h

Cultuur, jongeren & sport

23 oktober 2014

SP stelt vragen over uitsluiting DIDF uit Poelenburcht

Donderdag 23 oktober stelde fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer vragen aan de wethouder over de ontstane situatie in de Poelenburcht, zoals hij maandag al op Radio 1 had aangekondigd. Volgens de SP is het uitsluiten van een organisatie uit een buurthuis op grond van het uiten van een mening (een mening die de SP overigens deelt), een schending van de democratische vrijheden. Dit raakt onze beschaving in het hart. Het is aan de gemeente om in te grijpen om deze rechten te garanderen.

Lees verder
21 oktober 2014

Fractievoorzitter op Radio 1 over DIDF en Poelenburcht

Patrick ZoomermeijerRob Oudkerk praatte maandag 20 oktober op radio 1  over de uitsluiting van DIDF uit buurtcentrum Poelenburcht. Hiermee werd deze kwestie landelijk nieuws. In het programma "1 op straat" kwamen onder andere SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer, Erwin Stam, voorzitter Bewonersbedrijf (buurthuis) en de Murat Sekercan namens de Turkse Arbeidersvereniging DIDF aan het woord.

Lees verder
8 oktober 2014

Wethouder Emmer: 'Als u zo graag een bieb wil, dan mag u dat lekker zelf regelen'

Het citaat uit de kop is niet van wethouder Dick Emmer, maar van kinderboekenschrijfster en illustrator Corine Gorter. Zij vatte het antwoord samen dat Emmer gaf op de vraag of er een bieb in Rooswijk kan komen.

Lees verder
28 september 2014

SP over subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten

Nora SwagermanVorige week heeft de SP drie punten naar voren gebracht, en wel de vierjaren cyclus, jeugd & ouderen en een voorschot op de beloofde € 300.000,- extra voor cultuur. Om met het laatste te beginnen: het is duidelijk datde wethouder geen beloftes wil doen, wel jammer want het voelt net zoals vroeger. Ik wilde graag een fiets voor mijn verjaardag, maar mijn moeder zei dan 'wacht maar tot je jarig bent, dan weet je of je hem gekregen hebt'. Nu moeten wij wachten tot de begrotingsbesprekingen om te weten of wij wat gekregen hebben. Maar goed het zij zo!

Lees verder
29 juni 2014

Cultuur voor iedereen en overal

Nora SwagermanHet is toch wel jammer dat er zo’n zwabberend beleid wordt gevoerd. Vorig jaar presenteerde de wethouder een cultuurnota. Daarin werden forse bezuinigingen aangekondigd. In november heeft de raad alle zeilen bij moeten zetten om de bezuinigingen op cultuur te verzachten en nu is er weer een voorstel om de bezuinigingen op cultuur te verzachten. En straks als de provincie allerlei bijdragen voor cultuureducatie gaat stoppen? Moeten we dan weer andere pleisters plakken?

Lees verder
24 juni 2014

Cultuur is een bindmiddel

Nora SwagermanRaadslid Nora Swagerman werd voor het Zaanstad Journaal geïnterviewd. Volgens Nora is cultuur een bindmiddel en de verzachting van de bezuinigingen op cultuur moeten ingezet worden om gedecentraliseerde cultuuruitingen te ondersteunen. Dus niet niet alleen gericht op ontwikkelingen in Zaandam. Ook ontwikkelingen in Zaanstad-noord en de andere kernen dienen ondersteunt te worden.

Lees verder
7 juni 2014

Kunnen buurthuizen zonder steun overleven?

Patrick ZoomermeijerNatuurlijk gaan we akkoord met de voortzetting van de huidige buurthuisactiviteiten tot 1 januari 2015, al was het misschien beter geweest de datum op te rekken naar 1 juli. We gaan dus ook akkoord met de hiervoor benodigde begrotingswijziging voor de nog niet gedekte kosten van € 300.000. Het valt te prijzen dat de buurthuizen in deze gemeente nog steeds de aandacht krijgen die zij verdienen. Er wordt serieus nagedacht over hun voortbestaan. Dat verdient een compliment.

Lees verder
28 mei 2014

AZ welkom, maar niet ten koste van alles

Roland van BraamAls amateurvoetballer van ZCFC (alweer ruim 35 jaar) ken ik deze club van binnen en buiten. ZCFC was in de jaren 70 en 80 dat ze nog op Bernhardplein speelde de grootste zaterdagvereniging van Noord-Holland met wel 18 senioren-elftallen. De verhuizing naar Kalverhoek heeft ZCFC toen geen goed gedaan. Het ledenaantal ging hard achteruit, en het was misschien de slechtste keuze ooit van ZCFC geweest om te verhuizen.

Lees verder
27 mei 2014

Rechts coalitieakkoord: gemeente niet voor iedereen

Patrick ZoomermeijerOp donderdag 27 mei gaven de oppositiepartijen hun visie op het coalitieakkoord van D66, PvdA, VVD, ChristenUnie, CDA en ZOG. Dit akkoord beschrijft de plannen van dit rechtse college voor de komende vier jaar. Nadat de linkse partijen buiten het college waren gehouden en daar twee weken terug nog stevige kritiek op gaven, was er bepaald ook geen lof van de volledige oppositie voor dit college-akkoord. "Een akkoord dat oud afbraakbeleid voortzet en waarin solidariteit ver te zoeken is", aldus SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in zijn bijdrage.

Lees verder
23 mei 2014

Genoeg onderzocht, ondersteun de buurthuizen

Patrick ZoomermeijerDonderdag 22 mei werd in het Zaans Beraad de tussenrapportage over de buurthuizen besproken. De SP heeft zich altijd hard gemaakt voor buurthuizen in elke wijk, heeft daar ook actie voor gevoerd en gepleit voor financiele ondersteuning van verzelfstandigde buurthuizen. De rapportage biedt nog geen oplossing voor de exploitatietekorten bij de buurthuizen en onderschat het belang van het goede oude opbouwwerk. Wel is de SP blij dat wordt erkend dat aanstaande 1 juli te snel was, en dat de deadline is verschoven naar 1 januari 2015. Hier de bijdrage van Patrick Zoomermeijer in het debat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier