h

Groen

12 september 2014

Raad moet meer invloed krijgen op HVC

Evert HartogDe huisvuilcentrale HVC is met een duidelijke visie opgezet, maar in de loop der tijd is de constructie, met toetredingen van veel gemeenten en waterschappen, soms in een gemeenschappelijke regeling, soms rechtstreeks, zonder organisatorische visie verder gegroeid. Daardoor is de organisatie ondoorzichtig geworden, heeft de directeur te veel macht naar zich toe moeten trekken en hebben de commissarissen meer bevoegdheden dan bij een standaard BV. Dat holt het democratisch gehalte bij belangrijke bedrijfsbeslissingen uit. Dit is voor de SP niet wenselijk.

Lees verder
3 juli 2014

Breng afvalverwerker HVC onder democratische controle

Evert HartogDe rekenkamer van Zaanstad heeft in mei 2014 een bestuurlijk rapport geschreven getiteld: Zaanstad en HVC, Afstand nemen van afval, en doet daarin enkele aanbevelingen. De fractie van de Socialistische Partij heeft daar kennis van genomen. Het rapport heeft bij ons veel vragen opgeroepen. Door de SP-fracties van andere participerende gemeenten en door de Statenfractie van de provincie Noord-Holland zijn inmiddels ook schriftelijke vragen gesteld of zijn in de raadsvergaderingen vragen gesteld.

Lees verder
23 juni 2014

Veel vragen in gemeenten over afvalverwerker HVC

In verschillende Noordhollandse gemeenten stellen SP-raadsfracties tientallen vragen over de toekomst van HVC. Aanleiding is een zorgelijk rapport van gemeentelijke reken-kamers over het afvalverwerkingsbedrijf, dat eigendom is van gemeenten en waterschap-pen. Anders dan de rekenkamerkamers suggereren, is er volgens de SP geen noodzaak voor privatisering van het bedrijf. De financiële situatie van HVC vraagt wel om beter toezicht op de directie.

Lees verder
18 juni 2014

Zaanstad loopt risico bij huisvuilcentrale HVC

Evert HartogZaanstad laat het vuil ophalen en verwerken bij de HuisVuilCentrale (HVC) in Alkmaar. De rekenkamer van Zaanstad heeft onlangs een onderzoek gepresenteerd naar deze onderneming en stelde grote financiële risico's vast. HVC is begin jaren negentig opgericht door o.a. Zaanstad. Inmiddels hebben 46 gemeenten en 6 waterschappen zich aangesloten bij HVC, sommige direct en anderen via een gemeenschappelijke regeling. Zo is een wirwar van bestuurlijke lagen ontstaan waardoor het bestuur niet meer transparant is en het belang en de medezeggenschap van Zaanstad zijn verwaterd.

Lees verder
16 mei 2014

Groenadoptie: neem buurtbewoners serieus

Roland van BraamIn verschillende wijken in Zaanstad is de communicatie door de gemeente over de Groenadoptie niet goed gegaan. Het viel veel bewoners koud op hun dak: slikken of stikken, bij niet-adopteren wordt hun groen platgemaaid. De SP vind dat je moet investeren in je bewoners, dat je mensen moet stimuleren en ondersteunen om initiatieven te nemen, zoals het adopteren van groen in de wijk. Niet afdwingen. Is het alleen maar een ordinaire bezuiniging, dan neem je de betrokkenheid van onze inwoners niet serieus.

Lees verder
6 mei 2014

Groenadoptie leidt tot verwarring

Roland van BraamOp 14 april was ons raadslid Roland van Braam bij een buurtbijeenkomst van bewoners uit Kogerveld en de Hofwijk. Het viel Roland en andere raadsleden op dat niet alle bewoners de brief over de zogenaamde 'groenadoptie' hadden ontvangen, ondanks dat zij wel aan een plantsoen wonen waar groenadoptie gepland staat. Ook was het voor hen niet duidelijk wat groenadoptie eigenlijk is en waarom het zo snel wordt ingevoerd. Veel bewoners waren dan ook boos.

Lees verder
7 maart 2014

En plotseling was de koelkast leeg

Een gesprek met vrouwen van Marokkaanse- en Turkse afkomst, laat niet alleen een cultuurverschil zien. De afstand tussen de participatiesamenleving, die de overheid voor ogen heeft en de realiteit van hun leven lijkt zeer groot.

Lees verder
9 februari 2014

Fietspad langs Haansloot in Krommenie overbodig en te duur

Carla SchuddeboomWie wil er nu geen fietspaden? De SP wel. Wij zijn voor het bevorderen van alle vormen van langzaam verkeer. Bij het vaststellen van visies en structuurplannen steunen we de plannen voor wandelpaden en fietspaden. Zeker, ons mooie veenweidelandschap moet toegankelijk zijn voor de mensen die ervan willen genieten. Groen moet zichtbaar zijn. We zijn, vrijwel als enige partij in de Zaanse raad, kritisch over het investeren in meer asfalt, zoals de aanleg van de A8-A9. Zaanse milieu- en natuurorganisaties vinden bij ons een open oor voor de belangen die zij vertegenwoordigen. Maar dat wil niet zeggen dat we klakkeloos instemmen met geld verslindende en overbodige plannen. Zeker niet in deze tijd waarin er bijna geen geld meer is voor thuiszorg en bibliotheken en buurthuizen vechten voor hun overleving. Als er dan toch zo nodig bezuinigd moet worden, dan willen wij het geld niet over de balk gooien.

Lees verder
10 januari 2014

Bestemmingsplan Zaandam-Noord

Roland van BraamDe SP-fractie vindt het goed dat in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de zienswijzen ter hoogte van Oostzijde 422. En dat de gemeente het eens is met de bewoners om deze plek bestemming 'groen' te geven. De SP deelt wel de zorgen van bedrijf Duyvis ten aanzien van het geurbeleid. Wij vinden het jammer dat een nieuw geurbeleid bij het stuk ontbrak. Kan de wethouder aangeven wanneer het nieuwe geurbeleid aan de raad wordt voorgelegd?

Lees verder
18 december 2013

Klimaatbeleid moet wel iets opleveren

Absoluut. Het is natuurlijk niet het enige doel, maar een lagere energierekening is beslist nodig voor succesvol klimaatbeleid. Het zal de steun voor een klimaatneutrale gemeente vergroten. Een lagere energierekening is mogelijk, als rekening gehouden wordt met nu niet-berekende kosten van milieuvervuiling door bijvoorbeeld kolengestookte centrales. We zullen uiteindelijk kunnen besparen op gezondheidsrisico's. Dat moet zich vertalen in lagere kosten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier