h

Sociaal

11 november 2013

Stop de afbraak, stop de bezuinigingen!

De zes miljard nieuwe bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de levens van werkenden, werkzoekenden en uitkerings-gerechtigden. De komende jaren zal het aantal huurders onder de armoedegrens stijgen naar 35%.
 Rutte en Samsom zetten het mes in de zorg, ze bezuinigen 40% op de thuiszorg. Er staan de komende jaren 120.000 banen in de zorg op het spel!

Lees verder
6 november 2013

Vragen over detachering werknemers BaanStede

Patrick ZoomermeijerDe SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college over het bericht dat het bedrijf Agens de detachering van 150 mensen met een beperking van de sociale werkvooziening BaanStede gaat overnemen. De SP was fel tegenstander van de zogenaamde 'transitie' die een ordinaire bezuiniging is over de rug van kwetsbare mensen. Maar nu de plannen uitgevoerd willen we een vinger aan de pols houden, zodat de begeleiding van de werknemers op orde is en ze nergens toe worden gedwongen.

Lees verder
3 november 2013

Emile over neoliberalisme: "private rijkdom, publieke armoede"

Emile RoemerEmile Roemer wijst op een enorme revival van het neoliberalisme: "De hele publieke sector wordt beetje en beetje uitgeleverd aan de markt". Volgens hem is de sociaal-democratie allang geen bondgenoot meer om daar tegenin te gaan. Liberalen en sociaal-democraten hebben daar samen voor gezorgd, in zogenaamde paarse regeringen. Voor hen moet het harde kapitalisme altijd maar meer macht krijgen en sociale voorzieningen die jarenlang met veel moeite zijn opgebouwd, terugdringen.

Lees verder
2 november 2013

'Vermijd de valkuil van de goedkoopste zorg'

Ondanks de kritiek van de SP is de nieuwe Wet op de jeugdzorg een feit. De SP bestuurt mee in Leiden en de provincie Zuid-Holland. Hoe kijkt de Leidse SP-wethouder Roos van Gelderen tegen de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten aan? Wat gaat er goed en waar maakt zij zich zorgen om? Lees het in het interview met SP-Statenlid Esther Zwaan. Een les voor Zaanstad?

Lees verder
31 oktober 2013

Participatiesamenleving of afbraaksamenleving?

Patrick ZoomermeijerIk zou net als in voorgaande jaren kunnen beginnen over hoe hardvochtig het sociale beleid van deze gemeente is. Dat de neoliberale geest van de VVD heerst met de retoriek van de ‘participatiesamenleving’ en dus een kleinere overheid. En hoe de PvdA, de ZOG en GroenLinks hier helaas braaf aan mee werken. Ik zou kunnen herhalen dat we ons laten degraderen tot een uitvoeringskantoor van Haags afbraakbeleid. En dat doe ik dan ook, want het is nog steeds waar.

Lees verder
24 oktober 2013

Kandidatenlijst SP Zaanstad: linkse storm in de raad

De ledenvergadering van de SP Zaanstreek heeft gisteravond huidig fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraads-verkiezingen in Zaanstad van maart 2014. Sonja van Elmpt staat op plek 2, gevolgd door huidig steunfractielid Roland van Braam en twee nieuwkomers, Nora Swagerman en Evert Hartog.

Lees verder
18 oktober 2013

SP-motie Sociale Wijkteams aangenomen

De door de SP ingediende motie over Sociale Wijkteans werd op de raadsvergadering van 17 oktober met algemene stemmen aangenomen. Hier onze inbreng in het debat: "Zorg voor mensen voorop".

Lees verder
18 oktober 2013

Sociale Wijkteams: zorg voor mensen voorop

Sonja van ElmptDe discussies over de veranderingen in het sociale domein lopen naar de mening van de SP in de verkeerde volgorde. Dat hebben we al eerder aangegeven. Normaal zou na een visie de beleidskaders worden vastgesteld en daarna pas gestart worden. Nu is er gestart met een pilot met sociale wijkteams (SWT's) en voordat de pilot is geëvalueerd wordt al gestart met het verder invoeren van deze wijkteams in de rest van de gemeente. Wij zijn niet gelukkig met deze gang van zaken.

Lees verder
13 oktober 2013

Achterkamertjesakkoord stopt bezuinigingen niet

Emile Roemer"Er is geen fundamentele verandering gebracht in de politieke koers van dit kabinet, het is bijsturen op de verkeerde weg." Dat zegt SP-leider
Emile Roemer in reactie op het akkoord dat de coalitie vanavond met D66, ChristenUnie en SGP heeft gesloten. "De harde bezuinigingen blijven
overeind; linksom of rechtsom betalen gewone mensen de rekening. Een afwastax om gratis schoolboeken te betalen, ook nóg eens een half miljard euro weghalen op de zorg én 400 miljoen bezuinigingen op sociale zaken. Dat is schuiven met geld, maar niet de koerswijziging die nodig is om de crisis te keren."

Lees verder
7 oktober 2013

Participatie of zoek het maar uit?

EMile Roemer"Je hoeft deze week de krant maar open te slaan om te zien hoe de ‘participatie-samenleving’ eruit gaat zien. ‘Participeren’ blijkt voor VVD en PvdA vooral neer te komen op voor-wat-hoort-wat. Alleen in ruil voor een tegenprestatie kunt u een beroep doen op de voorzieningen die we samen hebben opgebouwd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier