h

Over buurthuizen, luchtkwaliteit en de kadernota

10 juni 2017

Over buurthuizen, luchtkwaliteit en de kadernota

Patrick Zoomermeijer
Donderdag stemde de SP tegen de kadernota. Maar niet voordat we met een batterij aan voorstellen hadden geprobeerd het sociale beleid op peil te krijgen en te houden. Verder hebben we de afgelopen weken gepleit voor geld voor jongerenwerk, de buurthuizen en voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Zaanstad. Lees hieronder meer over waarom we tegen stemden, over buurthuizen en het gevraagde onderzoek naar de luchtkwaliteit.

Bijdragen van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering over de Kadernota van 8 juni 2017

Buurthuizen

Al jarenlang hebben we in deze raadszaal en daarbuiten gehoord van gebruikers, vrijwilligers en besturen hoe veel van onze waardevolle buurthuizen moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Diverse gesprekken met de gemeente en een onderzoek bevestigen dit en één knelpunt komt steeds terug: de wens voor betaalde beheerders. Daar vragen SP, ROSA en GroenLinks nu via een amendement een bijdrage voor. Het wordt tijd na jaren praten tijd voor actie. Betaalde beheerders betekent ook meteen een paar échte banen erbij, investeren in openstelling van ontmoetingsplekken in de wijken en zo bijdragen aan sociale samenhang en het bestrijden van eenzaamheid.

Onderzoek luchtkwaliteit

Zaanstad heeft nog steeds relatief veel industrie, er lopen veel snelwegen dwars door woonwijken en we liggen letterlijk onder de rook van Amsterdam en aanvliegroutes van Schiphol. Er is dan ook veel luchtvervuiling. We voldoen niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In Amsterdam zijn op dat vlak al grote stappen gemaakt. Het wordt hoog tijd dat we gewoon gaan meten waar, wanneer en waarom er sprake is van luchtvervuiling in Zaanstad. Zodat we ook maatregelen kunnen gaan nemen. Voor de gezondheid van onze inwoners! Daarom dienen de SP en GroenLinks een amendement in om de luchtkwaliteit te gaan meten. Want: meten is weten!

Stemverklaring kadernota

De SP deelt het mensbeeld uit deze kadernota niet. We balen er van dat onder andere werkloosheid, woningnood en eenzaamheid in Zaanstad nog steeds zulke grote problemen zijn, en het college ondanks concrete beloftes daarover de trend niet heeft gekeerd. Onze voorstellen om een en ander te repareren zijn vanavond afgestemd. En of het nu gaat over buurthuizen, jongerenwerk, verdringing, onderzoek luchtkwaliteit - telkens het antwoord ‘dat komt later’. Het gevoel van urgentie ontbreekt op voor de SP en veel Zaankanters belangrijke onderwerpen. En overigens vinden wij dat het Cultuurcluster er niet hoeft te komen. Daarom kunnen we de kadernota niet steunen.

U bent hier