h

Cultuur, jongeren & sport

18 november 2013

College: 'in achterstandswijken wonen óók nette mensen'

Roland van BraamVorige week donderdag heeft de SP-fractie tegen de Begroting gestemd. Op drie belangrijke velden waaronder buurthuizen (sommige dreigen te moeten sluiten), cultuur (€ 900.000 er af) waardoor Bieb en Fluxus dreigen om te vallen en het sociale domein stond een ware kaalslag aan bezuinigingen in de begroting.

Lees verder
15 november 2013

SP stemt tegen Begroting

Donderdagavond 14 november werd er tot laat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Begroting 2014-2017. De SP en andere oppositiepartijen probeerden nog met diverse voorstellen de grote bezuinigingen op cultuur (Fluxus, Bieb, amateurkunst) te verzachten en we braken nog een lans voor de buurthuizen. Maar het college was onverbiddelijk en vond de meerderheid van de raad helaas achter zich. Uiteindelijk moest de SP wel tegen deze Begroting stemmen.

Patrick ZoomermeijerLees verder
14 november 2013

Waarde en betekenis cultuur in Zaanstad

Sonja van ElmptCultuur is van belang voor ieder mens en een  waardevol onderdeel van de samenleving. Cultuur is er om je te ontwikkelen, voor persoonlijke groei, om van te genieten, om aan deel te nemen. Cultuur verbind mensen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en verschillende interesses. Het maakt de samenleving rijker, kritischer en boeiender.

Lees verder
13 november 2013

Alternatieven SP op Begroting Zaanstad

Deze week wordt in de Zaanse raad de Begroting 2014-2017 besproken. Die staat vol met neoliberale leuzen als 'eigen verantwoordelijkheid' en 'eigen kracht'. Bezuinigingen van in totaal 60 miljoen euro worden over ons uitgestort. Die raken ons via de afbraak van culturele voorzieningen, buurthuizen, BaanStede, onderhoud en vooral via de sociale voorzieningen. De SP en linkse oppositiepartijen als ROSA houden er de moed in en proberen de schade te beperken.

Lees verder
31 oktober 2013

Participatiesamenleving of afbraaksamenleving?

Patrick ZoomermeijerIk zou net als in voorgaande jaren kunnen beginnen over hoe hardvochtig het sociale beleid van deze gemeente is. Dat de neoliberale geest van de VVD heerst met de retoriek van de ‘participatiesamenleving’ en dus een kleinere overheid. En hoe de PvdA, de ZOG en GroenLinks hier helaas braaf aan mee werken. Ik zou kunnen herhalen dat we ons laten degraderen tot een uitvoeringskantoor van Haags afbraakbeleid. En dat doe ik dan ook, want het is nog steeds waar.

Lees verder
28 september 2013

'Armoede vraagt om verzet'

Patrick ZoomermeijerWat is armoede? Armoede is heus niet alleen geen eten kunnen kopen of je huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Armoede is ook niet meer op menswaardige wijze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Je zelfrespect verliezen door hoe er door instanties met je wordt omgegaan. En armoede is ook de intellectuele armoede die blijkt uit het beleid en spreadsheetmanagement van het college van burgemeester en wethouders in Zaanstad. Armoede is namelijk ook: geen passie. Maar jullie hier op deze demonstratie, jullie hebben wél passie. En daar ben ik trots op!

Toespraak van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer bij de Zaanse protestmars tegen armoede op 28 september 2013

Lees verder
23 september 2013

28 september Zaanse protestmars tegen armoede

Zaterdag zal er om 13.00 uur een mars tegen armoede vertrekken vanaf gebouw “De Icoon” bij station Zaandam. Deze protestmars is de eerste actie na de succesvolle landelijke demonstratie van vorige week zaterdag in Amsterdam tegen de bezuinigingen. De mars komende zaterdag wil een stem geven aan de slachtoffers van de sociale kaalslag die in Den Haag wordt bedacht, maar al te vaak één op één door het Zaanse college wordt doorgezet.

Lees verder
8 september 2013

Politieke borreltafel over cultuur in Zaanstad

Carla SchuddeboomAfgelopen woensdagavond in de Bieb in Zaandam. De techniek van Zaanradio staat opgesteld, zachte groene zitbanken staan in een gezellige kleine kring. Raadsleden in diverse tinten zomerbruin begroeten elkaar en de koffie gaat rond. Ook de directeur van Fluxus, is aanwezig net als enkele strijdbare dames en heren uit de wereld van de muziekverenigingen. Verbaasde boekenklanten luisteren een tijdje toe. Waar gaat dit over? Onder andere over het voortbestaan van hun Bieb, maar dat wordt die avond niet erg duidelijk.

Lees verder
7 augustus 2013

SP stelt kritische vragen over toekomst Bieb

Carla SchuddeboomDe SP is buitengewoon ongerust door de inhoud van de voorgestelde toekomstagenda cultuur, onder andere waar het de Bieb betreft. Sluiting van vestigingen van de Bieb ligt in het verschiet. Ter voorbereiding van de debatten hierover heeft de SP vele vragen. We zien de antwoorden graag tegemoet voordat de debatten beginnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier