h

Wonen

4 april 2013

SP-Woonweekend: huuracties in voorbereiding

Door de maatregelen uit het net gesloten Woonakkoord krijgen huurders van sociale huurwoningen te maken met grote huurverhogingen, minder onderhoud en minder sociale huurwoningen, dus langere wachttijden.

Lees verder
26 maart 2013

Verzet tegen huurverhoging gaat door

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de huurverhogingen, maar voor de SP is de strijd nog niet gestreden. De SP blijft zich verzetten tegen de asociale jaarlijkse verhogingen tot wel 6,5% omdat die onrechtvaardig zijn. Waar de Eerste Kamer nog niet mee heeft ingestemd, is de 1,75 miljard euro die minister Blok jaarlijks bij de woningcorporaties wil weghalen (de zogenaamde verhuurdersheffing). In plaats daarvan kunnen de corporaties beter verplicht worden om dat bedrag te investeren.

Lees verder
9 maart 2013

Verzet tegen huurverhogingen

Volgende week dinsdag behandelt de Eerste Kamer het omstreden wetsvoorstel van de regering om per 1 juli 2013 een extra huurverhoging door te voeren. De politieke verhoudingen in de Eerste Kamer staan op scherp: het aantal stemmen voor en tegen het wetsvoorstel liggen momenteel op 38/37. Er is dus alle reden om nog zoveel mogelijk druk te zetten op de besluitvorming.

Lees verder
3 maart 2013

Bewoners Havenbuurt tekenen tegen sloop woningen

Zaterdag 2 maart togen de Zaanse SP'ers de Havenbuurt in om handtekeningen op te halen tegen de sloop van sociale huurwoningen in het oude en gezellige volksbuurtje. Raadslid Burhan Dogan en steunfractielid Roland van Braam gingen samen met Gabriella, Evert, Ray, Jan, Leontine en Linda (naast SP-lid ook bewoner van de Havenbuurt) langs de deuren. Ze haalden niet alleen handtekeningen op, maar deelden ook ansichtkaarten uit met foto's uit de buurt en de boodschap: "Groeten uit de Havenbuurt".

Lees verder
27 februari 2013

Stop afbraak sociale huursector

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"De invoering van de huurheffing is funest voor Zaanse huurders, bouwbedrijven en woningcorporaties"

Onze reactie hierop:

Lees verder
24 februari 2013

Even 'buurten' in Poelenburg

Ik ben vandaag met Gabriella en Leontine van de SP en Gazi en Ilhan van DIDF op bezoek geweest bij een paar zelforganisaties, de moskee in Poelenburg en de Alevitische vereniging. We haalden handtekeningen op tegen de huurverhoging en te vertelden wat de nieuwe Haagse voorstellen inhouden en wat dit betekent voor de huurders.

Lees verder
24 februari 2013

Handtekeningen ophalen voor behoud betaalbare huurwoningen

De SP is geen 'mooi-weer-partij': weer of geen weer staan de echte socialisten buiten op straat om mensen aan te spreken op gevoelens van solidariteit. Zaterdag 23 februari stonden de Zaanse SP en de Zaanse afdeling van DIDF op de Gedempte Gracht in Zaandam. Daar haalden zij handtekeningen op tegen de dreigende huurverhogingen en tegen de onnodige sloop van sociale huurwoningen in de Havenbuurt. In totaal werden er 200 handtekeningen opgehaald. Voorlopig gaan we hier mee door. Help mee!

Lees verder
17 februari 2013

Veel publiek bij woondebat

Op woensdag 13 februari organiseerde de SP Zaanstreek in de Lindenboomzaal een debat over de toekomst van betaalbaar wonen in Nederland en Zaanstad. Hieraan namen Patrick Zoomermeijer (fractievoorzitter Zaanse SP, vervanger voor Kamerlid Paauls Jansen), Jeroen Olthof (Zaans wethouder wonen, PvdA) en Ron Kiburg (HuurdersOverleg Zaanstad) deel. Het nieuwe akkoord over de verhuurderheffing stond centraal. Er waren zo'n 75 aanwezigen.

Lees verder
13 februari 2013

Ondanks akkoord is verhuurderheffing funest voor Zaanse huurder

Op de debatavond 'wonen' (hier de foto's) in de Lindenboomzaal op 13 februari was Paulus Jansen verhinderd omdat hij in de Tweede Kamer moest debatteren over het akkoord dat eerder die dag door de regering met enige oppositiepartijen was gesloten. In zijn plaats gaf de Zaanse SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer een inleiding over het SP-standpunt over de verhuurderheffing en het akkoord:

Lees verder
12 februari 2013

Bewoners Havenbuurt in actie!

Red de Havenbuurt!
Mensen boven geld!

Lees verder

Pagina's

U bent hier