h

Socialisme

Wat is socialisme? Waarin verschilt het van sociaal-democratie? Wat is ons socialistisch alternatief?

2 november 2016

Onderzoekers: 'vrije markt eindigt altijd in ondergang'

Veel mensen denken dat alleen de staat of de markt productiefactoren kunnen verdelen, maar er zijn tal van andere instituties die deze rol kunnen vervullen en ook hebben vervuld. Denk ten eerste aan de familie. Boerenbedrijven en ondernemingen zijn vaak generaties lang overgedragen binnen de familie. Dan is de familie het instituut waarbinnen grond, kapitaalgoederen en arbeidskracht uitgewisseld worden. Daar komt geen vrije markt aan te pas. Ander voorbeeld: huishoudelijk werk en de zorg voor de kinderen werden eeuwenlang via de familie toebedeeld aan de vrouw. Vandaag de dag wordt via de vrije markt een huishoudelijke hulp gezocht en een crèche voor de kinderen. De vrouw biedt nu zelf haar arbeid aan op de markt.

Lees verder
13 oktober 2016

Verkiezingsprogramma SP: nu wij!

Vandaag presenteerden we ons programma als SP. Centrale term? Macht. We moeten de macht pakken. Wat dat inhoudt?

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
7 oktober 2016

Economen zouden het eigenlijk met Roemer en Klaver eens moeten zijn

Jesse Klaver en Emile Roemer willen de ongelijkheid verkleinen in Nederland. Gezien hun partijpolitieke achtergrond zal dat weinigen verbazen. Wat wel verbazen kan, is dat recent econometrisch onderzoek van de Oeso en het IMF toont dat gelijkheid gunstig is voor economische groei.

Lees verder
12 juli 2016

Waarom de grootste uitkeringstrekkers aan de top zitten

We leven in een omgekeerde verzorgingsstaat: juist de vuilnismannen, de verplegers, onze leraren, het winkelpersoneel en die meneer met zijn café aan de overkant zijn solidair met de mensen aan de top. Zij zijn de ‘sterke schouders’ die de zwaarste lasten dragen. En een steeds groter deel van de zogenaamd ‘succesvolle’ en ‘innovatieve’ mensen is rijk geworden op kosten, of zelfs ten koste, van anderen.

Lees verder
23 juni 2016

Truus Menger-Oversteegen (1923-2016): een strijdster die doorging

Afgelopen zaterdag overleed op 92-jarige leeftijd verzetsvrouw en kunstenares Truus Menger-Oversteegen. Menger-Oversteegen zal vooral herinnerd worden om haar dappere rol in de gewapende verzetsgroep waar ook Hannie Schaft, ‘het meisje met het rode haar’, deel van uitmaakte. Maar ook na de Oorlog bleef ze altijd actief tegen onrecht, als communiste en als kunstenares. Pepijn Brandon staat stil bij haar leven.

Foto: Wikipedia / www.wikipedia.nl
Lees verder
19 april 2016

MAAK.Zaanstad? Maak liever een sociaal Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Zaanstad is een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun eigen karakter, maar helaas met afnemende sociale en culturele voorzieningen en middenstand, vooral in Noord. Zaanstad is een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Zaanstad is de plek waar dingen worden gemaakt, waar de industrie en de arbeidersbeweging van Nederland mede zijn begonnen, waar verzet in het bloed zit. Zaanstad is een gemeente met relatief lage of gemiddelde inkomens en relatief veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, maar het zijn er door lokaal en landelijk beleid van de afgelopen jaren niet genoeg. Zaanstad is een plaats waar een sociaal vangnet gezien onze sociaal-economische achtergrond hard nodig is en de zorg in haar voegen kraakt. Lees verder
17 april 2016

De illusie van de nieuwe 'deeleconomie'

Het klinkt heel sympathiek. Je hebt een auto, of een huis, of een boot, die je niet altijd gebruikt en via internet deelt met mensen die dat niet hebben. Airbnb, SnappCar, steeds meer websites bieden een platform aan wat met een fraai woord ‘deeleconomie’ wordt genoemd.

Lees verder
8 april 2016

Panama Papers: 'laat de revolte komen!'

Januari 2013 dient de PVV een motie in die het kabinet oproept om de associatie van Nederland met ‘belastingparadijs’ actief te bestrijden. Ed Groot van de PvdA stemt voor en verdedigt een week later zijn beslissing in Het Parool. Mei 2014 roept de Kamer minister Timmermans op het matje vanwege berichten dat de Nederlandse ambassade in Kiev avondjes organiseert om Oekraïense oligarchen te verleiden voortaan via Nederland hun belasting te ontwijken. De sociaal-democraat wuift de kritiek weg met een beroep op werkgelegenheid: ‘Ons land is voor veel investeerders aantrekkelijk. Ik wil die kans op werkgelegenheid in Nederland niet tenietdoen.’

Lees verder
16 maart 2016

Het systeem aanpassen of verwerpen?

Evert HartogDeze tijd heeft veel parallellen met de tijd voor de Franse revolutie. Het gevestigde systeem werkt niet meer, er komen nieuwe ideeën en de bevolking wordt onrustig. Voor de Franse revolutie waren er twee stromingen, gematigde en radicale verlichting. De gematigde wilde het systeem aanpassen, niet verwerpen.

Lees verder
15 september 2015

'Is Lodewijk Asscher de nieuwe linkse hoop?'

Op een bijeenkomst met de rechtervleugel van de Britse Labour partij, gaf Lodewijk Asscher een toespraak die ons een inkijkje verschaft in zijn politieke overtuigingen. Hij opende zijn toespraak op informele wijze met de opmerkelijke bekentenis, Schadenfreude te beleven aan de opkomst van Corbyn in het VK. Een wat onhandige maar veelzeggende uitspraak. Asscher bekijkt de draai naar links aan de andere kant van het kanaal met leedvermaak, omdat hij zich identificeert met de rechtervleugel van Labour: de Derde Weg, ook wel Blairites genoemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier