h

SW BaanStede, beschut werk, participatie

1 februari 2014

Sociale werkvoorziening in actie

Dit voorjaar neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel Participatiewet. Wij maken ons grote zorgen over deze wet. Het kabinet zegt dat de rechten van de huidige SW(sociale werkplaats)-werknemers overeind blijven, maar als gevolg van de Participatiewet worden SW-bedrijven steeds kleiner. Hierdoor wordt de mogelijkheid om daar terug te keren als het werk bij de ‘reguliere’ werkgever stopt, steeds kleiner.

Lees verder
27 januari 2014

Een inspirerend gesprek met mensen van BaanStede

Op tafel liggen krantenknipsels van de afgelopen tijd met titels waarin onrust, frustratie, twijfel en onzekerheid de boventoon voeren. Ik ontmoet vanavond mensen van BaanStede om onder het genot van een kop koffie een gesprek te hebben over de maatschappelijke veranderingen. Hoe zien zij de wereld waarin we leven? Alvorens over allerlei zaken te spreken, belanden we automatisch bij het moment dat de wereld voor hen totaal veranderde.

Lees verder
20 januari 2014

Uit de praktijk: werken bij BaanStede

Michael, geboren in 1965 in Wormerveer, is al ruim 3 jaar werkzaam bij een verzelfstandigd onderdeel van de sociale werkvoorziening BaanStede in Zaandam. Hij zit in het kringloopwerk, wat hij heel leuk werk vindt met leuke, prima collega's. Hij vindt het belangrijk om zijn best te doen en hard te werken, maar niet te veel uitsloven, want dan gaat het verkeerd.

Lees verder
16 januari 2014

SP: uitvoeringsplan BaanStede onvoldoende

Patrick ZoomermeijerDe aanname dat iedereen die nu met een indicatie bij onze sociale werkvoorziening BaanStede werkt uiteindelijk bij een reguliere werkgever in dienst moet, is onrealistisch. Dat idee, dat tot grote menselijke en mogelijk ook grote financiële gevolgen zal leiden, is wat de SP betreft het grootste probleem van de transitie. En de directeur van BaanStede was op 17 december zeer duidelijk in zijn presentatie: “In 5 jaar tijd de medewerkers gedetacheerd!”

Lees verder
16 januari 2014

Beluister onze lijsttrekker Patrick Zoomermeijer op Zaanradio

Woensdagavond 15 januari werd onze lijsttrekker Patrick Zoomermeijer geïnterviewd op Zaanradio, in het programma "In de ban van de Zaan". Hij sprak daarin uitgebreid over de toekomst van de sociale werkvoorziening BaanStede, over het redden (ondersteunen) van de buurthuizen, de bezuinigingen op cultuur, sociale woningbouw, het verkiezingsprogramma van de Zaanse SP, mogelijke collegedeelname maar vooral de strijd tegen bezuinigingen, een oproep om de regering te trotseren en de democratisering van de economie.

Patrick Zoomermeijer Lees verder
11 januari 2014

De SP bruist!

Het bruiste in de bovenzaal in Wijkhuis 't BrandtWeer op vrijdagavond 10 januari! De zaal in Koog aan de Zaan zat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SP volgepakt met meer dan 50 mensen, de ramen moesten open voor wat extra zuurstof. Met vlammende speeches, een fantastisch campagnelied, livemuziek en een hapje en een drankje bleef het tot laat gezellig. Een betere aftrap van onze verkiezingscampagne konden we ons niet wensen: leuk en strijdbaar!

Lees verder
10 januari 2014

Strijd, solidariteit en socialisme

Patrick Zoomermeijer"Ik wil jullie iets beloven. En veel kan ik natuurlijk niet beloven want we doen niet aan cliëntelisme. En ik beloof ook geen ‘blood, sweat and tears’, want het is hier geen oorlog, behalve dan van de 1% tegen de 99%. Maar samen met jullie beloof ik strijd, solidariteit en socialisme!"

Lees verder
10 januari 2014

'Gooit bestuur Baanstedelingen in AWBZ?'

In het kader van de transitieplannen zoals neergelegd door het bestuur (lees: de wethouders van de diverse gemeenten) heeft men het bedrijf Agens verzocht het detacheren op zich te nemen. Met als eerste quotum om 150 mensen te detacheren. Nou zal iedereen denken dat Agens daar gezien de crisis, en de moeite die Baanstede met detacheren had, een harde kluif  aan zal hebben.

Lees verder
8 januari 2014

De Zaanse SP over parkeren, cultuur, buurthuizen en uitkeringen

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de weken daarvoor zal in de krant en op Dichtbij.nl aandacht worden besteed aan de standpunten van de diverse partijen. Hier publiceren we een selectie van SP-standpunten over diverse onderwerpen. De rode lijn in onze opvattingen is: de menselijke maat, solidariteit, verzet tegen afbraak, een sociale uitweg uit de crisis.

Lees verder
17 december 2013

Actiecomité: nieuwste plannen BaanStede teleurstellend

Het recent uitgebrachte uitvoeringsplan van het bestuur van BaanStede stelt ons zeer teleur. Niet alleen zijn opmerkingen van gemeenteraden genegeerd en hun zorgen onbeantwoord gelaten, het lijkt ook wel of het bestuur zijn eigen gang gaat, en ondanks alle kritiek en waarschuwingen wil doorgaan op de weg die het heeft ingeslagen en alle twijfels en verantwoordelijkheden daarbij tegen beter weten in ter zijde schuift.

Lees verder

Pagina's

U bent hier