h

Socialisme

Wat is socialisme? Waarin verschilt het van sociaal-democratie? Wat is ons socialistisch alternatief?

5 november 2013

Liverpool 1984 - voorbeeld van strijd voor Zaanstad?

Liverpool - A city that dared to fightMet alle bezuinigingen die er over ons heen komen, ook hier in Zaanstad, en een zogenaamd 'linkse' PvdA in de regering én in Zaanstad al decennia in het college, ga je je misschien afvragen: hoe stoppen we de afbraak? Als stemmen op de PvdA niet helpt en de SP niet aan de knoppen zit? En wat kun je voor verschil maken als je na hopelijk succesvolle gemeenteraadsverkiezingen nog steeds slechts één van de deelnemende partijen bent in een coalitie? Als je in een financieel arme stad als Zaanstad aan het roer zit terwijl Den Haag de gemeente-inkomsten afknijpt?

Lees verder
23 juni 2013

Kapitalisme leidt tot meer crisis

De economie staat op instorten. Mensen hebben steeds minder middelen om rond te komen. Werkloosheid, lagere lonen, hogere premies en huurverhogingen zijn een direct gevolg van een eenzijdig bezuinigingsbeleid. Het bezuiningsmedicijn dat in het verleden werd toegediend en de patiënt onnodig lang liet lijden wordt ook nu weer door de strot van de bevolking geduwd met crisis op crisis als gevolg. Gelaten lijkt dit door de bevolking te worden geaccepteerd...

Marx had gelijk!Lees verder
11 mei 2013

Socialistische planeconomie in vraag en antwoord

Socialistische planeconomie voor dummiesDit is de tekst van een brochure, geschreven door Johan Kwisthout (SP Breda), en gaat in een eenvoudig leesbare vraag-en-antwoord-vorm in op allerlei aspecten van de socialistische geplande economie. Aan de orde komen onder andere begrippen als winst, meerwaarde, concurrentie, investeringen, verborgen werkloosheid en planning. De brochure is ‘work in progress’ en wordt continu bijgeschaafd, onder andere door feedback van de deelnemers aan de scholing ‘geplande economie’ die de SP regelmatig in Breda organiseert. De brochure komt van de site "Platform Rosa" en is van een paar jaar geleden.

Lees verder
6 mei 2013

De historie van socialisten en het koningshuis in Nederland

Op 4 mei gaf historicus en Amsterdams SP-lid Ron Blom op de 13e socialismedag in Breda een inleiding over hoe Nederlandse socialisten omgingen met het fenomeen 'monarchie'. Hier de hoofdpunten uit die beschouwing.

Lees verder
28 oktober 2012

Onthulling bord op executieplaats Henk Sneevliet

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Op deze dag wordt herdacht dat 70 jaar geleden op 13 april 1942 en op 16 oktober 1942 leden van de verzetsgroep Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front) door de bezetter werden vermoord.

Lees verder
2 september 2012

Massale investeringen tegen crisis zijn nodig. Maar is dat voldoende?

Een fundamenteel onderscheid tussen de sociaal-democratie (wat de PvdA vroeger was tot Wim Kok en Wouter Bos) en socialisme (de traditie waaruit de SP is ontstaan), laat zich samenvatten als: het systeem proberen aan te passen, of het systeem proberen te veranderen? Econoom John Maynard Keynes was wat dat betreft een echte sociaal-democraat. Met massale investeringen om de economie te stimuleren wilde hij het kapitalisme niet omver werpen, maar juist redden na de crisis van 1929. Vandaag de dag echter, is zelfs een eis om de welvaartsstaat te beschermen een haast revolutionaire eis. De SP komt dan ook op voor massale investeringen voor een sociale uitweg uit de crisis. Eisen die de PvdA, die de markt heeft omarmd, niet meer zonder voorbehoud steunt. In onderstaande recensie wordt de heropleving van Keynes' ideeën besproken, inclusief haar bruikbaarheid nu voor links, maar ook de beperkingen ervan.

Lees verder
17 juni 2012

De economische crisis: een socialistische oplossing na 12 september?

De vroegere president van de Europese Centrale Bank, de Fransman Trichet, gelooft heilig in de toekomst van Europa. Hij is voorstander van een grote interne markt met één munt, de euro. Met daarbij verdere overheveling van macht van de nationale overheden naar één centrale Europese regering in Brussel. Hij ziet dat ook als een uitweg uit de economische crisis: de landen in Europa moeten hun begroting in orde maken. In de praktijk: de bevolking in hun landen zware bezuinigingen en hervormingen opleggen. En dat alles onder controle van de Europese regering in Brussel. Dat is de kapitalistische uitweg uit de crisis en vanuit kapitalistisch oogpunt ook de enige uitweg. Versterking van de Europese concurrentiekracht op basis van goedkopere arbeid en lage overheids- kosten, plus één sterke munt.

Lees verder
10 augustus 2011

Socialistische gemeentepolitiek is nodig en mogelijk

Niet alleen de regering confronteert ons met een stortvloed aan bezuinigingen. Gemeentebesturen krijgen de rekening van de landelijke bezuinigingen doorgeschoven vanuit Den Haag, en voeren braaf lokaal een snoeihard bezuinigingsbeleid uit. Alleen al de gemeente Rotterdam wil 200 miljoen besparen op de bijstand en armoedebestrijding. PvdA-wethouder Dominic Schrijer werd door zijn collega-wethouders en de PvdA gedumpt omdat hij niet bereid was meer dan “maar” 100 miljoen op de bijstand te bezuinigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier