h

Socialisme

Wat is socialisme? Waarin verschilt het van sociaal-democratie? Wat is ons socialistisch alternatief?

25 juni 2015

Nederlands trotskisme

Ik zal beginnen met iets te vertellen over het tot stand komen van het door iedereen als goed leesbaar geprezen boek ‘Een banier waar geen smet op rust’. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938 – heden.

Lees verder
7 juni 2015

Socialismedag 20 juni Breda

De traditionele jaarlijkse socialismedag van de Bredase SP-afdeling wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagmiddag 20 juni. Op deze jaarlijkse scholings- en discussiedag wordt er tijd ingeruimd om uitgebreid stil te staan bij historische en actuele, lokale en internationale aspecten van het socialisme. In drie sessies worden inleidingen gehouden en vaak levendige discussies georganiseerd.

Lees verder
29 mei 2015

Er is genoeg voor iedereen

Nederland is een mooi en rijk land. Met verschillende mensen, maar ook met grote verschillen. Voor mij is het belangrijk dat we aan een samenleving werken waar iedereen gelijke kansen heeft. Niet omdat alle mensen hetzelfde moeten zijn, maar wel omdat álle Nederlanders recht hebben op loon naar werken en een eerlijke kans om het beste van het leven te maken.

Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
28 januari 2014

Arbeid is de bron van alle rijkdom

Negentiende-eeuwse economen vonden dat arbeid de bron is van alle rijkdom. Een van de bekendste is Karl Marx. Die schreef al op een van de eerste bladzijden van zijn lijvige studie naar het kapitalisme dat economische waren 'voortbrengselen van arbeid' zijn en dat geldt ook voor kapitaalgoederen. Het kapitaal is zo beschouwd gestolde of dode arbeid die zijn eigen waarde (product van arbeid) overbrengt op consumptiegoederen. De boodschap is duidelijk. Om te produceren heb je arbeid (hand- en hoofdarbeid en ondernemersarbeid) en kapitaal (product van vroegere arbeid) nodig om grondstoffen te bewerken. Alle rijkdom is terug te voeren op grond en arbeid. Veel moderne sociaal-wetenschappers en economen denken hier anders over. Of ze gelijk hebben?

Lees verder
19 januari 2014

Onze democratie is een gebrekkige democratie

Van volwaardige democratie kan pas sprake zijn als deze zich niet beperkt tot het domein van de politiek. Ook de economie moet aan democratische controle worden onderworpen en dat is precies waar het veel betogers tegen de globalisering om gaat, stelt Geert Reuten.

Lees verder
5 november 2013

Liverpool 1984 - voorbeeld van strijd voor Zaanstad?

Liverpool - A city that dared to fightMet alle bezuinigingen die er over ons heen komen, ook hier in Zaanstad, en een zogenaamd 'linkse' PvdA in de regering én in Zaanstad al decennia in het college, ga je je misschien afvragen: hoe stoppen we de afbraak? Als stemmen op de PvdA niet helpt en de SP niet aan de knoppen zit? En wat kun je voor verschil maken als je na hopelijk succesvolle gemeenteraadsverkiezingen nog steeds slechts één van de deelnemende partijen bent in een coalitie? Als je in een financieel arme stad als Zaanstad aan het roer zit terwijl Den Haag de gemeente-inkomsten afknijpt?

Lees verder
23 juni 2013

Kapitalisme leidt tot meer crisis

De economie staat op instorten. Mensen hebben steeds minder middelen om rond te komen. Werkloosheid, lagere lonen, hogere premies en huurverhogingen zijn een direct gevolg van een eenzijdig bezuinigingsbeleid. Het bezuiningsmedicijn dat in het verleden werd toegediend en de patiënt onnodig lang liet lijden wordt ook nu weer door de strot van de bevolking geduwd met crisis op crisis als gevolg. Gelaten lijkt dit door de bevolking te worden geaccepteerd...

Marx had gelijk! Lees verder
11 mei 2013

Socialistische planeconomie in vraag en antwoord

Socialistische planeconomie voor dummiesDit is de tekst van een brochure, geschreven door Johan Kwisthout (SP Breda), en gaat in een eenvoudig leesbare vraag-en-antwoord-vorm in op allerlei aspecten van de socialistische geplande economie. Aan de orde komen onder andere begrippen als winst, meerwaarde, concurrentie, investeringen, verborgen werkloosheid en planning. De brochure is ‘work in progress’ en wordt continu bijgeschaafd, onder andere door feedback van de deelnemers aan de scholing ‘geplande economie’ die de SP regelmatig in Breda organiseert. De brochure komt van de site "Platform Rosa" en is van een paar jaar geleden.

Lees verder
6 mei 2013

De historie van socialisten en het koningshuis in Nederland

Op 4 mei gaf historicus en Amsterdams SP-lid Ron Blom op de 13e socialismedag in Breda een inleiding over hoe Nederlandse socialisten omgingen met het fenomeen 'monarchie'. Hier de hoofdpunten uit die beschouwing.

Lees verder
28 oktober 2012

Onthulling bord op executieplaats Henk Sneevliet

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Op deze dag wordt herdacht dat 70 jaar geleden op 13 april 1942 en op 16 oktober 1942 leden van de verzetsgroep Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front) door de bezetter werden vermoord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier