h

Groen

13 november 2013

Alternatieven SP op Begroting Zaanstad

Deze week wordt in de Zaanse raad de Begroting 2014-2017 besproken. Die staat vol met neoliberale leuzen als 'eigen verantwoordelijkheid' en 'eigen kracht'. Bezuinigingen van in totaal 60 miljoen euro worden over ons uitgestort. Die raken ons via de afbraak van culturele voorzieningen, buurthuizen, BaanStede, onderhoud en vooral via de sociale voorzieningen. De SP en linkse oppositiepartijen als ROSA houden er de moed in en proberen de schade te beperken.

Lees verder
17 oktober 2013

Wilde Westen door terugtrekkende gemeente?

Patrick ZoomermeijerIn de raadsvergadering van 17 oktober stond het stuk "Projectprioritering -  kiezen is noodzakelijk" op de agenda. Het stuk stelt voor dat de overheid zich terugtrekt uit bepaalde gebieden en projecten. Een dreigend Wilde Westen volgens de SP.

Lees verder
4 oktober 2013

Overlast fietsparkeren Zaanstad?

Roland van VraamDe SP wil het fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken en dus ook het fietsparkeren bij de stations. Het beboeten van langparkeerders is niet iets om trots op te zijn en zeker geen 'exportproduct' vanuit onze mooie Zaanstreek. Er moeten andere oplossingen komen voor de parkeerproblemen, want er straalt van dit beleid veel repressie in plaats van stimulans uit.

Lees verder
12 september 2013

A8-A9: geen prioriteit!

In de hervormingsagenda Stedelijke Ontwikkeling van Zaanstad is sprake van een serie prioriteiten die Zaanstad wil stellen op ruimtelijk gebied. Voor het overige stelt het gemeentebestuur de raad voor om zich wat meer terug te trekken. Het is het dogma van de terugtrekkende overheid, waarna alles zich vanzelf zal oplossen.

Lees verder
5 september 2013

SP steunt verkeersplan niet

Patrick ZoomermeijerDe SP is altijd voorstander geweest van een autoluwe binnenstad. Sowieso vinden wij dat de auto niet de maat der dingen is, en dat fiets en openbaar vervoer meer kansen en meer steun moeten krijgen. Daarom brengen we bijvoorbeeld al jaren in debatten in deze raadszaal naar voren dat het doortrekken van de A8-A9 geen prioriteit heeft. Niet omdat we tegen snelwegen zijn, integendeel, maar omdat de A8-A9 een oplossing is voor een probleem dat nu kleiner is dan vroeger, en zelf weer allerlei problemen veroorzaakt. De problemen, vandaag weer in de krant, bij de 2e Coentunnel zijn daarvan een voorproefje. Het wordt ook steeds duidelijker dat het Rijk de A8-A9 niet wil.

Lees verder
5 september 2013

Bestemmingsplan Assendelft

Patrick ZoomermeijerDe SP-fractie kan zich op hoofdlijnen vinden in deze plannen. We vreesden een nieuw debacle als bij Krommeniedijk. Dat is het niet geworden, de ernstigste slordigheden en onduidelijkheden die nog bestonden tijdens het debat in het Zaans Beraad, zijn er gelukkig niet meer. Dit mede dankzij enige wijzigingen en amendementen.

Lees verder
5 juli 2013

Raad wil meebeslissen over vestiging zware bedrijven

De SP maakte zich zorgen over welke soort 'zware' bedrijven zich kunnen vestigen in Zaandam-Zuid. Daarom heeft de SP al enige tijd opmerkingen geplaatst bij het bestemmingsplan Bedrijven Zuid. Op donderdag 4 juli werd erover gesproken in de raad. Hieronder onze inbreng in het debat, die leidde tot een uitspraak van de gemeenteraad dat zij betrokken wil worden als zich zware bedrijven melden voor vestiging.

Lees verder
4 juli 2013

SP kritisch over bestemmingsplan Bedrijven Zuid

In het Zaans Beraad van 3 juli werden diverse bestemmingsplannen, waaronder dat voor Bedrijven(terrein) Zuid besproken. Hierover stelde steunfractielid Roland van Braam namens de SP deze vragen.

Lees verder
21 mei 2013

Wat komt er op Hoogtij?

Op dinsdag 14 mei is het bestemmingsplan, onderdeel van het plan ‘bedrijventerreinen Zuid’ samen met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Noorderveld, globaal besproken in de gemeenteraad. Voor ons is het grootste probleem de ruime bevoegdheid die aan B&W wordt gegeven om zware bedrijven als ze ‘naar aard en invloed vergelijkbaar zijn met minder zware bedrijven’ een vergunning te verlenen.

Lees verder
9 april 2013

SP stelt vragen over bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuid

Omdat de SP zich zorgen maakt over wat voor soort bedrijven zich in Zaandam-Zuid kunnen vestigen en hoe er rekening wordt gehouden met veiligheidsrisico's en het milieu, stelde we schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier