h

Sociaal

2 juni 2013

"Sta op voor de zorg, kom 8 juni naar het Oosterpark!"

Beste mensen, op 8 juni vindt er wederom een demonstratie plaats voor behoud van de thuiszorg. Natuurlijk steunt de SP dat volmondig. Wat ons betreft is de oproep ook breder: ‘sta op voor de zorg!’ Want er komt nog veel meer storm aan op het front van de gezondheidszorg. Basispakket wordt uitgekleed, dus patiënten moeten meer zelf betalen. Ouderenzorg wordt afgebroken en daarmee worden vele ouderen in de kou gezet. Familie die meer moet doen? Dat is een gelegenheidsargument om bezuinigingen te verkopen, we hebben namelijk al meer dan 3,5 miljoen mantelzorgers.

Lees verder
24 mei 2013

Niet nog meer buurthuizen aan hun lot overlaten!

De SP is er faliekant op tegen dat er op buurthuizen wordt bezuinigd. De SP verzet zich dan ook tegen de 'zoekrichting' in de Kadernota waarin 1,4 miljoen aan bezuinigingen wordt gezocht door nog meer buurthuizen te verzelfstandigen. We weten na de strijd tegen de sluiting van De Bovenkruier in 2011 (nu gelukkig weer aan een doorstart bezig) hoe moeilijk buurthuizen het hebben. Onze zorgen spraken we uit in het Zaans Beraad van 23 mei. Hieronder staan nog eens uitgebreid.

Lees verder
16 mei 2013

Kadernota: geen wederzijds respect jegens kwetsbaren

Op donderdag 16 mei werd in de gemeenteraad de kadernota besproken. De kadernota bevat de plannen op hoofdlijnen die het college van PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks voor de komende periode voorstellen. Deze kadernota staat in het teken van bezuinigingen uit Den Haag en plannen voor een kleinere overheid. Hieronder de algemene beschouwing die fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer uitsprak namens de SP-fractie in reactie op de kadernota.

Lees verder
14 mei 2013

Geen transitie BaanStede zonder Plan van Aanpak

Omdat de SP zich zorgen maakt nadat wij geluiden hoorden over de afbouw van de sociale werkvoorziening BaanStede terwijl de raad nog op een aangepast Plan van Aanpak wacht, stelden we schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
1 mei 2013

1 mei-viering: kom in verzet!

Toespraak van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer op de 1 mei-viering 2013 in Serah Artisan in Zaandam.

Lees verder
19 april 2013

Twijfels bij Werkfonds SROI

Wat vooraf ging: op 20 december 2012 is een motie aangenomen om het percentage van het aanbestede bedrag dat aan SROI (Social Return On Investment) besteed moet worden van 10 % terug te brengen naar 5%, met een mogelijkheid om er meer van te maken. Toen waren er al veel vragen over het SROI-beleid en veel twijfels, met name over de bereidwilligheid en de mogelijkheden van werkgevers om hieraan te voldoen in deze tijden van crisis. Deze twijfels zijn bij ons alleen maar toegenomen.

Lees verder
15 april 2013

De bijstandsgerechtigde aan het woord

Over mensen in de bijstand wordt veel gesproken. Met mensen in de bijstand wordt weinig gesproken. U bent de deskundige en kunt ons vertellen hoe het is om van een bijstandsuitkering te moeten leven. Hoe ervaart u de sollicitatieplicht? Hoe is de begeleiding? Wat vind u van werken met behoud van uitkering? Helpt de regering bijstandsgerechtigden voldoende om aan het werk te komen? Dat willen we graag weten. Daarom vragen wij u om deze vragenlijst in te vullen.

Lees verder
8 april 2013

SP-motie Werk en Inkomen: weer een armoedemonitor

Donderdag 4 diende de SP samen met andere partijen een motie in die opriep om als gemeente meer grip te krijgen op het armoedebeleid en ander beleid uit het programma Werk en Inkomen. De SP heeft al langer het idee dat dit niet echt grip heeft op haar eigen beleid, terwijl; het om beleid gaat voor kwetsbare groepen in een tijd van crisis. De motie werd aangenomen!

Lees verder
3 april 2013

De SP wil dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op het sociale beleid

De regering hevelt veel taken over naar de gemeenten. Die moeten ze dan met veel minder geld veel beter uitvoeren, zo is de gedachte. Langzaam maar zeker wordt nu duidelijk wat dit in de praktijk allemaal gaat betekenen. We schreven al eerder over de dreigende afbraak van de sociale werkvoorziening, maar de gevolgen voor de mensen in de bijstand, de werkzoekenden en de armen worden ook steeds tastbaarder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier