h

Wonen

11 oktober 2013

SP: jongerenhuisvesting in stadskantoor

Rolabd van BraamDe stille hoop blijft dat de leegstaande kantoorruimte - vooral als het om redelijk nieuw gebouwde kantoren en nog te bouwen kantoorruimte gaat - gevuld zal worden met werknemers. Maar het is ook bijzonder ergerlijk dat er zo veel bedrijfsgebouwen leeg staan.

Lees verder
28 september 2013

'Armoede vraagt om verzet'

Patrick ZoomermeijerWat is armoede? Armoede is heus niet alleen geen eten kunnen kopen of je huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Armoede is ook niet meer op menswaardige wijze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Je zelfrespect verliezen door hoe er door instanties met je wordt omgegaan. En armoede is ook de intellectuele armoede die blijkt uit het beleid en spreadsheetmanagement van het college van burgemeester en wethouders in Zaanstad. Armoede is namelijk ook: geen passie. Maar jullie hier op deze demonstratie, jullie hebben wél passie. En daar ben ik trots op!

Toespraak van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer bij de Zaanse protestmars tegen armoede op 28 september 2013

Lees verder
26 september 2013

SP: pas op plaats voor ontwikkeling Provily

Patrick ZoomermeijerDe SP was donderdagavond 26 september in de raad zeer kritisch over de zogenaamde 'herziening grondexploitatie Provily/Slibkuil'. De begroting van dit plan moest in negatieve zin worden bijgesteld omdat de ontwikkeling ervan tegenvalt door de huidige crisis, zoals de SP al ruim twee jaar terug voorspelde. Het plan voorziet in luxe dure koopwoningen maar niet in sociale woningbouw en moet miljoenen opleveren om sportvelden te verplaatsen en op te knappen.

Lees verder
26 september 2013

SP spreekt PvdA Amsterdam aan op sociale woningbouw

Woensdag 11 september verscheen er een opinieartikel in Het Parool van de fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA, Marjolein Moorman. Zij schreef hierin dat Amsterdam gebaat is bij een grote sociale woningvoorraad, maar dat die onder druk staat vanwege maatregelen van de landelijke regering van PvdA en VVD. Laurens Ivens, fractievoorzitter van de SP in Amsterdam, schreef een reactie die op 18 september in Het Parool werd gepubliceerd. De reactie van Laurens zou ook over de houding van de PvdA in Zaanstad kunnen gaan!

Lees verder
25 september 2013

Het gevaar van (neoliberale) 'veiligheid'

Denken over Links is een maandelijkse lezingenserie georganiseerd door de SP in Rotterdam waarin het denken over hedendaagse sociale vraagstukken wordt geprikkeld en gescherpt. Donderdag 12 september 2013 werd gesproken en gediscussieert over het gevaar van veiligheid. Veel aspecten zijn ook absoluut relevant hier in Zaanstad.

Lees verder
19 juni 2013

Maak bezwaar tegen hoge huurverhoging!

Per 1 juli krijgen veel huurders een forse huurverhoging. De regering van VVD en PvdA heeft besloten dat de huren dit jaar, voor het eerst sinds jaren, hoger mogen zijn dan de inflatie. Ook is de inkomensafhankelijke ‘gluurverhoging’ dit jaar ingegaan. De SP roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel goed te controleren. Een fout in het voorstel is een reden om met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Dit kan tot 1 juli.

Lees verder
13 mei 2013

U boft, u krijgt een huis in een wijk met veel leefbaarheidproblemen!

Het zal je maar gebeuren. Je verliest je baan en je moet na verloop van tijd met man en drie kinderen verhuizen naar een goedkopere woning. Je staat al een paar jaar ingeschreven want je zag het aankomen, maar goedkope eengezinswoningen liggen niet voor het oprapen en er is intussen een wachttijd van zes jaar in Zaanstad. Toch is er een kans op een huis, maar daar zitten wel wat mitsen en maren aan vast.

Lees verder
8 mei 2013

Woonruimteverdeling PvdA tenenkrommend

Bij het bespreken van de nota "Passend aanbieden. Kader voor woonruimteverdeling bij leefbaarheidsproblemen" op 7 mei gaf Roland van Braam namens de SP onderstaande bijdrage.

Lees verder
7 mei 2013

Stigmatisering als ‘oplossing’ voor crisisverschijnselen

De SP vindt de nota "Passend aanbieden. Kader voor woonruimteverdeling bij leefbaarheidsproblemen" die 7 mei werd besproken in het Zaans Beraad een gedrocht.

Lees verder
4 april 2013

Nieuwe parkeerplaatsen Havenbuurt niet ten koste van groen

Op 4 april diende de SP samen met de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) een motie in op het stuk Wijziging Parkeernota 2009. Op hoofdlijnen s de SP akkoord met de parkeernota, maar in het debat in de Zaans Beraad eerder bleek dat op basis van algemene normen 33 parkeerplaatsen zullen worden gaan aangelegd in de Havenbuurt. De SP gelooft dat dat wel iets minder kan, en met de SP vinden ook de bewoners van de Havenbuurt waarmee wij in contact zijn dat ook. Met minder parkeerplaatsen hopen we dat het groen in deze kwetsbare maar gezellige buurt intact blijft. Om als raad bij de verdere invulling van deze parkeerplaatsen betrokken te worden, dienden we deze motie in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier