h

Groen

31 januari 2016

Hertjes

Toen ik nog een klein meisje was, ging ik met mijn moeder 'naar de hertjes'. In een park bij ons in de buurt was een hertenkamp. De dieren waren tam en kwamen met hun mooie neuzen door het hek heen om aan mijn kinderhandjes te snuffelen. Dat deden ze omdat het zo'n 55 jaar geleden de gewoonte was om de dieren het oudbakken brood te geven. Dat dit niet goed voor ze was, had de mens van toen niet in de gaten. Toen waren de dieren, 'de hertjes', er nog ter vermaak van de mens.

Foto: Willem Croese
Lees verder
18 december 2015

Helpt de verbindingsweg A8-A9 Assendelft?

Bij de gemeente Zaanstad, de stadsregio Amsterdam, de provincie Noord- Holland (en de gemeenten Velsen, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk) is veel geld vrijgemaakt om de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aan te leggen. De provincie Noord- Holland is aan het onderzoeken welk tracé het beste alternatief is.

Lees verder
2 oktober 2015

De SP over het Noordzeekanaalgebied

De gemeenteraad van Zaanstad heeft de uitdrukkelijke wens te spreken over de Kadernotitie Monitor Ruimte Intensivering Noordzeekanaalgebied 2015, opgesteld door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Om tot een goed gesprek te komen moeten er een aantal zaken de revue passeren.

Lees verder
30 september 2015

Waarom geen A8-A9 langs het Noordzeekanaal?

Nora SwagermanIn het Dagblad Zaanstreek van 19 september 2015 lazen wij het artikel "Provincie geeft cijfers over A8-A9 niet". Zowel Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) als het Noordhollands Dagblad hebben gevraagd om de berekeningen op grond waarvan de provincie Noord-Holland een A8-A9-verbinding langs het Noordzeekanaal heeft afgewezen.

Lees verder
10 september 2015

Doorttrekking A8-A9 lost niets op

Op 31 augustus heeft u een bezoek gebracht aan de Zaanstreek om daar te zien hoe de verbinding A8 - A9 hier gestalte kan krijgen. Graag willen wij u op de hoogte brengen van onze visie op dit project en op deze verbinding. Het lost niet op wat wordt beoogd en andere oplossingen liggen meer voor de hand.

Lees verder
5 augustus 2015

Uitslag enquete onder bewoners aan N203 Krommenie

Sinds 1961 is de verbindingsweg A8-A9 al onderwerp van gesprek. In 1961 werd namelijk het tracébesluit genomen om de Coentunnel en de hele A8 als snelweg aan te leggen. Sinds eind 1974 ligt het huidige tracé er onveranderd bij. Daar zijn verschillende redenen voor. De oliecrisis van 1973, de Club van Rome (die meer aandacht wilde voor het milieu) en de bezuinigingen van het kabinet Den Uyl.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
27 juni 2015

SP stelt vragen over eiland Bloemendaal

Nora SwagermanIn een tweet van 22 januari 2014 meldt Afvalzorg: "Zaanstad en Afvalzorg gaan samen werken aan eiland Bloemendaal (Noord-Zaan). Intentieovereenkomst vandaag getekend". Het stukje tekst gaat vergezeld van een foto van wethouder Dennis Straat en de directeur van Afvalzorg, die beiden de intentieovereenkomst tekenen. In het verleden heeft de SP- fractie diverse malen naar de bodemverontreiniging op het eiland Bloemendaal (de voormalige vuilnisbelt van de voormalige gemeente Wormerveer) gevraagd.

Lees verder
26 juni 2015

SP stelt vragen over opening recreatieterrein Nauerna

Evert HartogOp 27 juni wordt feestelijk fase 1 van het recreatiepark op de vuilstort van Nauerna geopend. Ondertussen gaat de vuilstort aan de andere kant van de berg door tot uiterlijk 2022. Het nieuwe bestemmingsplan voor de Nauernasche polder is nog niet vastgesteld, de MER, Milieu Effect Rapportage is nog niet behandeld en het monitoringplan voor de veiligheid is nog niet in werking getreden.

Lees verder
16 mei 2015

SP stelt in Provincie vragen over massaal slachten ganzen

Op 11 mei 2015 werd bekend dat de provincies Noord-Holland en Utrecht het bedrijf Duke Faunabeheer hebben gevraagd 15 á 20.000 ganzen door middel van vergassing met koolstof dioxide te doden. Namens de SP vraagt Statenlid Anna de Groot uit Wormerveer zich af of het massaal doden van ganzen noodzakelijk is. Er zijn immers veel diervriendelijker methoden om ganzen te weren of te verjagen. Op 13 mei 2015 stelde de SP, samen met de Partij voor de Dieren, daarom schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten.

Foto: "Ganso-Greylag Goose12" by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia) Publicada por/Publish by: Luis Miguel / www.wikipedia.org
Lees verder
13 december 2014

'Is de gemeente een fietsendief?'

Roland van BraamDe SP wil het nu wel eens weten: is de gemeente een fietsendief? De aanleiding was een artikel in de Volkskrant van 10 december waarin gesteld werd dat het weghalen van fietsen door gemeenten vaak neerkomt op diefstal. SP-raadslid Roland van Braam stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier