h

SW BaanStede, beschut werk, participatie

20 december 2015

Chaos rond BaanStede onacceptabel

Evert HartogChaos, totale chaos, dat is de beste manier om het veranderingsproces rond Baanstede te beschrijven. Een opsomming van wat er is mis gegaan: Een mislukt transitieplan. Een verkeerd detacheringsbedrijf ingehuurd (Agens). Een Zaans onderzoek van Deloitte om eenzijdig uit de GR (Gemeenschappelijke Regeling) te stappen. Een wethouder die op belangrijke vergaderingen afwezig is. Verkeerde voorlichting over een zogenaamd 'pro forma' besluit met het voornemen uit de GR te stappen. Een juridisch advies van SWDV advocaten dat te laat aan de raad is doorgestuurd. Gebrekkige communicatie van de wethouder met de andere gemeenten en de raad. Belsuit voornemen ontvlechting door willen drukken ondanks dat het rapport van SWO nog niet bekend is. Het buitenspel zetten van de OR omdat het een zogenaamd politiek primaat betreft.

Lees verder
9 december 2015

BaanStede: 'Dit kan niet goed blijven gaan'

Evert Hartog"Dit kan niet goed blijven gaan" is de kop boven een NRC artikel naar aanleiding van een peiling van deze krant onder een paar honderd willekeurige Nederlanders. Het is een quote van emeritus hoogleraar Gabriel van den Brink, over de steeds toenemende kloof van burgers en overheid. Het proces rond de veranderingen van de Sociale Werkvoorziening Baanstede is een vreeswekkend en klassiek voorbeeld van de totaal verschillende werelden van overheid en burger.

Lees verder
22 november 2015

Duizenden in actie voor CAO Sociale Werkvoorziening

Ruim 7.500 mensen hebben 19 november in Den Haag actie gevoerd voor een nieuwe cao SW met een echte, structurele loonsverhoging en werkzekerheid. Een fantastische opkomst op deze bijeenkomst van het FNV. De Zaanse SP en mensen van BaanStede waren er bij! Hiermee hebben we heel goed duidelijk gemaakt dat we het zat zijn dat er nog geen nieuwe, fatsoenlijke cao SW is. We hebben met zijn allen laten zien dat we samen iets voor elkaar kunnen krijgen. Samen kunnen we dit winnen!

Foto: FNV / www.fnv.nl
Lees verder
13 november 2015

Begroting: loze beloftes van Sinterklaas?

Patrick Zoomermeijer
Het is goed dat in deze begroting geld apart wordt gezet voor de herstructurering van BaanStede. Over hoe die herstructurering vorm zal krijgen en vooral hoe we de mensen van BaanStede een goede toekomst bieden, zullen we het nog een andere keer hebben. Ondertussen steunt de SP de mensen van BaanStede in hun strijd voor een goede CAO volgende week. Ook zijn we blij om te zien het door de SP gevraagde armoedebeleid eindelijk opgetuigd gaat worden. Denk daarbij aan de eerdere moties 61 (onder andere van de SP) voor gratis openbaar vervoer en motie 84 over toegang tot schuldhulp, maar de test is uiteraard de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Want daar maken we ons wel zorgen over. Lees verder
9 oktober 2015

Wat is er aan de hand met BaanStede?

Patrick Zoomermeijer
Vanuit het college en het algemeen bestuur van de sociale werkvoorziening BaanStede komen tegenstrijdige geluiden. Duidelijk is inmiddels dat met name het bestuur inziet en uitspreekt dat de transitie nagenoeg is mislukt en zowel bestuur als het Zaanse college zien de noodzaak voor een nieuwe koers. Alle waarschuwingen van de SP blijken achteraf gezien terecht... De vraag is: wat nu? De SP vroeg daarom, samen met andere partijen, om een gesprek met de wethouder en de directeur. Lees verder
4 juli 2015

Beschut Werk voorlopig afgebouwd via wijkteams...

Patrick ZoomermeijerNa jaren van beloftes is er nu dan eindelijk zicht op een plan voor de toekomst voor het 'beschut werken', voor mensen die behoeften hebben aan intensieve begeleiding op een aangepaste werkplek. Helaas is het plan de doodsteek voor het beschut werken zoals we dat nu kennen bij de sociale werkvoorziening BaanStede, voor hun huidige begeleiders en worden zorginstellingen met ervaring met de doelgroep op afstand gezet. Zonder goed uitgewerkte ideeën worden kwetsbare mensen bij de Sociale Wijkteams in de schoot geworpen. De SP voorziet dan ook onaanvaardbare risico's.

Lees verder
26 juni 2015

Vage plannen bedreigen beschut werken

Patrick ZoomermeijerNa jaren van beloftes is er nu dan eindelijk zicht op een plan voor de toekomst voor het 'beschut werken', voor mensen die behoeften hebben aan intensieve begeleiding op een aangepaste werkplek. Helaas is het plan de doodsteek voor het beschut werken zoals we dat nu kennen bij de sociale werkvoorziening BaanStede, voor hun huidige begeleiders en worden zorginstellingen met ervaring met de doelgroep op afstand gezet. Zonder goed uitgewerkte ideeën worden kwetsbare mensen bij de Sociale Wijkteams in de schoot geworpen. De SP voorziet onaanvaardbare risico's.

Lees verder
11 juni 2015

Inbreng SP Kadernotadebat 2015

Op donderdag 11 juni werd de Kadernota besproken. Daarom diende de SP - samen met andere partijen - diverse moties en amendementen in. Daarmee probeerden we nog wat goed beleid op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te formuleren. Dit tegen de visieloze kadernota van het rechtse college in. Hier onze bijdragen in het debat.

Lees verder
12 mei 2015

SP en vakbond: bondgenoten

Op zaterdag 9 mei organiseerde de SP op haar hoofdkantoor "De Moed" in Amersfoort weer een landelijke bijeenkomst over de strijd van de werkenden in Nederland. Een bijeenkomst over hoe de strijd op de werkvloer voor goed werk en goed loon te organiseren, als socialist en als vakbondslid.

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
6 mei 2015

SOS voor de cao SW!

Een nieuwe, goede cao voor de sociale werkvoorziening (SW) is geen wens, maar pure noodzaak. De SW, ook BaanStede hier in Zaanstad, verkeert in onzekere tijden. De Participatiewet is ingegaan, er wordt fors bezuinigd en de SW zit op slot. Veel medewerkers maken zich zorgen over de toekomst, over werk, over inkomen. De vakbond FNV en de SP delen die zorgen.

Foto: FNV / www.fnv.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier