h

Socialisme

Wat is socialisme? Waarin verschilt het van sociaal-democratie? Wat is ons socialistisch alternatief?

17 augustus 2015

'Het gaat erom hoe we een linkse meerderheid krijgen'

De SP is weliswaar de grootste partij op links geworden bij de laatste verkiezingen, maar is dat met slechts 11,6 procent van de stemmen. De positie van links als geheel is op dit moment deplorabel: een stemmenpercentage van 30 procent voor PvdA, GroenLinks, SP en PvdD in totaal betekent dat een linkse meerderheid en regering op dit moment volstrekt niet aan de orde is. Ondanks een zware economische crisis en een historisch impopulair kabinet dat een snoeihard rechts beleid voert, is het ons blijkbaar nog onvoldoende gelukt mensen het vertrouwen te geven dat een links alternatief mogelijk is.

Lees verder
13 augustus 2015

'Moeilijke keuzes voor de SP'

De SP staat in november voor de keuze tussen twee uiteenlopende voorzitterskandidaten. Die keuze tussen personen is minder belangrijk dan andere zich opdringende keuzes. Ook in het tijdperk Marijnissen voelde de SP zich genoodzaakt tot een aantal koersveranderingen. De enige constante factor bleef dat de SP zich meer dan andere partijen richt op de belangen van mensen met de laagste inkomens en de zwakste posities op de arbeidsmarkt. Voor de rest was het een oneindige zoektocht naar mogelijk succes, vol experimenten en optimisme en met wisselend resultaat.

Lees verder
10 augustus 2015

'De PvdA is allang toegetreden tot het geradicaliseerde midden'

Mainstream politici worden beloond voor goed gedrag door het bedrijfsleven. Als ze zich toch niet aan het neoliberale script houden, dan worden zij door de media aangevallen. Politici adapteren daarmee permanent eisen van media en grootbedrijven. Zodra politici gekozen zijn, zijn kiezers onbelangrijk.

Lees verder
6 augustus 2015

'Het basisinkomen: progressief wondermiddel of Paard van Troje?'

Van Rutger Bregman tot Roland Duchâtelet (in België) tot de hoofdeconoom van de bank BNP Paribas, de voorstanders van een basisinkomen zijn legio, en bevinden zich zowel links als rechts in het politieke spectrum. Veel linkse progressieve mensen voelen zich instinctief aangetrokken door de idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Ze zien zo'n basisinkomen als de oplossing voor tal van problemen: armoede en ongelijkheid, werkloosheid enerzijds en overwerkte werknemers anderzijds, bullshit-jobs, burn-outs, de gevolgen van toenemende automatisering...

Lees verder
29 juli 2015

Fundamentele spanning tussen democratie en kapitalisme

Ronald Reagan en Margaret Thatcher kwamen in de jaren tachtig niet uit de lucht vallen. Zo laat Wolfgang Streeck in Gekochte Tijd zien. Hij legt uit hoe democratie en kapitalisme altijd op gespannen voet met elkaar hebben gestaan en hoe deze spanning in de jaren tachtig leidde tot de geboorte van de neoliberale revolutie.

Lees verder
25 juni 2015

Nederlands trotskisme

Ik zal beginnen met iets te vertellen over het tot stand komen van het door iedereen als goed leesbaar geprezen boek ‘Een banier waar geen smet op rust’. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938 – heden.

Lees verder
7 juni 2015

Socialismedag 20 juni Breda

De traditionele jaarlijkse socialismedag van de Bredase SP-afdeling wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagmiddag 20 juni. Op deze jaarlijkse scholings- en discussiedag wordt er tijd ingeruimd om uitgebreid stil te staan bij historische en actuele, lokale en internationale aspecten van het socialisme. In drie sessies worden inleidingen gehouden en vaak levendige discussies georganiseerd.

Lees verder
29 mei 2015

Er is genoeg voor iedereen

Nederland is een mooi en rijk land. Met verschillende mensen, maar ook met grote verschillen. Voor mij is het belangrijk dat we aan een samenleving werken waar iedereen gelijke kansen heeft. Niet omdat alle mensen hetzelfde moeten zijn, maar wel omdat álle Nederlanders recht hebben op loon naar werken en een eerlijke kans om het beste van het leven te maken.

Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
28 januari 2014

Arbeid is de bron van alle rijkdom

Negentiende-eeuwse economen vonden dat arbeid de bron is van alle rijkdom. Een van de bekendste is Karl Marx. Die schreef al op een van de eerste bladzijden van zijn lijvige studie naar het kapitalisme dat economische waren 'voortbrengselen van arbeid' zijn en dat geldt ook voor kapitaalgoederen. Het kapitaal is zo beschouwd gestolde of dode arbeid die zijn eigen waarde (product van arbeid) overbrengt op consumptiegoederen. De boodschap is duidelijk. Om te produceren heb je arbeid (hand- en hoofdarbeid en ondernemersarbeid) en kapitaal (product van vroegere arbeid) nodig om grondstoffen te bewerken. Alle rijkdom is terug te voeren op grond en arbeid. Veel moderne sociaal-wetenschappers en economen denken hier anders over. Of ze gelijk hebben?

Lees verder
19 januari 2014

Onze democratie is een gebrekkige democratie

Van volwaardige democratie kan pas sprake zijn als deze zich niet beperkt tot het domein van de politiek. Ook de economie moet aan democratische controle worden onderworpen en dat is precies waar het veel betogers tegen de globalisering om gaat, stelt Geert Reuten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier