h

Vluchtelingen (en vroegere bajesboten)

27 december 2011

Stop het opsluiten van vreemdelingen

De bajesbootactie van de SP heeft mensen aan het denken gezet. Hier een ingezonden stukje van één van onze leden.

Lees verder
14 december 2011

Wake Achtersluispolder op 18 december door Amnesty

De opsluiting van vreemdelingen op de bajesboten is volgens Amnesty International in strijd met de rechten van de mens. Mensen in procedure voor een verblijfsvergunning zijn geen criminelen. Dan mogen ze zo ook niet behandeld worden. Om hen te kunnen blijven volgen zijn er andere mogelijkheden. Menswaardiger en met veel meer bewegingsvrijheid.

Lees verder
10 december 2011

Succesvolle manifestatie: 1 voor mensenrechten

Op initiatief van de Zaanse SP is op 10 december, wereldwijde dag van de mensenrechten, een brede manifestatie georganiseerd in het centrum van Zaandam. Het initiatief was bewust niet partijpolitiek van opzet, en riep op voor een menselijker vluchtelingenbeleid. Er was een spreker namens Amnesty International en er spraken twee AMA's (minderjarige asielzoekers) over hun ervaringen met de afschaffing van het Rijksbeleid dat hen eerder perspectief bood op inburgering, scholing of terugkeer. Dat is door de huidige rechtse regering wegbezuinigd.

Lees verder
27 november 2011

Gevangenen bajesboten verdienen nog steeds aandacht

Zaterdag 26 november stond de SP weer bij het Zaantheater om aandacht te vragen voor de onmenselijke omstandigheden waarin vluchtelingen worden vastgehouden op de bajesboten. Zolang de boten er liggen, zal de SP het lot van de opgesloten mensen onder de aandacht blijven brengen.

Lees verder
14 november 2011

20 november wake bajesboten

De laatste tijd heeft, in de debatten in de Tweede Kamer over vreemdelingenzaken, een meerderheid van kamerleden te kennen gegeven dat er in de vreemdelingenwet regels staan die niet deugen en versoepeld moeten worden. Dat geldt niet alleen voor het beleid t.a.v. jongeren maar ook voor het uitzettings- en opsluitingsbeleid.

Lees verder
13 november 2011

Lampionnen als hoop voor vluchtelingen

Op vrijdagavond 11 november, Sint Maarten, kwamen zo'n 30 mensen bijeen op De Dam in Zaandam in vreedzaam protest tegen de omstandigheden waarin vluchtelingen op de bajesboten zitten opgesloten. Het protest was georganiseerd door de SP, maar er waren gelukkig ook veel niet-SP'ers die onze zorgen delen.

Lees verder
12 november 2011

Bajesbotenlied

SP-raadslid Sonja van Elmpt zingt al tientallen jaren. Verschillende keren heeft zij gezongen op SP-bijeenkomsten. Nu heeft zij een "bajesbotenlied" geschreven om aandacht te vragen voor de opgesloten vluchtelingen op de Zaanse bajesboten in de Achtersluispolder.

Lees verder
27 oktober 2011

Lampionnen voor medemenselijkheid in het vreemdelingenbeleid

Op 11 november, Sint Maarten, nodigt de SP mensen uit om zich om 20.00 uur te verzamelen op de Dam in Zaandam. We zullen dan symbolisch een aantal lampionnen met lichtjes loslaten om stil te staan bij de mensen die als vreemdelingen opgesloten zitten op de bajesboten. Als protest tegen het vreemdelingenbeleid dat dit mogelijk maakt. En dat ook in Zaanstad wordt uitgevoerd op de zogeheten bajesboten.

Lees verder
16 oktober 2011

"Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken" (Leviticus 19, vers 33-34)

Op één van de laatste mooie dagen van dit jaar vond vandaag de eerste wake bij de bajesboten plaats, dit keer georganiseerd door de Protestantse gemeente Zaandam. Net zoals dat bij andere vreemdelingengevangenissen op Schiphol en bij Zeist als jaren gebeurt. Meer dan vijftig mensen verzamelden zich voor de voor deze gelegenheid gesloten hekken van het complex.

Lees verder

Pagina's

U bent hier