h

Socialisme

Wat is socialisme? Waarin verschilt het van sociaal-democratie? Wat is ons socialistisch alternatief?

2 september 2012

Massale investeringen tegen crisis zijn nodig. Maar is dat voldoende?

Een fundamenteel onderscheid tussen de sociaal-democratie (wat de PvdA vroeger was tot Wim Kok en Wouter Bos) en socialisme (de traditie waaruit de SP is ontstaan), laat zich samenvatten als: het systeem proberen aan te passen, of het systeem proberen te veranderen? Econoom John Maynard Keynes was wat dat betreft een echte sociaal-democraat. Met massale investeringen om de economie te stimuleren wilde hij het kapitalisme niet omver werpen, maar juist redden na de crisis van 1929. Vandaag de dag echter, is zelfs een eis om de welvaartsstaat te beschermen een haast revolutionaire eis. De SP komt dan ook op voor massale investeringen voor een sociale uitweg uit de crisis. Eisen die de PvdA, die de markt heeft omarmd, niet meer zonder voorbehoud steunt. In onderstaande recensie wordt de heropleving van Keynes' ideeën besproken, inclusief haar bruikbaarheid nu voor links, maar ook de beperkingen ervan.

Lees verder
17 juni 2012

De economische crisis: een socialistische oplossing na 12 september?

De vroegere president van de Europese Centrale Bank, de Fransman Trichet, gelooft heilig in de toekomst van Europa. Hij is voorstander van een grote interne markt met één munt, de euro. Met daarbij verdere overheveling van macht van de nationale overheden naar één centrale Europese regering in Brussel. Hij ziet dat ook als een uitweg uit de economische crisis: de landen in Europa moeten hun begroting in orde maken. In de praktijk: de bevolking in hun landen zware bezuinigingen en hervormingen opleggen. En dat alles onder controle van de Europese regering in Brussel. Dat is de kapitalistische uitweg uit de crisis en vanuit kapitalistisch oogpunt ook de enige uitweg. Versterking van de Europese concurrentiekracht op basis van goedkopere arbeid en lage overheids- kosten, plus één sterke munt.

Lees verder
10 augustus 2011

Socialistische gemeentepolitiek is nodig en mogelijk

Niet alleen de regering confronteert ons met een stortvloed aan bezuinigingen. Gemeentebesturen krijgen de rekening van de landelijke bezuinigingen doorgeschoven vanuit Den Haag, en voeren braaf lokaal een snoeihard bezuinigingsbeleid uit. Alleen al de gemeente Rotterdam wil 200 miljoen besparen op de bijstand en armoedebestrijding. PvdA-wethouder Dominic Schrijer werd door zijn collega-wethouders en de PvdA gedumpt omdat hij niet bereid was meer dan “maar” 100 miljoen op de bijstand te bezuinigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier