h

Cultuur, jongeren & sport

22 januari 2014

SPeerpunten SP belicht: buurthuizen

Volgens het college moeten buurthuizen het allemaal rooien zonder financiële steun van de gemeente. Maar dat is een illusie, de buurthuizen staat het water aan de lippen. Ze zijn een belangrijke pijler in elke wijk. De vrijwilligers kunnen veel zelf en moeten daar ook de ruimte voor krijgen, maar enige financiële steun bij het beheer en de huur blijft nodig. Daar moet de gemeente voor verantwoordelijk blijven en dat hoeft helemaal niet veel te kosten. De SP heeft zij aan zij gestaan met de buurthuizen in nood, niet alleen in woorden maar ook in daden!

Lees verder
21 januari 2014

Mevrouw van Ommeren is nieuwsgierig: naar kandidaatraadslid Nora Swagerman

Mevrouw van Ommeren is een nieuwsgierig typje en weet graag wat mensen in het algemeen en SP-leden in het bijzonder zoal doen en wat hen bezig houdt. Niet voor niets is iemand lid geworden van de SP, maar waarom? Wat houdt u bezig? Of wat doet u in uw vrije tijd? Bent u lid van de voetbalvereniging? Schenkt u koffie in het bejaardenhuis? Leest u voor op school? Heeft u een volkstuin? Waarom wilt u dat de SP de verkiezingen wint? Mevrouw van Ommeren vraagt het u! Dit keer is ons kandidaatraadslid Nora Swagerman aan de beurt.

Lees verder
16 januari 2014

SP stelt vragen over mogelijke komst AZ

Mogelijk zal de jeugdopleiding van AZ zich in Zaanstad gaan vestigen. Dat is op zich iets om trots op te zijn. Twee dagen geleden stond er opnieuw een artikel in het Dagblad Zaanstreek/NHD over de verhuizing van de jeugdopleiding van AZ. Ook op 11 en op 17 december schreef de krant hierover. Naar aanleiding van deze artikelen heeft de SP op het Zaans Beraad van 16 januari vragen gesteld aan de wethouder, zogenaamde 'actualiteitsvragen'.

Lees verder
11 januari 2014

De SP bruist!

Het bruiste in de bovenzaal in Wijkhuis 't BrandtWeer op vrijdagavond 10 januari! De zaal in Koog aan de Zaan zat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SP volgepakt met meer dan 50 mensen, de ramen moesten open voor wat extra zuurstof. Met vlammende speeches, een fantastisch campagnelied, livemuziek en een hapje en een drankje bleef het tot laat gezellig. Een betere aftrap van onze verkiezingscampagne konden we ons niet wensen: leuk en strijdbaar!

Lees verder
10 januari 2014

Strijd, solidariteit en socialisme

Patrick Zoomermeijer"Ik wil jullie iets beloven. En veel kan ik natuurlijk niet beloven want we doen niet aan cliëntelisme. En ik beloof ook geen ‘blood, sweat and tears’, want het is hier geen oorlog, behalve dan van de 1% tegen de 99%. Maar samen met jullie beloof ik strijd, solidariteit en socialisme!"

Lees verder
10 januari 2014

Bestemmingsplan Zaandam-Noord

Roland van BraamDe SP-fractie vindt het goed dat in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de zienswijzen ter hoogte van Oostzijde 422. En dat de gemeente het eens is met de bewoners om deze plek bestemming 'groen' te geven. De SP deelt wel de zorgen van bedrijf Duyvis ten aanzien van het geurbeleid. Wij vinden het jammer dat een nieuw geurbeleid bij het stuk ontbrak. Kan de wethouder aangeven wanneer het nieuwe geurbeleid aan de raad wordt voorgelegd?

Lees verder
8 januari 2014

De Zaanse SP over parkeren, cultuur, buurthuizen en uitkeringen

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de weken daarvoor zal in de krant en op Dichtbij.nl aandacht worden besteed aan de standpunten van de diverse partijen. Hier publiceren we een selectie van SP-standpunten over diverse onderwerpen. De rode lijn in onze opvattingen is: de menselijke maat, solidariteit, verzet tegen afbraak, een sociale uitweg uit de crisis.

Lees verder
30 november 2013

Laat buurthuizen niet verzuipen!

Ja, buurthuizen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om bruiloften en partijen te organiseren voor mensen waarvoor commerciële uitbaters te duur zijn. Dan moet het buurthuis wel zélf mogen schenken, zonder tussenkomst van cateraars. Tegelijkertijd levert dit beslist onvoldoende inkomsten op voor de meeste buurthuizen om hun eigen. De SP maakt zich dan ook hard voor blijvende financiële steun aan buurthuizen!

Lees verder
29 november 2013

Buurthuizen verdienen méér steun

Patrick ZoomermeijerHet is niet alleen dat we door regels verplicht zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen zodat voor 1 januari aanstaande de gemeente Zaanstad vastlegt hoe zij de concurrentie tussen commerciële en de zogenaamde paracommerciële horeca, zoals het schenken van drank bij bijvoorbeeld sportverenigingen en buurthuizen, denkt te voorkomen. Grappig dat concurrentie, die in allerlei vormen en gedaanten in het huidige landelijke en gemeentelijke beleid de toon zet, nu opeens als iets ‘slechts’ wordt gezien, maar dit terzijde.

Lees verder
24 november 2013

Regionalisering brandweer slechte zaak

Roland van BraamOp het Zaans Beraad van donderdag 21 november werd de regionalisering van de brandweer bespropken. De verschillende brandweerkorpsen in de regio moeten worden samengevoegd. Hierover werd de raad om een 'zienswijze' (akkoord of niet-akkoord) gevraagd. Onze woordvoerder Roland van Braam kon namens de SP geen akkoord geven voor de plannen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier