h

Cultuur, jongeren & sport

27 mei 2014

Rechts coalitieakkoord: gemeente niet voor iedereen

Patrick ZoomermeijerOp donderdag 27 mei gaven de oppositiepartijen hun visie op het coalitieakkoord van D66, PvdA, VVD, ChristenUnie, CDA en ZOG. Dit akkoord beschrijft de plannen van dit rechtse college voor de komende vier jaar. Nadat de linkse partijen buiten het college waren gehouden en daar twee weken terug nog stevige kritiek op gaven, was er bepaald ook geen lof van de volledige oppositie voor dit college-akkoord. "Een akkoord dat oud afbraakbeleid voortzet en waarin solidariteit ver te zoeken is", aldus SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in zijn bijdrage.

Lees verder
23 mei 2014

Genoeg onderzocht, ondersteun de buurthuizen

Patrick ZoomermeijerDonderdag 22 mei werd in het Zaans Beraad de tussenrapportage over de buurthuizen besproken. De SP heeft zich altijd hard gemaakt voor buurthuizen in elke wijk, heeft daar ook actie voor gevoerd en gepleit voor financiele ondersteuning van verzelfstandigde buurthuizen. De rapportage biedt nog geen oplossing voor de exploitatietekorten bij de buurthuizen en onderschat het belang van het goede oude opbouwwerk. Wel is de SP blij dat wordt erkend dat aanstaande 1 juli te snel was, en dat de deadline is verschoven naar 1 januari 2015. Hier de bijdrage van Patrick Zoomermeijer in het debat.

Lees verder
21 mei 2014

SP over AZ

Roland van BraamDe kogel is door de kerk: AZ komt naar Zaanstad, naar de Kalverpolder. Namens de SP zei raadslid Roland van Braam dat de financiële risico's onaanvaardbaar zijn, hoe graag we het trainingscomplex van AZ ook zien komen naar de Zaanstreek. Roland sprak met Dagblad Zaanstreek.

Lees verder
25 april 2014

Cultuurbeleid afgestraft door kiezer, toch ZOG terug

Patrick ZoomermeijerHet is het eerste waar Patrick Zoomermeijer van de SP over begint. "Dat de ZOG meedoet is volstrekt belachelijk. Als wethouder werd ze te licht bevonden. Het cultuurbeleid is afgestraft door de kiezer. En wij hebben nota bene samen met D66 oppositie gevoerd tegen het cultuurbeleid van de ZOG, wat Leny Vissers-Koopman niet goed gedaan heeft, met name in de communicatie." Niet verstandig vindt Zoomermeijer: "Kennelijk gaat Leny voor de nul zetels. Kennelijk is dit haar doel in het leven."

Lees verder
30 januari 2014

De Omzoom kan beter even wachten

Patrick ZoomermeijerNet als met de plannen voor de amateursport, legt de wethouder, niet geheel toevallig vlak voor de verkiezingen, ons een uitgebreid plan voor om mooie sportvoorzieningen te realiseren. Deze keer in het nog aan te leggen sportpark De Omzoom bij Saendelft. Anders dan bij de Routekaart Buitensport, is de dekking nu wat duidelijker. Er wordt ons gevraagd om 4,7 miljoen euro uit het investeringsfonds hiervoor te reserveren. Een hoop geld in deze moeilijke tijden!

Lees verder
26 januari 2014

Steun aan AZ tegen welke prijs?

Maar de komst van AZ is niet zomaar een verhuizing van een bedrijf. Het vergt aanpassing van infrastructuur en het laat de gemeente een lening verstrekken. Een gemeente die al geen geld in kas heeft dus dit zelf zal moeten financieren. Tel daarbij op dat er voor de gewone routekaart buitensport vorige week al geen financiële dekking was voor de 9,5 miljoen die benodigd is (dat wordt pas gezocht wanneer het echt nodig is) en er in totaal dus wel een sport-investering van nagenoeg 20 miljoen euro wordt gedaan.

Lees verder
25 januari 2014

SP Zaanstad over komst AZ

Roland van BraamOp Zaanradio werd zaterdagmiddag SP-steunfractielid en amateur-voetballer (bij ZCFC) Roland van Braam geïnterviewd over de mogelijke komst van AZ. Hij gaf daarin namens de Zaanse SP aan dat de financiële risico's onaanvaardbaar zijn, hoe graag we het trainingscomplex van AZ ook zien komen naar de Zaanstreek.

Lees verder
24 januari 2014

Laat de buurthuizen niet vallen!

Patrick ZoomermeijerVolgens het college moeten buurthuizen het uiteindelijk allemaal rooien zonder financiële steun van de gemeente. Dat is een illusie. Drie van de vier reeds zes jaar geleden verzelfstandigde buurthuizen staat het water aan de lippen. Ondanks dat de vrijwilligers daar hun stinkende best doen, krijgen ze hun exploitatie niet rond. Huur en beheer zijn te grote onkostenposten, die niet alleen door eventuele extra horeca-inkomsten of huurpenningen van de Sociale Wijkteams (SWTs) kunnen worden betaald. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het de nog acht mogelijk te verzelfstandigen buurthuizen beter vergaat. Een gat in hun begroting is de realiteit. Geen grote gaten gelukkig, dus laten we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Omdat het moet en omdat het kan!

Lees verder
24 januari 2014

Amateursport ja, miljoenen uitgeven zonder dekking nee

Met deze Routekaart Buitensport fase Twee is het de bedoeling dat verschillende Zaanse sportverenigingen met elkaar gaan onderzoeken of er samenwerking of fusie mogelijk is. Dan kan de gemeente tot een beter accommodatiebeleid komen, en zo ruimte vrij spelen voor bijvoorbeeld woningbouw. Vrije, binnenstedelijke ruimte is in Zaanstad schaars, en er zijn tegelijkertijd veel voetbalverenigingen te vinden in de Zaanstreek. Daar is dus wat te winnen: zowel voor de gemeente in de vorm van bouwkavels als voor de verenigingen in nieuwe, mooiere locaties met goede voorzieningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier