h

Wonen

18 november 2011

Gelukkig geen muur om Zaanstad

Donderdag 17 november stond de nieuwe woonruimteverdeling op de agenda in het nieuwe stadhuis. De raadszaal werd daarmee in gebruik genomen. Vorig jaar had de Zaanse PvdA bij monde van haar inmiddels vertrokken fractievoorzitter Tjeerd Bosma gepleit voor 'een soort van Rotterdamwet', om arme woningzoekenden uit Amsterdam te weren. Een muur om de stad dus, een klap in het gezicht van de traditionele achterban van de PvdA. Gelukkig kwam het college met een redelijk voorstel om Zaankanters meer kansen te bieden op een sociale huurwoning, zonder een muur op te trekken. De SP gaf dan ook, zoals dat heet, een positieve zienswijze af over dit voorstel.

Lees verder
29 september 2011

VARA Ombudsman in actie voor recht op sociale huur

Het TV-programma VARA Ombudsman vraagt in haar uitzendingen van vrijdag 30 september en vrijdag 7 oktober aandacht voor de situatie van mensen die te weinig verdienen voor een huurhuis in de vrije sector of een koopwoning, maar die sinds 1 januari ook niet meer sociaal mogen huren. Wie iets meer verdient dan de inkomensgrens van 33.614 euro kan op de woningmarkt geen kant meer op.

Lees verder
10 augustus 2011

Socialistische gemeentepolitiek is nodig en mogelijk

Niet alleen de regering confronteert ons met een stortvloed aan bezuinigingen. Gemeentebesturen krijgen de rekening van de landelijke bezuinigingen doorgeschoven vanuit Den Haag, en voeren braaf lokaal een snoeihard bezuinigingsbeleid uit. Alleen al de gemeente Rotterdam wil 200 miljoen besparen op de bijstand en armoedebestrijding. PvdA-wethouder Dominic Schrijer werd door zijn collega-wethouders en de PvdA gedumpt omdat hij niet bereid was meer dan “maar” 100 miljoen op de bijstand te bezuinigen.

Lees verder
30 april 2011

Tijd om eens te bouwen voor gewone Zaankanters

Patrick ZoomermeijerOp de raadsvergadering van 28 april stonden onder andere de plannen voor de grondexploitatie voor het nieuwbouwproject Provily/Slibkuil op de agenda. Dit is het derde project op rij binnen een jaar waarin het college van burgemeester en wethouders niet of nauwelijks sociale woningen wil bouwen. Ze gaan wéér bouwen voor het 'duurdere segment', voor het aantrekken van de 'creatieve klasse'. Dit ondanks de crisis, ondanks het tekort aan betaalbare woningen, ondanks de dip in de huizenmarkt.

Lees verder
8 oktober 2010

Kreekrijk alleen voor vermogende huizenkopers?

Op donderdag 7 oktober stonden de plannen voor de nieuwe wijk Kreekrijk op de agenda. Dit betreft ruim 900 woningen. Het College van burgemeester en wethouders stelde voor het aantal sociale woningen drastisch te verlagen. Hier was de SP uiteraard faliekant tegen. In het heftige debat waren ook Rosa, de POV, Trots, de Lijst Dissels ook kritisch hierover. VVD, PvdA, GroenLinks, ZOG, D66, CDA en DZ legden zich echter zonder slag of stoot neer bij het bouwen voor vermogende huizenkopers. Een motie waarin de SP pleitte voor een onderzoek naar de werkelijke woningbehoefte voordat Kreekrijk wordt gebouwd, werd ondanks steun vanuit de oppositie niet aangenomen.

Lees verder
18 juni 2010

SP stemt tegen voorstel afzetgarantieregeling

Op de raadsvergadering van 17 juni stemden alleen de SP en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) tegen het collegevoorstel voor een afzet- garantieregeling voor onverkochte woningen. De afzetgarantieregeling is goed bedoeld, maar pakt verkeerd uit. Projectontwikkelaars krijgen de garantie dat hun dure woningen, waar geen vraag naar is, toch worden verkocht. Daarvoor stelt de gemeente Zaanstad zich garant. In ruil daarvoor bouwen ze dan ook ‘goedkopere’ (maar niet persé sociaal geprijsde) woningen. Daarmee dekt Zaanstad het ondernemers- risico van de projectontwikkelaars af, die dan mogelijk bouwen voor leegstand... De SP denkt dat we nu even niet ‘duur’ moeten bouwen, maar vooral betaalbaar. En dan beter garant kunnen staan voor woningbouw door woningcorporaties zonder winstoogmerk, met meer aandacht voor sociale woningbouw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier