h

VVD & POV: vluchtelingen zondebok voor rechts woningbeleid

26 januari 2017

VVD & POV: vluchtelingen zondebok voor rechts woningbeleid

De SP maakt zich al jaren hard voor meer betaalbare woningen in Zaanstad, en dan vooral sociale huurwoningen. Wij zijn benieuwd naar de initiatieven, zoals moties of amendementen afgelopen jaren, van de VVD en POV wat betreft sociale huurwoningen, zodat de dramatisch lange wachtlijst eindelijk eens korter wordt?

Foto: NN

Bijdrage van raadsid Roland van Braam in de raadsvergadering van 26 januari 2017 in reactie op de VVD en POV die statushouders in een motie de schuld geven van de lange wachtlijsten

Roland van Braam

De wachtlijsten zijn nu veel te lang en bijbouwen van sociale huurwoningen is dan ook dringend nodig. Met de strengere hypotheekeisen en mensen die terugvallen in inkomen of ZZP’er of flexwerker worden, neemt de vraagt naar sociale huurwoningen alleen maar verder toe. Ook moeten we rekening met speciale doelgroepen, zoals mensen met een urgentiebewijs of statushouders.

Daarover namelijk, stelde de SP in september 2015 al eerder schriftelijke vragen. De beantwoording van het college, waar de VVD deel van uitmaakt, was toen trouwens bedroevend.

Want het college was bijvoorbeeld niet van mening dat het verkopen van sociale woningen terwijl de wachtlijst langer wordt en statushouders ook aanspraak maken op sociale huurwoningen, dat dat een verkeerd signaal is aan de mensen op de wachtlijst. En daar wringt de schoen, namelijk op een wachtlijst van 9 jaar staan en een college dat ver van de werkelijkheid afstaat. Dat niet wil inzien dat je zo voeding geeft onvrede, verdeeldheid, aan onze inwoners om te wijzen naar statushouders die wel snel een woning krijgen: ‘Waarom zij wel en ik niet?’. Ik begrijp het ongemak of zelfs de boosheid wel van deze mensen, maar ik begrijp niet het beleid van dit college dat dit versterkt!

Want het college is ook niet van mening dat verkoop van sociale huurwoningen de problemen voor de huisvesting van statushouders en andere mensen die wachten op een woning op de korte termijn vergroten. Hoe ver van de werkelijkheid staat dit college dan? Je hoeft niet geleerd te hebben om te zien dat als je huurwoningen verkoopt en niet voldoende bouwt, er een tekort ontstaat.

Graag hoort de SP van de wethouder hoeveel procent van de taakstelling voor het huisvesten van statushouder is behaald in 2016?

In november 2016 hebben de SP en GroenLinks tijdens de begrotingsbehandeling met amendement G geprobeerd via het transformatiefonds, voorgesteld een criterium aan het transitiefonds toe te voegen zodat het fonds beter gebruikt wordt voor betaalbare woningen om zo de woonduur op de wachtlijst te verkorten.

Een concreet voorstel waar de POV tegen stemde en de VVD als collegepartij gewoon tegen was! 

De POV en VVD spelen handig in op de onderbuikgevoelens van onze inwoners en versterkt dit, door nu met deze motie te komen om statushouders geen voorrang meer te geven op de wachtlijst voor huurwoningen. Maar met concrete oplossingen om de woonduur te verkorten komt de POV niet. En de VVD, die met minister Blok verantwoordelijk is voor het dramtische oonbeleid, wil in Zaanstad liever helemaal geen sociale huuwoningen meer. En de woonduur zal ook niet korter worden door statushouders geen voorrang te verlenen. Want die wachtlijt was er ook al toen er nog geen instroom was van statushouders.

De heer Van der Laan doet aan rechts populisme, zijn we ondertussen van hem gewend. Maar de VVD als bestuurderspartij zou beter kunnen weten. Allebei weten ze heus wel dat de gemeente een taakstelling vanuit de overheid heeft om vluchtelingen op te vangen. De voorrang verdwijnt, maar de gemeente blijft verplicht om statushouders op te vangen.

Daarom is de SP benieuwd met welke initiatieven op woonbeleid de VVD en POV komen, zodat de wachtlijst wordt verkort, die nu negen jaar is.

Meer lezen?

U bent hier