen" had de SP sowieso al grote moeite omdat, net als in deze hele collegeperiode, omdat daarin bezuinigingen uit Den Haag een-op-een worden doorgezet door dezelfde partijen die hier in Zaanstad en in Den Haag de dienst uitmaken: PvdA en VVD. Geen enkel moment in de afgelopen jaren gaf de PvdA, die zichzelf nog links noemt, wanneer de bezuinigingen op ons sociale vangnet genoeg zijn.

Afbraak sociale voorzieningen

De ontmanteling van de sociale werkvoorziening BaanStede gaat gewoon door, wie zoals zovelen z'n baan verliest en een uitkering aanvraagt moet eerst 4 weken wachten, er zijn doelstellingen gesteld ('bonnenquota') voor betrapte 'uitkeringsfraudeurs', de schuldhulpverlening is ontoegankelijker geworden, er is nog steeds geen Armoedemonitor om de groeiende armoede in kaart te brengen... Het sociale beleid in Zaanstad in de ruimste zin des woords is een diode letter geworden.

Binnenkort wordt het beleidsstuk "Werken Werkt" besproken waarin het sociale beleid nog verder wordt uitgewertkt. Daar zal de SP nog stevig van zich laten horen. Maar omdat dit college al een hardvochtig beleid voert en de Begroting de (financiele) kaders stelt, konden we het Programma Werk en Inkomen sowieso niet steunen.

Cultuur gesloopt

Maar deze Begroting stelde ook de kaders voor het dramatische cultuurbeleid van wethouder Vissers-Koopman. Het beleid dat de afgelopen maanden honderden in protest op de been bracht en enige tienduizenden handtekeningen verzamelde tegen de bezuinigigen op onder andere De Bieb en Fluxus. Eerder deze week als ook het visieloze beleidsstuk "Toekomstagenda Cultuur" besproken, en daar stemde de SP gisteren dan ook tegen, net als veel andere partijen. Maar omdat dat verbonden wad en is aan het Programma Cultuur in de Begroting was dat weer een deel van de Begroting waar de SP gisteren niet mee in konden stemmen.

En dan zijn er nog de bezuigingen op Welzijn. In het verleden verzekfstabdigde buurthuizen dreigen om te vallen, het college wil nog meer buurthuizen verzekfstabdigen en onlangs hoorden we dat nu al de toekomt van meer buurthuizen (De Kolk bijvoorbeeld) onzekerder is geworden. Ook daarvan worden de kaders gesteld in deze Begroting, en dat ewas het derde deel waar we geen steun aan konden geven.

Consequente linkse oppositie

Al met al zou het ongeloofwaardig zijn om met al deze kritiek voor deze Begroting te stemmen. En dus stemden we tegen.

Zoals ik al in mijn algemene beschouwing aan het begin van het Begrotingsdebat zei:

De realiteit is dat we misschien hier en daar wat bezuinigingen terug kunnen draaien. Daar gaan we ook voorstellen voor doen. Maar de realiteit is ook dat in deze raadsperiode alternatieve voorstellen vanuit de oppositie van dit college en de grote collegepartijen weinig kans kregen. Dat de bulk van de bezuinigingen, in totaal meer dan 60 miljoen, duizenden mensen raakt terwijl ze er alleen voor staan. Onzichtbaar. Dat gebeurt al, dat is de realiteit achter het hosannaverhaal dat ‘95% van de bezuinigingen op schema zijn’. Realiteit is ook dat dat de komende weken niet gaat veranderen.

Dat baart ons zorgen, want alles wordt zo een kille rekensom, een financiële exercitie, zonder menselijk gezicht of passie voor degenen die het niet zo goed getroffen hebben. En wij zien de gevolgen buiten de muren van dit stadhuis. Wij zitten niet aan de knoppen, en de bezuinigingen uit Den Haag zijn een feit. Maar feit is ook dat dezelfde partijen die hier in Zaanstad de dienst uitmaken het Haagse beleid bepalen. Feit is ook dat dit college met allerlei bezuinigingen en bestuurlijke vernieuwingen om een kleinere overheid te realiseren voorop loopt. Dat doen ze wél met passie, helaas. We lijken hier soms een proeftuin voor experimenten. Die niet uitgaan van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Maar van ‘ieder voor zich’ en het recht van de sterkste.

Maar: blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed!

Stem niet alleen op ons op 19 maart, maar wordt actief en blijf samen met ons ook na de verkiezingen in verzet tegen de doorgedraven bezuinigingen. Hier in Zaanstad maar ook tegen de bezuinigingen vanuit Den Haag. Het is gezamenlijke actie waarmee we onze gedroomde socialistische maatschappij vormgeven: een maatschappij gebaseerd op gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit! Een antwoord voor neoliberale afbraak en de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit. Doe mee!

U bent hier